Hjem Nyheter «Ocean Viking» – en talmudisk affære

«Ocean Viking» – en talmudisk affære

JØDESPØRSMÅLET Det norsk-eide skipet «Ocean Viking», som frakter immigranter fra Libyas kyst, er blitt et av de mest fremtredende i geskjeften. Det seiler under norsk flagg, men er eid og drevet av Leger Uten Grenser. Det økonomiske grunnlaget for driften er imidlertid ivaretatt av andre organisasjoner. En av de største bidragsyterne er den tysk-baserte, jødiske Central Welfare Board of Jews in Germany.

Foto: Hannah Wallace Bowman/SOS Mediterranee

Det norsk-eide skipet «Ocean Viking» har siden sommeren 2019 drevet virksomheten med å hente, hovedsaklig, afrikanske menn som har tatt seg frem til det ødelagte Libya. For øvrig en ødeleggelse som et samlet politisk Norge (i tillegg til de fleste bistandsorganisasjoner og Den norske kirke) stilte seg bak, fra SV til Frp. Den operasjonelle, daglige driften er det Leger Uten Grenser som har tatt seg av, mens den økonomiske basisen er ivaretatt av frivillige organisasjoner. En av de største bidragsyterne i så måte er den tyske, jødiske organisasjonen Central Welfare Board of Jews in GermanyOrganisasjonen har i dag 100 000 medlemmer og begynte som en organisasjon som hjalp eksklusivt jødiske immigranter til Tyskland, hovedsaklig fra Sovjetunionen, men som nå har tatt på seg en videre rolle.

«Vi som en jødisk organisasjon føler vi har et ansvar å ikke være tilskuere når det er en humanitær katastrofe som skjer foran øynene våre, spesielt når det er så nærme Europa», sier direktøren i organisasjonen, Aron Schuster i et intervju med The Times of Israel. Og ekspertisen som de har bygget seg opp gjennom årtiene mener Schuster har vært et slags nisjearbeid fra det jødiske samfunnet i Europa som det øvrige ikke-jødiske samfunnet nå kan dra fordel av:

«Nå når det kommer så mange mennesker på flukt til Tyskland, som søker asyl, ser vi at det er de samme spørsmålene som oppstår som før. Så dette har ført til at vi har innsett at det er visse praktiske kjernekvaliteter som vi har tilegnet oss, som kan brukes for å få en best mulig ankomst for de som søker asyl i Tyskland.»

Videre: «Alt det vi gjør som en sosial- og velferdsorganisasjon er på den ene side basert på menneskerettigheter, men også på jødiske verdier. Og som Talmud forteller oss – om man redder kun ett liv så er det som man redder hele menneskeheten.»

Et annet spesielt aspekt er det faktum at organisasjonen har alliert seg med Israelske organisasjoner, for å hjelpe til med mottaket av flyktninger, til Tyskland, fra de kommer over båtripa til «Ocean Viking» til de er på tysk jord. IsraAID har bidratt med israelske sosialarbeidere, psykologer, traume-eksperter o.l. og har nå en nasjonal, tysk gren av organisasjonen etablert i landet (hvor Schuster sitter i styret).

Et av bidragene de har hatt mest suksess med er å bringe inn arabisk-talende israelere. Dette initiativet førte i 2018 til at Central Welfare Board of Jews in Germanymottok prisen Den nasjonale Integreringsprisen av den tyske forbundskansleren Angela Merkel. Så deres arbeid for flyktninger i Tyskland kan dermed ikke underslås.