Hjem Nasjonal kamp Organisasjonen vokser – kampen fortsetter

Organisasjonen vokser – kampen fortsetter

Juuso_Tahvanainen-640x348

Kansallinen Vastarinta informerte den 6. august om at Henrik Holappa utnevner Juuso Tahvanainen som ny leder for den Finske motstandsbevegelsen. Holappa fortsetter sitt arbeid i Den Nordiske Motstandsbevegelsen på et pan-nordisk nivå. Tahvanainen kommenterer her strukturendringen.

Alle har reagert på den strukturelle endringen på en utmerket måte. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger via epost, på vår hjemmeside og gjennom personlige møter. For dette takker vi alle aktivister og sympatisører til Motstandsbevegelsen. Motstandsbevegelsen representerer ikke stagnasjon eller å holde seg fast ved inngrodde vaner, men vi forandrer oss på en naturlig og ukomplisert måte. Uten forandringer finnes det ingen utvikling eller vekst.

Henrik Holappas arbeid for finsk og nordisk nasjonalsosialisme, og for det internasjonale hvite samarbeidet, er uerstattelig. Vi kommer til å fortsette på samme radikale og progressive vei også i fremtiden. Det er gledelig å vite at vi er en del av et kontinuum av hvite kjempere. Vi vet at nasjonalsosialister i Finland, Sverige, Norge og for eksempel Tyskland, Ungarn og USA arbeider mot samme mål: for gjenreisningen av vår rases vitalitet og for det kraftfulle hvite levesettet. En sann nasjonalsosialist elsker sitt land og folk, men kjenner også fellesskap med alle hvite folkeslag.

Jeg vil fortelle kort om meg selv. Jeg ble med i den Finske motstandsbevegelsen i Desember 2008, og den lengste tiden som aktivist var jeg gruppeleder for Uleåborgs aktivistgruppe. Jeg er ansvarlig redaktør i Kansallinen Vastarinta.

Når det kommer til mitt livssyn er jeg en revolusjonær nasjonalsosialist. Parlamentarisme gir ingen resultater. Vi kan ikke vekke det finske folket på en fredelig måte. Ettersom Den Finske Motstandsbevegelsen er en revolusjonær nasjonalsosialistisk organisasjon, må enhver aktivist være villig til å ofre av seg selv og forsvare sin verdensanskuelse og sine kamerater til siste slutt. I fremtiden må vi være en bevegelse som er enda mer synlig, aggressiv og massiv. Våre evner og verdier som mennesker kommer til å reflektere den revolusjonære framgangen. Intet annet betyr noe i lengden.

Vi kommer til å vokse og lykkes, men dette krever tid og arbeid fra aktivistene. Fremfor alt krever det prioriteringer i hverdagslivet. Aktivister, se til å holde av rikelig med tid til bevegelsen og dens fremdrift.

Vi må studere og skrive for å forstå samfunnet rundt oss og for å kunne overbevise våre landsmenn om vår sak. Like viktig er det å herdes og utvikles fysisk, og være forberedt på revolusjonen i framtiden, for ellers kan vi ikke nå våre mål.

For en mer aggressiv, intelligent og effektiv motstand!