Hjem Nasjonal kamp Oppdatering om motangrepet mot bankene

Oppdatering om motangrepet mot bankene

BANKTERROR Etter innsamlingen for å stevne Nordea har pengene kontinuerlig vært låst i forskjellige steg. Frihetskamp publiserer her en oppdatering om motangrepet mot bankene.

Etter den vellykkede innsamlingen til mediautrustning i sammenheng med 1. mai-demonstrasjonene i år valgte Nordea å stenge Robin Palmblads konto. Som en motreaksjon ble det startet en innsamling til hvor over 400 000 kroner ble samlet inn på noen dager, og der en privatperson donerte over 100 000 kroner.

Midlene skal brukes for å gjennomføre en sivilrettslig prosess mot Nordea. Frem til at Nordea stengte kontoen ble den brukt til å ta imot donasjoner til motangrepet.

Midler låst – utpresset til å underskrive papir

Da kontoen ble stengt valgte Palmblad å flytte de innsamlede midlene til Bank 2, som begjærte opplysninger om hvorfra pengene kom. De nøyde seg ikke med at «pengenes opphav» ble spesifisert så godt som det var mulig, ved at banken mottok kontoutskrift for hver eneste innkomne donasjon. I stedet sa Bank 2 at «pengenes opphav» likevel ikke var klarlagt til tross for at det handlet om en helt lovlig crowdfunding og at Bank 2 hadde fått alle opplysningene som de rimeligvis kan begjære og samtidig ikke kunne definere hva de mente med «pengenes opphav».

Bank 2 valgte da å låse pengene. Etter at banken begjærte kompletterende opplysninger i flere steg utpresset de Palmblad til å underskrive et papir hvor han avsluttet kontoen i bytte mot at de låste pengene skulle bli bevegelige og da kunne flyttes til en konto i en annen bank.

«Midt i mellom» banker

Palmblad valgte da å gjøre en overføring til Bank 3. Da startet deres «sikkerhetsavdeling» umiddelbart en utredning og lot ikke engang transaksjonen lande på Palmblads konto.

Etter en veldig treg prosess, som tok måneder, hvor banken i flere steg begjærte kompletterende opplysninger, valget Bank 3 på en uklar måte å skrive at «ultimat kan din aktivitet ikke ses som akseptabel og derfor avslutter vi forretningsforbindelser med deg», hvorpå banken NEKTET den innkomne transaksjonen og pengene dermed ifølge Bank 3 skulle befinne seg hos Bank 2 igjen.

Bank 2 nekter dog at for at de har pengene og sier at overføringen har blitt gjenomført til Bank 3, som i sin ut sier at Bank 2 har pengene.

En varselklokke – en verden styrt av bankterror

– Det har altså vært en innsamling for å gå til juridisk motangrep mot Nordea, hvorpå to andre banker låser midler innsamlet gjennom en helt lovlig crowdfunding. Utover dette tvinger en av disse bankene meg gjennom utpressing til å underskrive et papir hvor jeg avslutter kontoen frivillig. Deretter havner pengene i et mellomsteg mellom disse bankene der begge skylder på hverandre. Det er sinnsykt og kan knappest være lovlig, sier Robin Palmblad.

– De kan bråke så mye de vil – de setter samtidig listen for hvordan de selv vil bli behandlet. De kommer til å få igjen. Om vi skal se noe positivt i bankenes terrorvirksomhet så er det at det forhåpentligvis kan være en varselklokke for hvilken verden vi kommer til å leve i om vi overgir kontantene. Bankene vil kunne gjøre akkurat som de vil. Hjelp selv og skad de allerede nå på den måten som skader dem mest: Ta ut lønna di i kontanter og nekt å bruke bankkontoen til annet enn til det du må!, sier Motstandsbevegelsens leder Simon Lindberg.

Motstandsbevegelsen takker igjen alle som støttet motangrepet og vil fortsette å gjøre alt vi kan for å skynde på prosessen og rapportere så fort vi har noe nytt å komme med.