Hjem Artikler Om å skjære alle over én kam

Om å skjære alle over én kam

KRONIKK Simon Lindberg skriver her om hvordan «fordommer» er fornuftige når de baseres på statistikk og sannsynlighet.

kam_ny

Den politisk korrekte indoktrineringen fra dagens system holder sannelig et (h)jern(e)grep om deler av vårt folk. Ikke nok med at mange er blinde for sannheten, de forfekter også løgnen og leter etter nye måter å få løgnen til å bli sann på. Det hele oppleves litt som da kirken fordømte Nikolaus Kopernikus for at han la frem på nytt det faktum man visste allerede i antikken, det vil si at jorden faktisk går i bane rundt solen og ikke omvendt.

«Skjær ikke alle over én kam!», «Dere er redde for dem som ikke er som dere», «Dere er fordomsfulle».

Disse mantrane hagler ofte når den hjernevaskede massen prøver å argumentere mot oss. Hvor mange ganger har dere ikke debattert med noen som åpenbart aldri har lest en setning om oss eller nasjonalsosialismen annet enn i Bonnier-media [mediehus kontrollert av den jødiske Bonnier-familien, red.anm.]? Enda tror de at de vet alt om oss. Meningsmotstanderne skjærer alle innvandringskritikere over én kam, de er redde for det de ikke forstår, de har tusenvis av fordommer om oss, og likevel er det akkurat disse merkelappene de forsøker å sette på oss.

Fordommene deres kommer oftest fra regelrett hjernevask. Fordommer som at vi nasjonalsosialister hater alle som kommer fra et annet land, at vi vil gasse handikappede, eller at vi er lavutdannede, er utelukkende tanker som massemedia og moderne antikultur har bygget opp fra grunnen. Våre «fordommer» er i stedet bygget på erfaringer, statistikk og sannsynlighetslære. Der dreier det seg om arvede, formidlede og selvopplevde sannheter som er klokt oppbygget på erfaringer og logikk. Jeg vil gi eksempler med forklaringer på noen av våre såkalte fordommer:

Alle jøder er ikke innblandet i finansverdenen eller media, MEN det er allment kjent at majoriteten av storbankene og massemedia eies av jøder i hele Vesten. Av den grunn vil en antagelse om jødisk innblanding i storbanker og massemedier som oftest vise seg å være riktig. Ikke alle somaliere har en lav IQ, MEN ifølge mange studier er den gjennomsnittlige IQ-en betydelig lavere i for eksempel Somalia enn i Norden, noe som gjør at vi, ut fra sunn fornuft, ikke lar førstevalget falle på en somalier når vi skal betro noen en intellektuelt krevende oppgave.

blomster-460x248_ny

Ingen seriøs nasjonalsosialist har noensinne påstått at det ovenstående gjelder for alle individene i den gitte gruppen. Derimot finnes det statistikk og fakta å ta hensyn til som bekrefter at det er hold i det våre fiender kaller fordommer. Statistikken viser sannheter som mange velger å lukke øynene for.

Når vi kommer med en påstand som «ja, det kunne jo tenkes at voldtekten ble begått av en av fremmed rase», får vi de flinke politisk korrekte på oss med det samme:

– Nå er du fordomsfull. Det kunne like gjerne vært en svenske, se på Hagamannen [svensk voldtektsmann, red.anm.]!

Ja, det kunne kanskje ha vært en svenske. Men nå var det ikke det. Ikke denne ganger heller. Statistisk sett tar våre antagonister feil – det kunne faktisk ikke LIKE gjerne ha vært en svenske, da personer av fremmed rase er overrepresenterte i hele Norden når det kommer til overfallsvoldtekter.

Vi tar et eksempel til, der vi ser på statistikken fra den andre siden og om et annet emne: Det hender at flymaskiner får tekniske problemer og styrter i bakken, med hundrevis av døde mennesker som følge. Gjør denne kunnskapen meg redd for å fly? Nei, for statistikken viser at det bare er ett av elleve millioner fly som krasjer. Risikoen er med andre ord tilnærmet ubetydelig. Hvis det i stedet hadde vært ett av fire fly som krasjer, hadde jeg neppe ville tatt flyet om det ikke var absolutt nødvendig og sto om mitt eller andres liv om jeg ikke tok det. Jeg tror de fleste er enig med meg i dette resonnementet. De er ikke spesielt redde for at de skal dø hvis de flyr. Hvorfor velger de da å lukke øynene for annen statistikk, andre sannheter, andre sannsynligheter, og i stedet avfeier det som fordommer?

Hodet-i-sanden-460x248_ny

Dersom jeg vet at det er 20 ganger vanligere at personer med en viss seksuell legning er pedofile sammenlignet med normale mennesker, hvorfor er det da rart at jeg ikke vil at personalet i barnehagen hvor sønnen min går, skal ha denne legningen?

Noen av våre meningsmotstandere, som i mange tilfeller vet utmerket godt at de har både sannhet og statistikk mot seg, elsker å vri og vende på saker for å manipulere statistikken. De skulle kanskje til mitt ovenstående resonnement svare: «Men se på statistikken da. Hvor mange prosent av alle pedofile og voldtektsmenn er menn? Menn er ekstremt overrepresentert i forhold til kvinner.»

Til det faktumet har jeg ikke noe å tilføye. Det er ingen som nekter for at menn er overrepresentert i forhold til kvinner, men det er, for å fortsette med mitt tidligere flymaskineksempel, omtrent like interessant som at noen skulle resonnere at det tross alt er jævlig farlig å fly ettersom all statistikk viser at det er enda lavere risiko for å havne i en dødsulykke hvis man aldri noensinne forlater sitt hjem i det hele tatt.

De aller mest hjernevaskede stakkarene er de som selv har blitt offer og et nummer i statistikken, men som til tross for dette prøver å gjøre løgnen sann. Når kvinnen som ble voldtatt av utlendinger, sier at det like gjerne kunne ha vært nordiske gjerningsmenn. Det er, for å fortsette med sammenligninger, omtrent som å drikke seg så full på ren vodka at man må bli pumpet for å unngå døden, og så etterpå påstå at det like gjerne kunne ha vært lettøl …

Folk er generelt bevisst forsiktige med alkohol og narkotika. De er ikke redde for å fly. Men enkelte av disse bryr seg ikke om barnehagepersonalets seksuelle legning og har ikke noe imot å gå alene hjem gjennom et flerkulturelt område. De er dog redde for og ukomfortable med nazister. Logisk sett, uten fordommer, er det ekstremt motstridende.

nazister-460x250_ny

Solen begynte ikke å gå i bane rundt jorden enn hvor mye kirken fordømte og propagerte. Den sannheten vi står for, kan være politisk ukorrekt i dag, men den kommer aldri til å bli usann. Like sikkert er det at den politisk korrekte løgnen aldri kommer til å bli sann. Uansett hvor hardt folk argumenterer og forsøker å vri og vende på statistikken til sine argumenters fordel.

En fordom er ifølge Svenska Akademiens ordlista en forutinntatt mening, en vrangforestilling, en foreldet og en overtroisk forestilling. Om man er belest og tenker logisk, behøves ingen vrangforestillinger eller overtro. Man kan i stedet, når det trengs for å beskytte en selv eller ens nærmeste, skjære alle over én kam utfra sannsynlighetslære og statistikk.

(opprinnelig publisert 5. oktober 2014)