Hjem Nyheter Norge Ønsker ikke at sine barn blir «fornorsket»

Ønsker ikke at sine barn blir «fornorsket»

INNVANDRING/INTEGRERING: Ettersom mange innvandrerforeldre ikke ønsker at deres barn skal bli «fornorsket» – setter Integrerings- og mangfoldsdirektroratet (IMDi) inn tiltak.

Somaliere
Illustrasjonsfoto

I en rapport fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) kommer det frem at mange innvandrerforeldres frykt for integrering eller «fornorsking» fører til at de ofte utøver en ekstrem sosial kontroll over barna.

En av årsakene til problemet er at i innvandrermiljøene ønsker ofte foreldrene en videreføring av verdier fra foreldre til barn og at man som forelder ofte blir vurdert utifra hvordan barna oppfører seg.

Som følge av dette har IMDi satt inn enn rekke tiltak for å motvirke dette. Tiltakene går blant annet ut på bevisstgjøring og informering av innvandrerforeldrene og innvandrerbarna om hvilke rettigheter de har og «hva som er normalt» .

Ifølge Linda Alzaghari ved den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk er det positivt at det registreres flere tilfeller av ekstrem kontroll, ettersom dette vil resultere i «gnisninger i mange familier».

Kilde:
– Mange foreldre vil ikke at barna skal bli «fornorsket»