Hjem Nasjonal kamp Nytt lederskap i Den nordiske motstandsbevegelsen

Nytt lederskap i Den nordiske motstandsbevegelsen

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Etter lengre tids diskusjoner har det nå blitt vedtatt å gjennomføre forandringer i organisasjonens lederskap.

Ny-ledelse

Klas Lund forlater Den nordiske motstandsbevegelsens ledelse, etter å ha ledet organisasjonen siden den ble grunnlagt i 1997. Dette ble vedtatt av et enstemmig riksråd, inklusiv Klas Lund selv. Avgjørelsen er tatt med største hensyn til kampen og organisasjonens fremtidige utvikling.

Lund har en del andre prosjekter å ta tak i, og vil fortsatt være en del av organisasjonen, men ikke en del av ledelsen. I sammenheng med dette, endres også en del andre poster i det svenske riksrådet.

Emil Hagberg blir internasjonal talsmann og samordner for redesjefene. Fredrik Vejdeland fortsetter som sjefredaktør for svenske Nordfront og får dessuten posten som politisk strateg. Pär Öberg blir sjef over Motstandsbevegelsens parlamentariske gren, og Simon Lindberg får rollen som sjefsorganisator. Ledelsen i de øvrige nordiske landene forblir uforandret.

Klas Lund meddeler at han både støtter og lykkeønsker den nye ledelsen. Han tror og håper at de forandringer som nå finner sted vil lede til at Motstandsbevegelsen kan kunne møte og håndtere de kommende årenes store utfordringer.

Den nye ledelsen kommer til å forvalte det grunnlaget som organisasjonen er bygd på, og arbeide videre for å realisere visjonene om et fritt og forent Norden. Organisasjonen kommer også til å fortsatt være revolusjonær og nasjonalsosialistisk.

Ingen av organisasjonens medlemmer trenger å uroe seg over større forandringer hva gjelder ideologi, arbeidsmetode eller struktur. En medlemsreform, som allerede har vært omtalt, er på gang og det arbeides i tillegg med en hel del andre positive endringer. Mer informasjon om dette, blir publisert senere her på Nordfront.

Kampen fortsetter!