Hjem Nyheter Norden Økologisk landbruk er lønnsomt

Økologisk landbruk er lønnsomt

SVERIGE En ny rapport som har blitt bestilt av Jordbruksverket viser at de økologiske bøndene i gjennomsnitt får 30 prosent bedre betalt enn de konvensjonelle bøndene, og at de generelt har høyere lønnsomhet.

Den svenske regjeringen har som mål at 30 prosent av all svensk jordbruk skal være økologisk i 2030. For å nå dit kreves god lønnsomhet i jordbruket og at KRAV-sertifiseringen gir merverdi til svenske bønder.

En ny rapport fra den uavhengige analyse- og konsulentbedriften Agrovektor, som publiseres i disse dager, har for første gang funnet frem til tall på hvor lønnsomheten ser ut for de økologiske jordbrukene sammenliknet med de konvensjonelle.

Ifølge rapporten får de økologiske bøndene i gjennomsnitt 30 prosent mer betalt for sine produkter. Akkurat hvor mye økobonden får varierer fra råvare til råvare. Påslaget for en liter melk ligger på 1 krone og 40 øre, for et kilo storfekjøtt er det snakk om en drøy krone ekstra. For korn varierer påslaget mellom 1 og 3 kroner kiloet, avhengig av kornsort.

Totalt produserer svenske landbrukere økologiske råvarer for en verdi av mellom fem og seks milliarder kroner i året.

– Den totale verdien i KRAV-sertifiseringen, altså summen som går tilbake til svenske landbruk for at man har valgt å sertifisere seg, er totalt 1,5 milliarder kroner, sier Cecilia Ryegård, Agrovektors ekspert på økologisk produksjon og marked.

– Rapporten er et bevis på at KRAV-sertifisering bidrar til økt lønnsomhet for svensk jordbruk, hvilket er grunnleggende for at KRAV skal kunne fortsette å drive utviklingen av bærekraftig mat, legger hun til.

Rapporten slår også fast at salg av økologiske råvarer i Sverige generelt går sakte. Når det gjelder animalske råvarer er det overskudd på det meste, hvilket har betydd at flere produsenter har måtte legge ned eller gå over til konvensjonell produksjon av eksempelvis egg, kylling og gris.

Derimot er det nå stor etterspørsel etter økologisk korn, spesielt fra utlandet. I flere andre europeiske land øker økosalget, blant annet i Danmark, Tyskland og Frankrike.