Hjem Historie Dagens historiske Olof Celsius

Olof Celsius

HISTORIE Den 19. juli 1670 ble den svenske vitenskapsmannen Olof Celsius født. Han var aktiv innenfor en mengde områder, blant annet botanikk, teologi, språk og runeforskning.

Foto: Engraving by Jacob Gillberg, Public domain, via Wikimedia Commons

Olof Celsius ble født i 1670 i Uppsala som sønn til vitenskapsmannen Magnus Nicolai Celsius. 10 år gammel mistet Olof sin far, og på grunn av dette ble den unge guttens utdannelse nødt til å vente flere år. Etter at Celsius’ onkel påtok seg ansvaret for den unge gutten kunne studiene ved Uppsala universitet begynne. Celsius studerte blant annet botanikk, filosofi og naturvitenskap. Etter en tid ved universitetet i Uppsala flyttet han til Stockholm og forsørget seg som privatlærer. Med hjelp fra kongen fikk Celsius mulighet til å reise til kontinentet hvor han fortsatte sine studier i flere europeiske byer. Etter en to og et halvt år lang reise returnerte han til Sverige. Etter hjemkomsten sammenslo han sine reisedagbøker og publiserte dem.

I 1699 ble Celsius adjunkt ved Uppsala universitet, hvor han foreleste i blant annet politikk og historie. Noen år senere mottok Celsius sitt første professorat, som var i gresk. Etter sin ordinasjon i 1706 fikk Celsius doktorgrad i teologi. Ytterligere noen år senere fikk han sitt neste professorat, som var i orientalske språk. Stillingen hadde Celsius ettertraktet i lang tid da orientalske språk var et av hans favorittemner.

I 1707 avsluttet Celsius sin fars forskning på de svenske runesteinene og runealfabetet. Bøkene «De runis Helsingicis» og «Oreades Helsingicæ» ble publisert med noen års mellomrom. Interessen for den norrøne kulturen bevarte Celsius gjennom hele livet. Under en reise til Hälsingland gjorde han sine egne undersøkelser og komplimenterte farens runealfabet. Han fortsatte sin reise til Medelpad, hvor han på steiner oppdaget hälsingeruner som var blandet med vanlige runer. Avtrykk av disse steinene ble publisert i boken «Acta literaria Sveciæ». Etter publikasjonen kom han i konflikt med arkeologen E. J. Biörner, som selv var fra Medelpad, angående tolkningen av Medelpadsrunene. Som et svar på kritikken publiserte Celsius boken «Runse Medelpadicæ ab importuna crisi breviter vindicatæ». Tolkningen av runesteinene i Hälsingland ble publisert i boken «De runis Helsingicis observationes qusedam» som ble utgitt etter Celsius’ død. Olof Celsius’ mest betydningsfulle bok om de svenske runene er «Monumenta quædam Sveo-Gothica suis temporibus reddita». I den slår han fast at det store flertallet av de svenske runesteinene stammer fra tiden rundt år 1000, da kristendommen begynte å få stadig større grep om landet.

Hälsingerunene. Foto: Tasnu Arakun, Public domain, via Wikimedia Commons

Olof Celsius delte også sin fars interesse for botanikk. Dette førte til publikasjonen av det todelte verket «Hierobotanicon sive de plantis sacræ scripturæ». Boken omhandlet planter i bibelen. Under skrivingen av boken dro Celsius nytte av sine store kunnskaper om orientalske språk, botanikk og hans dype kunnskap om klassisk litteratur. Celsius anla også en botanisk hage på sin gård i Uppsala hvor han plantet store mengder innenlandske og utenlandske planter. I sin funksjon som botaniker traff han den berømte svenske botanikeren Carl von Linné, og var i en periode mentor for den unge mannen.

Olof Celsius gikk bort i Uppsala den 24. juni 1756. Han etterlot seg et omfattende bibliotek som ble delt mellom hans sønner. De ufullstendige forskningsarbeidene som ble etterlatt gikk til forskere som var villige til å fortsette arbeidet.