Hjem Annonse Organiser deg i Den nordiske motstandsbevegelsen!

Organiser deg i Den nordiske motstandsbevegelsen!

189
DEL

MOTSTANDSBEVEGELSEN Denne artikkelen baserer seg på den talen som organisasjonens leder holdt i Stockholm på demonstrasjonen den 12. november.

front

Demonstrasjonen den 12. november gikk under parolen «Stopp fremmedinvasjonen!», men spørsmålet gjenstår dog: Hvordan skal vi lykkes med det?

Det holder nemlig ikke med at vi demonstrerer. Ikke engang om vi samlet 10 000 stolte menn og kvinner i våre rekker, så ville fremmedinvasjonen automatisk blitt stoppet. Det holder heller ikke at vi vet hvorfor invasjonen pågår, hvordan den gjennomføres eller at vi kjenner til de onde krefter som ligger bak den. Sionistene kommer nemlig til å fortsette å splitte og herske til tross for at vi har dratt dem frem i solen, og de fremmede kommer til å fortsette å velte inn uansett hvor mye vi prater.

Det er absolutt ikke slik at demonstrasjoner er meningsløse, tvertimot viste demonstrasjonen den 12. november og kommende demonstrasjoner i framtiden, at det finnes en folkelig motstand og at den vokser. At vi utgjør en kraft som blir større, sterkere og mer høylydt. Til tross for dette vil ikke demonstrasjoner alene løse situasjonen.

Hvordan løser vi da problemet? Alle dere som leser dette har sikkert håndtert vanskelige problemstillinger i livene deres, men dette problemet er det verste noen av dere noensinne har stått overfor. Vårt folk har gjennom historiens gang stått overfor mange farer og skjebnesvangre avgjørelser, men denne trusselen er den verste vi kollektivt har møtt. På dette vanskelige spørsmål, på denne mest skjebnesvangre problemstilling, vil jeg gi et uhørt enkelt svar:

Organiser dere i Den nordiske motstandsbevegelsen!

Det er svaret på hvordan vi kan stoppe fremmedinvasjonen. Det er nemlig gjennom organisert kamp at vi kan gjøre alt rett igjen. Det er gjennom motstand, og ikke bare en lørdag i året, men syv dager i uken og 365 dager i året – at vi må bekjempe galskapen!

Stockholm_6

Det er nemlig nøyaktig så ofte og så mye at fiendene arbeider mot oss og den folkereisning vi ønsker velkommen. Det er ikke en dag i året at media spyr ut løgner og politikerne tar dårlige avgjørelser for vårt folk. Nei, det er hele tiden, hele året, og da må vi naturligvis kjempe og gjøre motstand minst like hardt.

Vi må også, som våre fiender, gjøre det sammen. Som en sterk og forent kraft. Det er ikke slik at de etablerte politiske partiene er enige i alt. VG og Dagbladet er konkurrenter. Men når det kommer til å utrydde vårt folk og knuse all opposisjon mot deres politisk ugjerning – står de forente.

Alene er ikke alltid sterk. Koordinert og organisert med klare målsetninger og en struktur der vi kompletterer hverandre – det er slik vi må bygge opp motstanden. Lykkes vi med å skape denne enhet så finnes det sannelig håp – da kan vi vekke folket og gjennom nordisk revolusjon uten pardon, ta tilbake våre land fra den sionistiske eliten og stoppe fremmedinvasjonen en gang for alle!

Om løsningen på dette problemet er så enkel, hvorfor trengs da disse ord? Hvorfor er ikke alle allerede medlemmer? Hvorfor er vi ikke forente? Den 12. november viste vi enighet, at vi kan samles ganske mange når gjallarhornet låter – så hvorfor kan vi ikke da stå forente resten av året?

Det finnes sikkert flere svar på dette spørsmålet, men jeg vil her ta opp de mest vanlige.

De dårlige unnskyldningene handler ofte om arbeide, familie, venner, økonomi og tid vil jeg ikke bruke så mye tid på. Forstår dere ikke at vi alle har jobber, familie, venner, økonomi og tid som vi ofrer for saken, så har vi ikke mye å diskutere. Kampen vi har foran oss er så mye større en et enkelt individ. Om alle som hadde noe å tape hadde valgt den defensive veien, i stedet for å gå til angrep, ville vårt folk allerede vært fortapt. Er det på grunn av dette som dere ikke har engasjert dere, så må vi bare konstatere at vi aldri noensinne kommer til å stoppe fremmedinvasjonen.

Jeg vil dog tro at dette ikke er tilfelle, vi samlet tross alt opp mot 1 000 personer, om man regner med de som politiet ikke slapp inn, den 12. november. All ære til de som deltok, men hos visse av dere så er det likevel noe som gjør at dere ikke føler dere kan engasjere dere fullt og helt?

Flere er kanskje litt nervøse fordi dere ikke helt vet hva det innebærer og hvordan livene deres vil bli påvirket. Til alle dere sier jeg bare: send inn en søknad og dra på rekrutteringsmøte. Ingenting blir avgjort dere og da, og man vil på et rekrutteringsmøte få anledning til å få besvart alle mulige spørsmål og funderinger man måtte ha. Forhåpentligvis vil de verste misforståelsene bli oppklart også.

Men, dere andre da? Dere som har relativt bra oversikt over hvilke vi er og hvordan vår organisasjon fungerer. Hvorfor organiserer dere dere ikke og gjør en forskjell?

Jeg vet at en del mennesker synes det er problematisk at vi er nasjonalsosialister, men dette handler som regel om fordommer eller berøringsskrekk for ordet sosialisme, og det kan jeg ha forståelse for.

Få ord har, kanskje med unntak av demokrati, blitt gitt så mange merkelige betydninger hvorav de fleste er usunne. Sosialisme er for mange i dag likestilt med de som demonstrerte mot oss den 12. november – storfinansens horunger – liberalsosialister, dreadlocks-junkiene og LHBT-feministene. Sosialisme likestilles også for mange med de rødeste klassekrigende stalinistene eller med en mellomting av liberalsosialister og kommunister, nemlig sosialdemokratene.

parkrödingar-6

Den nasjonale sosialismen som vi i Den nordiske motstandsbevegelsen representerer er dog noe HELT ANNET enn alle disse jødiske konstruksjoner. Den nasjonale sosialismen er en nordisk konstruksjon som er totalt fremmed for sionistiske krefter, og handler om folkefellesskap – ikke klassekamp. Det handler om å forene vårt folk og få dem til å dra i samme retning for folkets beste. Demonstrasjonen på lørdag var et utmerket eksempel på folkefellesskap og nasjonal sosialisme – når vi legger mindre uenigheter til side for folkets beste. Når vi bruker penger og tid på reiser, i stedet for å tjene oss selv og vår egen klasse, velger vi å tjene folket. Den 12. november deltok snekkere, ingeniører, sykepleiere, pensjonister, studenter, selvstendige næringsdrivende, leger, fabrikkarbeidere – som alle stod side ved side. Det er nasjonalsosialisme i praksis!

Det handler ikke om å sette arbeider mot arbeidsgiver, kvinner mot menn eller skapere mot tenkere. Det handler om å forene alle i samme kamp og la alle ledes av spørsmålet: Hva er best for mitt folk og min nasjon?

Den nasjonale sosialismen handler heller ikke om at man ønsker en overformynder-stat som eier alt og styrer menneskers liv i den minste lille detalj. Det handler ikke om lover og regler, skyhøye skatter eller om at den store massen skal forsørge en liten elite. Nei! Det handler om å skape en sunn stat som utfører den oppgave enhver stat burde ha: Å arbeide for at vårt folk overlever og utvikles. Å sikre vår suverenitet som nordiske menn og kvinner i tusen år fremover!

Nasjonalsosialisme

Å være nasjonalsosialist handler altså om å ville at hele folket som en enhet kjemper sammen for nasjonens beste og om å bygge en stat hvis høyeste prioriterte mål er å sikre folkets overlevelse, oppnå maksimal utvikling og total selvstendighet. Hvordan man definerer ideologien nasjonalisme, uten å ville ha dette folkefellesskapet er for meg komplett uforståelig. At man derimot anser seg selv være nasjonalist, men samtidig tar avstand fra de nåværende sosialistenes verdensorden, er helt forståelig og mot disse krefter – liberalsosialisme, den marxistiske sosialismen og sosialdemokratiet – sverger jeg som nasjonalsosialist å gå til kompromissløs kamp mot til den dagen jeg dør!

Kanskje er det noen som ikke har søkt om medlemskap ennå, da de anser at vi er for radikale i vår retorikk. At vi burde unngå emner som holocaust og Hitler, og til og med kanskje jødespørsmålet. At vi ikke burde kalle oss nasjonalsosialister av taktiske årsaker osv. Jeg har full forståelse for slik tenkning.

Jeg har forståelse for at man ved første øyekast kan se på dette som unødvendige omveier eller en umulig kamp. Når alt kommer til alt kan man dog ikke feie tidligere nasjonalistiske middelveisforsøk under teppet. Ikke en eneste av disse «mykere» organisasjonene har lykkes bedre enn oss.

Dessuten ligger det ikke i vår natur å finne lettvinte snarveier som går på bekostning av integritet, eller å manipulere sine omgivelser og skjule sine sanne intensjoner. Det nordiske folket er rett på sak, ærlig og utfører sitt arbeide kvalitativt. Hvorfor skulle en nordisk kamporganisasjon være anderledes enn sitt eget folks natur?

I enden kommer vi å vinne på at vi er de som er prinsippfaste, på at vi var de som tok debatten også i de sensitive emnene, i stedet for å unngå dem. Vi kommer til å vinne på å være rett-på-sak i en tid da bedrageri og lureri er noe som blir vanligere og vanligere i stadig flere bransjer, i alt fra forretningslivet til politikken.

Noen kritiserer kanskje vår nordiske visjon og mener vi burde fokusere kun på vårt eget land. Jeg har også forståelse for dette og at man som nordmann, svenske eller finne føler mer nærhet og stolthet til sitt eget land, enn det noe abstrakte «Norden».

Denne følelsen, nasjonalstoltheten, er noe som er skapt gjennom blodige strider i historien, århundrer med utpreget kultur og idrettsarrangement. Det er ikke noe galt i å være stolt over å være svensk eller norsk, men det kan fint kombineres med å kjempe for vår visjon om et forent Norden.

Vår vei går ut på at land ikke betyr noen ting uten sitt folk og at vårt folk rent rasjonelt skulle klare seg best i et forent Norden. Ikke nødvendigvis i dag, men et nasjonalsosialistisk Norden i en stadig mer globalisert verden, ville klare seg betydelig bedre enn vi hadde som individuelle små-nasjoner – alene mot omverden.

Uansett om dere virkelig ikke kan stille dere bak disse idéene i dag, så finnes det godt med tid til å diskutere disse etter vi har gjenerobret våre land. For prioritet nummer én, uansett hva man synes om noe annet, må være å stoppe fremmedinvasjonen. Ikke bare redusere den eller halvere den. Ikke stoppe den midlertidig, men totalt og endelig – og det gjør dere best gjennom å organisere dere hos oss!

DSC_0130

Prioritet to må være å påbegynne repatrieringen. Ikke bare av kriminelle og de som lever på bidrag. Det handler ikke om å oppføre seg, det handler ikke om kultur – og det handler heller ikke om ubegrunnet hat. Det handler om å sikre vårt folks frihet og biologiske overlevelse. Det oppnår dere raskest gjennom å være en del av vår kamp!

Er du enig i at nasjonen må reise seg og handle, stoppe fremmeinvasjonen og påbegynne repatrieringen? Organiser deg da hos oss i den voksende motstanden. Vi har ikke tid til å starte nye partier. Vi har ikke tid med nye selvutnevnte ledere som ikke kan føye seg inn i rekkene, men på død og liv må styre og stelle. Vi har ikke livskraft nok til å vente for å se om nystartede partier eller organisasjoner er bra nok, og hvorvidt de ikke er infiltrerte eller korrupte.

Det kommer nemlig med all sikkerhet til å startes nye nasjonalistiske alternativer, og visse av dem vil kjøpes opp, avradikaliseres så fort de har kommet inn i varme. Eller så vil de være gjennominfiltrert av sikkerhetstjenestene, slik at man kan splitte og herske opposisjonen. Vi kan ikke lenger vente.

Den nordiske motstandsbevegelsen går fremover, vi vokser. Neste år har vi eksistert i 20 år. Noen vil kanskje snu på det og spørre hvorfor vi da ikke er større enn vi er. Jeg skulle dog ville si at vi under 20 år har lagt et uknuselig fundament. Vi har fått erfaringer og rutiner og gjort oss klar for den folkereisning som vil komme. Ingen organisasjon kan startes og med en gang vokse eksplosivt og ta makten, tvertimot så er det nødvendig å gå den veien vi har gjort og legge fundamentet.

Så klart er ikke alt bare gull og grønne skoger. Vi har ikke vært feilfrie i 20 år. Vi har garantert gjort mange feil og har av ulike årsaker gjort enkelte opprørte, som vi burde forblitt venner med. Vi har sikkert tatt dårlige avgjørelser og gjort saker som kunne vært gjort bedre. Men tross dette, eller kanskje til og med på grunn av dette, så er vi i dag større og sterkere enn noensinne!

2016-11-12-14.06.22-e1479313052701

Vi har vist og bevist oss når andre har lagt ned og kastet inn håndkleet. Vi har erfarne og uredde aktivister, vi har akademikere og intellektuelle. Vi er velorganiserte og målbevisste. Vi har media som når over en halv million nordboere hver eneste måned. Vi er aktive over større deler av hele Norden hver eneste dag. Vi kommer til å med din hjelp lykkes med våre mål. Når vi har avverget de mest akutte problemene, finnes det tid for å fokusere på deres egne politiske interesser dersom dere nå synes at folkefellesskap og et forent Norden er noe negativt.

Men akkurat nå er ikke tiden inne for splittelse og intriger. Tiden er ikke inne for passivitet eller å være tilskuer. Folket har nemlig begynt å reise seg. Folket har endelig begynt å vise at de har fått nok. Jeg har vært mer eller mindre aktiv i kampen for vårt folk i mange år nå, og jeg har faktiske ikke siden jeg var en sta tenåring følt meg så sikker på seier som jeg gjør i dag.

Jeg tror ikke at seieren vil komme i morgen eller om noen år, nei, det hadde vært naivt. Men jeg skimter seieren i horisonten. Etablert media mister sin tillit blant folket og de styrende politikerne blir mer og mer adskilt fra folket, samtidig som sionistene i manesjen blir mer og mer synlige. Vi har vind i seilene!

Den nordiske motstandsbevegelsen er og vil forbli trofaste i kampen for vårt folk. Vi kommer alltid å ledes av drivkraften til å gjøre det som er best for vårt folk og vår nasjon, og det er derfor det er vi som vil lykkes med å stoppe fremmedinvasjonen. Sammen, forente, skulder ved skulder – er det mulig.

Men om vi stedet står splittede, uorganiserte, passive og maktesløse – er vi fortapte. Situasjonen vi befinner oss i nå, er et veivalg. Alt vi har kjempet for siden 1945 har ledet frem til denne stund. Enten gir vi det 20 år til og like mange nedlagte organisasjoner, samtidig som fienden befester sine posisjoner, eller så forenes vi en gang for alle og slår tilbake Nordens fiender så hardt at de aldri vil reise seg igjen!

Valget er ditt…

DEL
Simon Lindberg
Leder for Den nordiske motstandsbevegelsen.
 • Thomas W Mosveen

  Det er ikke noe å vente med dette kjœre etniske nordiske folk. Organiser dere for å få større kraft bak deres meninger hvis dere ikke er enige i dagens sionistiske styresett. Denne måten og styre på gagner ikke oss det nordiske folk, men den kyniske, pengegriske ‘eliten’. Det er her Den Nordiske Motstandsbevegelsen vil kjempe sammen mot disse usunne krefter som er i dagens samfunn. Organiser dere idag.

 • Er man enig i vårt politiske program, spiller det ingen rolle hva man selv skulle kalle seg. Da er det bare å søke medlemskap og engasjere seg!

  Vår Vei : https://www.frihetskamp.net/wp-content/uploads/2016/05/V%C3%A5r-vei-Ny-politikk-for-en-ny-tid.pdf

 • Kim Larsen

  Hadde vi vært 10 000 stk så tviler jeg på at vi hadde fått demonstrere så nær riksdagen. ;p

 • FrankCastle

  Glimrende artikkel!

 • Arne Grostøl

  Hvor borti natta blåst i toppetasjen er det mulig å bli. Hvordan i huleste klarer dere mesterstykket å linke sionisme og jøder til dagens flyktningestrøm? hva slags boble er det dere lever i egentlig. Også jeg bekymrer meg over den saken men det er ganske åpenbare problemer som ligger bak, og aluminiumsfoliehattfantasier om jødisk verdensherredømme er det mest degenererte jeg har hørt i denne debatten. Flyktningestrømmen nå er i all hovedsak Putins skyld… Nå tenker jeg vel at dere har putta huet så langt opp i ræva at dere snart ikke trenger å holde pusten lengre i forhold til å velte dere i deres vrangforestillinger til at dere gidder å høre på hva jeg forteller, men gi meg gjerne en lyd om dere vil.. eller tør… såpass idiotiske vrangforestillinger dere sliter med må nesten detroniseres… beklager å måtte si det.

  • Stein

   👏🏻👏🏻 kunne ikke vært mer enig, flere her inne skulle virkelig hatt hjelp med probleme sine.

  • Norrøn
   • Arne Grostøl

    Hva mener folka her inne om alle islamistangrepene mot synagoger over hele europa? jeg syns det er rimelig sært at dere fokuserer på sionister og ikke islamister. 🙂

    • Ola Nordmann

     ganske sært å ikke kunne ha to tanker i hodet samtidig synes jeg da. Police Raid and my Confession by Alfred Schaefer
     http://www.nullrefer.com/?https://www.youtube.com/watch?v=0k4OjAuVbTo

    • Ola Nordmann

     Jeg synes det er rimelig sært at du velger å fokusere på jøder og synagoger, når hele Europa og etniske Europeere er i ferd med å bli i mindretall i deres eget odels land. Jødene har jo Israel + Jewish Autonomous Oblast http://www.nullrefer.com/?https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Autonomous_Oblast
     (det er ingenting feil å tenke på seg og sine først, jødedommen har jo ingen naturlig tilknyttning til verken Norden eller Europa)

    • Velden

     Du skjuler dårlig at du synes det er fælt at synagoger blir angrepet.

     Ellers så trenger ikke «vi» være takknemlige til muslimene for noe hele verdens befolkning har innsett for lenge siden.

     Jødenes innflytelse trenger vi ikke vise til. Du er selv en overtalt sionist. Antar du føler deg truffet her inne da når vi prater om blåste landsmenn.

     Du har fremdeles muligheten til å forstå hva nasjonalsosialisme er, men du liker ikke ditt folk og land.

     Det er ikke vi som har gjort det slikt..

     • Arne Grostøl

      *facepalm* det er ikke stort mye mer å si. Jeg må bare si at jeg nesten er sjokkert over at det eksisterer en nettside med såpass mange nutcaser her til lands. Verden burde forlengst ha kvitta seg med gammeldags nasjonalisme og foreldede rasebegreper. Men tydeligvis ikke..

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      66 millioner russere forsvinner ikke sporløst. Du og dine parasittiske artsfrender risikerer måtte å stå ansvarlig en dag – in solidum. Karma is a bitch.

     • Arne Grostøl

      66 millioner russere forsvinner ikke sporløst… nei ingen forsvinner sporløst. Men hva har dette med sionister å gjøre mon tro. Hvordan i huleste klarer du mesterstykket å gjøre dette til en sionistgreie da de fleste av oss vet hva russerne drev med… Stalin og etterfølgerne sendte folk i hopetall til Sibir… det er kun Mao som har flere liv på samvittigheten.. Og ikke bare russere… enormt mange ukrainere ble tatt… pluss politiske motstandere over hele østblokken. Jeg ser frem til å høre gode argument for at sionister står bak… legg vekt på «gode». 🙂

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Se nå litt mere positivt på tingene. Snart kan du kose deg i Auschwitz, og fly opp gjennom skorstenen.

     • Thomas W Mosveen

      Du selv er jo et godt eksempel på den ‘nutcase teorien’ din. Det er trist å se en tilsynelatende voksen mann oppfører seg sånn. Du får bli voksen nok til å debatere som den mannen du burde vœre,ellers har vi ikke bruk for usaklige nutcaser som deg her.

     • Arne Grostøl

      jeg står ved mine ord. Man kunne jo si noe slikt som… «hvorfor engasjerer du deg egentlig…» «hvorfor lar du dem ikke få beholde sine vrangforestillinger»… Svaret til dette er meget enkelt… 6 millioner ble på ymse bestialsk vis drept på industrielt vis forrige gang disse tankene satte dagsorden. Jeg må nesten spørre… har noen her vært i Auschwitz, Treblinka eller noen av de andre? eller er dere blandt dem som fornekter disse historiske faktumene… Eller mener dere faktisk at tyskerne burde gjort en bedre jobb?

     • Thomas W Mosveen

      Nå er det jo bevist at det jødiske folketallet i de stedene disse jødene kom fra , som angivelig skal ha blitt drept i ‘utryddelsesleirer’ ikke matcher. Dette er dokumenter som eksisterer, men som er blitt forsøkt mørklagt. Det er jo litt spesielt at folketallet for den jødiske befolkningen økte drastisk under rettsaken (Skuespillet) i Nurnberg. Se hva Erwing sier, en anerkjent historiker..

     • Arne Grostøl

      Vel når såpass mange mennesker forsvinner… blir deportert gasset og kremert så kan man vanskelig dokumentere alt… det er et helt håpløst oppdrag å skulle verifisere alt og alle… Og akkurat det faktumet gjør det selvsagt enkelt for høyreekstreme å komme med påstander.. og sågar «bevis» for at det ikke skjedde… eller at det skjedde i langt mindre skala. Men istedet for å lefle med at «det finnes bevis». Så ser jeg frem til at du fremlegger dem istedet for å henvise til luftslott. 🙂

     • Thomas W Mosveen

      David irving er det jeg tenker på. Folketallet er fra rett før krigen,og stemmer nok godt nok til å se at disse 6 mill ikke stemmer. Se på noen av irvings programer som ligger på youtube.

     • Arne Grostøl

      Jeg titta litt på et av klippene hans.. men som nevnt.. han er ikke noen anerkjent historiker…. og jeg kan ikke se noe poeng i å bruke masse tid på en som er blitt grundig plukket fra hverandre.. han er ikke historiker som du hevdet… i det ene klippet jeg titta på nå kommer han med en rekke påstander som han hevder er konkrete fakta….. uten å føle behov for å dokumentere dem. Om det er en slik mann du ønsker å bruke som kilde for dine vrangforestillinger… bevares jeg kan ikke nekte deg det. Men selv plasserer jeg David Irving enkelt og greit i skammekroken som en som har svært lemfeldig omgang med «fakta»…. cherrypicking etc..

     • Thomas W Mosveen

      Se programet the biggest lie, hør hvilke fakta han viser til, sjekk disse og motbevis dem. Iflg deg er det en enkel sak, så jeg venter nytt fra deg når du må innse at her tar DU feil. Tok meg tid til å se den videolinken du la ut. Er helt enig i jødenes syn på muslimer, men det forandrer ikke mitt syn på jødedomen for det. Tilbake til essensen her. Vi kjemper for å bevare vår Nordiske rase ren, og et Norden hvor vi kan leve mer i harmoni med VÅRT eget folk. Hva er det som er så provoserende med det for deg? Hvis du vil blande gener kan du vel dra utenlands og holde deg der.

     • Arne Grostøl

      det har aldri eksistert noen nordisk rase. Jeg ser problemer med paralelle samfunn og kulturreletavisme… men det er assimilasjon og ikke isolasjon som er riktige veien videre. Som jeg har sagt gang på gang nå så er rasebegreper noe som hører fortida til… oppdagelsen av DNA og samtlige vitenskapelige oppdagelser de siste 100 åra har grundig motbevist tanken om at raser eksisterer. Som jeg har sagt før så står dere selvsagt fritt til å dra lua godt nedøver øyene… putte bomull i ørene og fortsette som før…. men det er rett og slett lavpannet å holde på slik. 🙂

     • Eksisterer det et nordisk folk? Et norsk folk? Jøder, eksisterer de? Eller fornekter du deres eksistens?

      Man kan vel konstatere at du i bunn og grunn er en slags variant av kultur-nasjonalist. Du føler deg ukomfortabel med rasebegrepet, og foretrekker mer moderne og politisk korrekte termer som «etnisiteter» og «folkegrupper».

      Du ser problematikken med masseinnvandringen, men ikke på et biologisk grunnlag, men snarere et kulturelt, religiøst osv. Du mener integrasjon og assimilering er løsningen.

      Med tanke på at du mener «alle er like» er det dog noe ironisk at du erkjenner at naturen har påvirket og formet ulike folkegrupper (raser) biologisk og derav gjort oss forskjellige. Mener du at vi biologisk kan endre andre folkeslag slik at de blir «mer som oss»?

     • Arne Grostøl

      Hvem Erwing sikter du til? Jeg googlet men fant ikke noe. Nærmeste jeg kunne se var David Irving. Om det er Irving du mener så er han ikke en anerkjent historiker… kun en grad i økonomi.. http://www.nullrefer.com/?https://en.wikipedia.org/wiki/David_Irving

     • Velden

      Si det til sionistene 🙂

      Ikke mer foreldet en hva du synes om emnene.

     • Arne Grostøl

      hva skal jeg si til sionistene. Vel det jeg har å si til sionister… I klartekst den lille gruppa av ultraortodokse jøder som driver og okkuperer land i Israel/Palestina området…. er at du må ta til fornuft og holde seg der de var i utgangspunktet. Det finnes ikke noe veldokumentert sionisme utover dette. Alt ellers er rene spekulasjoner… og farlige spekulasjoner som flere ganger opp gjennom historien har ført til folkemord.

     • Velden

      Hva dem burde kvitte seg med, så får du muligheten til å høre deres fyldige planer om folkemord på langt fler en hvem du ellers oppfatter gjennom deres anti-semittisk filtrerte vestlige propaganda-apparat. bla. , kjære goyim, du ber oss skru på lampen og lese for deg der du sitter i mørket, men kjære deg. Du ville ikke hørt på uansett. Skru på lyset selv og faktisk les mer en overskriften på spørsmålene du ikke søker svar på for du tror du allerede har dem.

     • Arne Grostøl

      det er dere som sitter i mørket… oppslukt av åpenbare konspirasjonsteorier som gang på gang på gang har blitt fullstendig detronisert av så godt som hver eneste historiker. (det vil alltids finnes noen få fortapte sjeler i de fleste profesjoner som motstrider fakta… og det er jo selvsagt åpenbart at som folk flest vil fortapte sjeler forsøke å få verifisert sine vrangforestillinger istedet for å se på dem med kritiske øyne…. det store flertallet av historikere vil si seg enige med meg og det burde strengt tatt få folk til å tenke seg om.. men på et slikt nettsted som dette vil det jo selvsagt være ren ønsketenkning…

     • Velden

      vis gjerne til disse historikere som ikke har vært ansatt i BBC.

     • Arne Grostøl

      Tja hvor bor du i landet? Du trenger ikke å dra lengre enn til nærmeste universitet og oppsøke historisk fakultet for å finne folk med en eller annen grad i historie.. fra et grunnfag til folk med doktorgrader for å finne grupper som ganske synonymt vil støtte mitt syn i denne saken… Mens dere må lete med lupe for å finne obskure kilder som eksempelvis David Irving som ikke er historiker…

     • Velden

      heh nei du der er ikke behov for å lete med lupe i landets biblioteker for å finne sannheten når man kan studere opphavet. jøden selv som preker dommedags-profetier, roten til hva du og ditt støtteapparat viser til som konspirasjonsteorier.

     • Arne Grostøl

      selvsagt finnes det jøder som preker dommedags-profetier… det finnes ultraortodokse jøder… det finnes dem som tar det som står i talmud bokstavelig. Akkurat på samme vis som islamister tar koranen bokstavelig eller kristne ekstremister venter på endetida. Men dere cherrypicker selvsagt bare sionistene her… Mer trengs strengt tatt ikke sies…

     • Velden

      sionist. «jødisk nasjonalist» hvilket betyr «israelsk nasjonalist» hvilket oversettes til «anerkjennelse av den israelske stat» hvilket betyr «jødisk stat» hvilket betyr «jødisk styre» hvilket er lik sionistisk styre.

      det skal ikke mye til å være sionist som deg selv. trass i at du ikke kjenner jødisk kultur, goyim. nettopp, du trenger ikke være jøde for å være sionist.

      nå som du er så opptatt av lille Palestina så er det en gyllen sjanse til å se hva som egentlig foregår.

      ønsket du å diskutere israels rett til eksistens eller jødenes innflytelse i verden?
      noe å tenke på før du sender unga med de hvite busser.

     • Arne Grostøl

      Vi kan diskutere begge deler for min del. Jødenes innflytelse i verden kan diskuteres. mine motdebbatanter her på sida sitter ihvertfall ikke med noen fasit så mye kan slåes fast… for så langt har jeg bare sett grunne konspirasjoner av typen man har sett svært mange av de siste århundrene… rotschild… sions vises protokoller etc.. Faktum er uansett hvor mye dere skulle ønske at det ikke var det…. Historikken er egentlig ganske enkel.. Jødene ble jaget ut av datidens israel av romerne… De var sin tids flyktninger… rettighetsløse… det eneste romerne fant det for godt å tillate dem å drive med var handel…. Noen jøder gjorde det etterhvert ganske godt i denne businessen… og noen av dem ble velstående.. men det endret ikke faktumet at de ble uglesett overalt… selv om de ikke selv var skyld i at de mistet sitt land…. og var dømt til et liv i eksil… I motsetning til en del andre flyktningegrupper har jødene tross utgangspunktet i mange tilfeller gjort det beste ut av et håpløst utgangspunkt… Og ja det finnes mektige jøder idag…. men å utfra det konkludere med en ondskapsfull plan om verdensherredømme og armageddon er det reneste sprøyt. Jeg kan selvsagt forstå at det er fristende å velte seg i konspirasjoner fremfor å tenke over noen av de virkelige problemene verden står fremfor…. klimakatastrofe… kinas ondskapfulle manipulering av valuta, slavedrift og ran av teknologi og intellektuell kapital pluss aggressiv holdning mot sine naboer.. Putins ønske om et Russland i sovjetisk størrelse… at Trump ble valgt etc… det er svært mange reelle mørke skyer i horisonten… men bevares.. dere står selvsagt helt fritt til å velge den mørke skya som ikke finnes. 🙂 vrangforestillinger gir en viss komfort….

     • Velden

      Noen av oss er mer opptatt av å belyse disse mørke skyene en å bortforklare dem. Du antyder kunnskap om talmud og jødisk innflytelse, men feiler å faktisk forstå innholdet, se at alle jøder bærer innholdet, se at jøder lever for innholdet og har kommet langt med sine utallige prosjekter som utarter seg i disipler som Fredrik Reinfeldt.
      Når du selv ser hvor bredt perspektiv en må ha så er det underlig at du benekter på et område som faktisk er vid-bredt anerkjent. Hvilke beviser er det du egentlig vil ha? Selv skulle jeg gjerne hatt kopi av talmud, men da er vi tilbake på ekstremitetene. Hva du faktisk må se er jødenes innflytelse i dagens samfunn i korrelasjon til deres interesser, våre interesser og hva som faktisk foregår blant styresmakter. Multikulturalisme er et våpen.

     • Arne Grostøl

      hva er problemet med at praktiserende jøder bærer en talmud? Det er strengt tatt bare det samme som at svært svært mange av oss i vesten bæret et kors. å flagge tilhørighet til noe er i utgangspunktet ikke problematisk. Jeg er selv ikke noen tilhenger av multikulturalisme.. men jeg har nok et ganske annet utgangspunkt enn dere… Multikulturalisme skaper ofte paralelle samfunn… og per dags dato er det såvisst ikke jødene som er problemet.

     • Antar du ikke er stor fan av Koranen, dens innhold?

      Har du lest Talmuden?

     • Arne Grostøl

      jeg har tittet litt i begge. Finnes mye crap begge steder for å si det enkelt. Men der islam er en ekspansiv og supremasistisk ideologi så driter jødene i andre enn seg selv.. og det syns jeg er et noe sympatisk trekk… det at de ikke misjonerer aggressivt…

     • Hehe.

      Muslimene er nok mer åpne, høylytte og ærlige med sine hensikter.

      Jødene derimot er mer listige, slue, uærlige og mangler totalt æreskodeks. De lusker i kulissene, infiltrerer og manipulerer. Således har de også anskaffet seg posisjoner og ført sin agenda bak folkets rygg, som ikke ante faren.

      Nå i moderne tider dog har dem anskaffet seg såpass makt at de ikke lenger føler for å skjule sine hensikter lenger, men derimot åpent skryter av den. Følg med!

     • Arne Grostøl

      Hvordan kan du si at muslimer er mer åpne høylytte og ærlige med sine hensikter når de sågar har det nedfelt i skriften at de med verdens beste samvittighet kan bedrive falskneri overfor vantro? 🙂 Muhammeds eksempel var jo også juks og fanteri overfor dem som ikke føyde seg for hans befalinger. Men bevares du skal få lov til å velte deg rundt i dine forestillinger om jødisk agenda. Det er tydeligvis ingen fornuft i verden som kan rokke ved din vrangforestilling i så måte. 🙂 Ps jeg vil gjerne høre hva du mener jødene ønsker å oppnå.. hva du mener er det ultimate sionistiske marerittet? 🙂

     • Du mener muslimene går listig frem? Enhver kan se og høre deres intensjoner. Som jeg sa; nokså høylytt av seg, hvilket også gjør dem langt mer ærlige i forhold til jødene som har lusket og trikset bak kulissene.

      Arne: «når de sågar har det nedfelt i skriften at de med verdens beste samvittighet kan bedrive falskneri overfor vantro?»

      Svar: Og da har du ikke lest Talmud som du sa, antar jeg? Der finner du mer enn hva du her referer til.

      Det er ikke muslimene som har åpnet portene til Europa og invitert seg selv hit. Ei heller er det Putin og Assad som faktisk kjemper mot IS, mens USA under kontroll av globalistene ser ut til å hjelpe IS 🙂

      Muligheten muslimene har fått til å invadere samtlige hvite nasjoner, har de fått grunnet et allerede (((infiltrert))) Europa og Amerika.

      Flyktningkrisen er orkestrert av (((globalistene))), og ikke dem som aktivt prøver å bekjempe globalismen.

      Uten jødisk infiltrasjon og manipulasjon, ville vi ei heller hatt fremmed invasjon og degenerasjon!

     • Arne Grostøl

      Dine vrangforestillinger er for inngrodde til at det er håp for meg å få deg ut av dem, det meste det er adekvat å si i forhold til denne posten har jeg sagt allerede, gammelt oppgulp er lite produktivt.

     • Tommy Nyberg

      Ja du roar dig med nytt oppgulp du.
      Går du på novaluzid før att stå ut?

     • Velden

      du ser ikke flua på veggen altså. og tror dette helvetes produktet er fra kristne, muslimer eller stolte molboer?

     • Arne Grostøl

      Hva vet du om hva jeg tror?.. du spekulerer og bommer totalt. Jeg har heller ikke tro på multikulturalisme.. det eneste riktige vil være assimilasjon… slik det eksempelvis har skjedd med innvandrergrupper fra vietnam og balkan. Disse har funnet seg til rette.. de har omfavnet vestlige verdier og er produktive i samfunnet. grupperinger som forakter våre verdier har jeg ingenting til overs for, uansett hvilken etnisitet det måtte være.

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Din osmoseteori er å helle gift i brønnen. Giftmord er det fra gammel tid dødsstraff for. Det, å forgifte blodet, er den opprinnelige dødssynd. Du setter deg opp imot både natur og Guds skaperverk. Det fører til fall.

     • Arne Grostøl

      hva for noe? dette fant jeg ikke mye fornuftig i. Snakker vi blod så er jeg 0- og kan gi blod til samtlige mennesker her på kloden uansett om de er eskimoer, aborigenee, pygme, masai, araber, same, europeer… etc etc etc…. enda et bevis for at vi alle er like. man blander rett og slett ikke blod… man forgifter ingenting…. Jeg forstår deg dithen at du som flere her på sida ønsker deg tilbake til rasetenkning etc slik den var for 100+ år siden. Du er selvsagt fri til å gjøre det… men det tilsvarer å dra lua langt nedover øynene uansett hva du måtte finne på å si.

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Din osmoseteori er en trussel imot ætten. Dumhet kan tilgis. Forsettlige handlinger tilgis ikke. De fører til dom og bann. Forbrytelse imot Helligånden, som er dødssynden, bærere straffen i seg selv, som er forvisningen. Det er Guds dom.

     • Arne Grostøl

      Huff da… det blir vist ille for meg i skærsilden. 🙂 eller ikke… gud finnes ikke… all guddom er menneskeskapte dogmer for å slippe å måtte forholde seg til ting man ikke forstår… eksempelvis døden.. 🙂 men bevares du står helt fritt til å velte deg i slike vrangforestillinger…

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      For noen er skærsilden i blivende sted. Andre drar videre. Sjelen lutres i det stålbadet, og slaggene går til grunne. Skjærsilden er en egen rune, som kalles «cweorð» på gammelengelsk. I gammelnordisk finnes ordet «hver», som betegner ett varmt sted, hvorfra det strømmer lava og damp. Det er inferno.

     • Arne Grostøl

      Tror du egentlig det der bekymrer meg i det hele tatt? Det eneste som eventuelt bekymrer meg er at det finnes folk som er fortapt i såpass gamle og utdaterte dogmer..

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      I din egen liberale dogme er du superhelt ut i egen innbilning. Vi andre ser bare det helt store mageplask, når du avslører deg selv. Det i seg selv er en dom.

     • Arne Grostøl

      Jeg er på ingen måte liberal. Jeg er en ihuga motstander av kulturreletavisme eksempelvis. Noen kulturer har trekk som kræsjer fullstendig med elementære menneskerettigheter… det samme med noen religioner…. Og disse trekka fortjener overhodet ikke respekt. Jeg debatterer mange steder… eksempelvis på islam.no der har jeg nick thales30 gikk litt lei etter at et fruentimmer bare startet med laaaange meningsløse monologer…. 🙂

     • Norrøn

      Å benekte at raser ikke finns, blir det samme som å benekte at du er sulten når du er sulten og tørst når du er tørst. De forskjellige menneskerasene har forskjellige personlighetstrekk og utseende. Har du fått med deg at de aller aller fleste fra Somalia osv har samme latter? 🙂
      Fyttikatta:
      http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=HV2GhOkQ1yY

     • Arne Grostøl

      Det er synd at du ikke vil finne en eneste seriøs vitenskapsmann til å nikke til det du sier Norrøn. At de fleste fra Somalia har samme latter kan forklares med at de fleste fra Bergen har skarre r.. men vil du da karakterisere bergensere som en annen rase enn en fra Oslo? du fortjener en aldri så liten facepalm du Norrøn. 🙂

     • Tommy Nyberg

      Arne dansar vals till all slags musik.

     • Arne Grostøl

      Ikke mye å danse til på dette horrible nettstedet. 🙂 her er alt ustemt i forhold til realitetene av 2016. Jeg har absolutt gehør (ps akkurat det er ikke kødd… har spilt gitar i over 30 år og har tonene i hodet) og diverse ting her trenger såvist stemming. 🙂 Siden du gang på gang kommer med usakligheter så følte jeg tida var inne for at jeg skulle gjøre det samme din svenske fjasekopp. 🙂

     • Velden

      Hva snakker du om der er full fest her hver dag, den vokser stadig og du danser selv vilt 🙂

     • Arne Grostøl

      vel jeg må vel si at jeg finner en slags glede i å detronisere sinna trangsynte menn i obskure nettsted..

     • Velden

      begynner bli sjelden vare det. der er alltid sensur, de tåler ikke sannheten.

     • Arne Grostøl

      Vel ikke all sensur handler om sannheter folk ikke tåler. Noe sensur handler om toskeskap fullstendig uten rot i virkeligheten som faktisk kan såre noen. Å hevde at man sitter på sannheten i denne gruppa…. i utakt med hva alt av vitenskap i 2016 sier… vel det er bare borti natta dumt. Det er dere som ikke tåler sannheten… om dere tar steget ut i lyset og folk flest ser hva dere driver med… vel støtte vil dere ikke finne ihvertfall… så det er jo selvsagt greit for dere å holde dere i denne gudsjammerlige kroken og pisse hverandre oppetter ryggen.

     • Velden

      Vitenskap? Kjøpte og betalte forskere? Verden er ikke en lukket og låst bok som sinnet ditt er. Der er faktisk statistikker og utallige hendelser her i verden åpen for allmennheten. Såre noen? Assimilering? Hallo?

     • Arne Grostøl

      jepp… Velden… du viser normal strutsetaktikk.. all vitenskap som ikke sier det du syns den skal (hvilket til syvende og sist tilsier tett på 100% av all forskning anno 2016) er selvsagt kjøpt og betalt. Selvsagt finnes det fortsatt skrudde forskere.. men det finnes heldigvis mange forskermiljøer rundt om… og verden går videre.. dessuten har man vitenskapsfilosofiske prinsipper i grunn som blant annet tanken om at enhver forskning skal ha som utgangspunkt å falsifisere en teori, ikke bekrefte den. 🙂 hvilket igjen tilsier at man skal gjøre et særs grundig arbeid for å få publisert et forskningsresultat. At noen forskere sponses av firma er i så måte ganske uinterressant da det ikke rokker ved ettersyn og lignende. At noen firma på slikt vis forsøker å tilknytte seg intellektuell kapital er ganske problemfritt.

     • Den såkalte strutseteknikken er det jo du som er en flittig bruker av. Du har hittil ikke presentert ett eneste bevis som underbygger dine påstander. Det eneste du skriver er at alle er enig med deg, og alt som ikke følger din linje er i «utakt med vitenskapen» osv.

      Du anser altså på ramme alvor at det er uproblematisk at forskning sponses av private firmaer som har en egeninteresse i av at forskningen får visst utfall? Er du tilbakestående eller?

     • Arne Grostøl

      http://www.nullrefer.com/?https://en.wikipedia.org/wiki/Human_genetic_variation spesielt «n terms of DNA sequence all humans are 99.5% similar to any other humans» tygg litt på den.

     • Your point being?

     • Velden

      hehe ja du gjør det. har du brukt noe som helst tid på å forstå informasjonen du blir gitt? eller har du bare brukt tid på å fortsette å kverulere med generelt hat? du er flink til å generalisere forskning. foruten rase-spørsmål så er der tydeligvis ingenting annet du lurer på. du har vel ei skeivøyd kone eller noe som har stålsatt skylappene dine hvor du ikke ser forskjell på grønnsaker og primater. også snakker du om profitt på definisjonsspørsmål.. what a lapdog.

     • Arne Grostøl

      Vel jeg har blitt servert samme smørja her hele tiden.. det er ingen som kommer opp med noe nytt jeg trenger å bruke særlig tid til å analysere.. Jeg må selvsagt innrømme at jeg ikke er kommet til dette nettstedet for å lære… og det skal mye til at jeg endrer akkurat dette… for så langt er det lite annet enn en haug med udokumenterbare påstander.. kvasivitenskap fra lang lang tid tilbake og foreldede begreper jeg har blitt møtt med. Jeg har plenty av andre steder å dra dersom jeg vil lære meg noe. Jeg er her fordi folka her trenger hjelp…. heldigvis for dere er nettsida deres tilknyttet disquss slik at noen kan komme utenfra og røske litt i raljeringen deres.

     • Velden

      ja «all» informasjon du finner her kan du også finne andre steder. der er ingenting i veien for at du foretrekker andre kilder for lærdom. du har vist da, at lærdommen du oppsøker er samme smørja VI ALLE blir servert med 6 millioner vitser og sammenligning av oss selv med grønnsaker. jeg skjønner du er her for du trenger hjelp, men du må ta imot hjelpen vi gir.

     • Norrøn

      Det er jo du som må bevise hvordan raser ikke finnes. jeg konstaterer hvert fall for siste gang at raser skiller seg i alt fra hårtype, hudfarge, personlighetstrekk, gjennomsnittshøyde, kraniestørrelse, ansiktstrekk, gjennomsnittsIQ osv osv osv. We can go on and on and on. Du har null logisk sans. Du er bare et resultat av medias hjernevask i lang tid. Vi synes synd på deg.

     • Arne Grostøl

      Jeg hater da ingen. 🙂 å kjempe for assimilering kan vanskelig kalles hat. Det er kun et ønske om å kunne enes tross kulturelle forskjeller.

     • Velden

      det er snakk om assimilering i form av folkemord. ja hat blir litt vagt.

      som ellers har pågått i årtusener og refereres til som etnisk rensing. du lille naive goyim ser ikke fanden om den sto rett foran deg.

     • Så informasjon som potensielt kan såre noen bør sensureres? Du er ingen fan av ytringsfrihet formoder jeg?

      Hva er det som er i utakt med vitenskapen anno 2016, bortsett fra ditt idiotargument om at raser ikke eksisterer, samtidig som du erkjenner at det eksisterer forskjellige folkegrupper/etnisiteter (les: raser).

     • Arne Grostøl

      Prinsipielt bør sensurgrensa være svært høy… vi skal ha stor takhøyde og det er bedre å få hatefulle ytringer ut i sollys enn å la det ulme bak lukkede vegger… Når det er sagt så finnes det fortsatt grenser.. alvorlig hets og personangrep er fortsatt ikke greit.

     • Arne Grostøl

      å anklage meg for idioti i forhold til at raser eksisterer…. vel som jeg nevner så har vitenskapen kommet frem til at alle mennesker har mindre spredning i dna enn sågar i en enkelt sjimpanseflokk i Afrika…. og for oss ligner sjimpansene mer på hverandre enn det vi mener vi gjør… Dere er opphengt i utseendemessige forskjeller som strengt tatt kun koker ned til melatoninnivå og kulturelle forskjeller. Etnisiteter eksisterer i form av kulturer og oppvekstvilkår… og hvordan de former hver enkelt av oss.

     • Igjen klarer du ikke presentere et eneste reellt argument, men tyr til argumentet om at «alle er enig» med deg.

      At «ingen» forskere anser at menneskeraser eksisterer, stemmer ikke. En undersøkelse fra 2004 viser at: 31 prosent av amerikanske rettsantropologer anså at menneskeraser eksisterte og 43 prosent i Europa. Blant polske rettsantropologer anså 75 prosent av rettsantropologene at rase eksisterer. I Kina? 100 prosent.

      Visste du forresten at det er større genetiske forskjeller mellom menneskerasene, enn det er mellom andre dyrearters underarter?

     • Arne Grostøl

      det at det er større genetisk forskjell mellom «menneskerasene», enn mellom andre dyrearters underarter er sprøyt. Det er din påstand og den henger ikke på greip.

     • Jeg skrev ikke at forskjellene var større mellom de ulike menneskerasene, enn samtlige dyrearters underarter. Det er for øvrig ikke min påstand, men resultatene av minst seks ulike forskningsrapporter, hvorav den seneste er fra 2014.

     • Jo, herlig fritidssyssel å trolle rundt på nettsider og fremstille seg selv som en komplett idiot.

     • Arne Grostøl

      hvem av oss tror du majoriteten av norges befolkning vil mene er en komplett idiot.. føler meg nesten fristet til å henvise til barneregla «den som fisen først blir var, den er fisens rette far». 🙂 et ganske betimelig svar til deg.

     • Tommy Nyberg

      Ja majoriteten av befolkningen är genier som du men lite sämre för de har inte totalt gehör och total insikt i fysik kemi biolog antropologi och historia.
      En hel forskarvärld är är helt enig med dig och du blir ofta jämförd med Mozart och da Vinci.

     • Arne Grostøl

      at jeg har absolutt gehør gjør meg ikke til mozart bare til en brukbar gitarist…. og jeg bare henviser til dem som har gjort forskningen, jeg tar ikke æren for noe. Jeg føler bare at dere som er fullstendig på kollisjonskurs med alt vi har lært…. og forfekter en såpass hatefull ideologi som nasjonalsosialismen faktisk er trenger å møte motstand… Ironien og sarkasmen din fremstår forøvrig som direkte lavpannet Tommy Nyberg.

     • Tommy Nyberg

      Alla framstår som lavpannet bredvid dig Arne.

     • Erik_1488

      Arne Grostøl er så stygg at fastlegen hans er veterinær.

     • Arne Grostøl

      Nei, bare dem som ironiserer på måten du driver på. 🙂

     • Tommy Nyberg

      Du menar att du framstår som lavpannet bredvid dig sjelv?
      Jøss!

     • Det er helt irrelevant hvem majoriteten av befolkningen anser være idiot. Sannhet er sannhet uavhengig av hvor mange som tror på løgner.

     • Norrøn
     • Arne Grostøl

      som jeg har sagt gang på gang, jeg har samtlige seriøse forskere på min side, men som jeg også sier så er dere selvsagt hjertelig velkomne til å leve i fortida før alle vitenskaplige gjennombrudd a la 2016 kom… men spesielt smart fremstår det ikke. 🙂

     • Blah blah blah…. kom med noen ordentlige argumenter i stedet for å hele tiden påstå at alle er enig med deg.

     • Velden

      jeg spurte deg hva du tror. ikke forsøk ro deg bort med rasistisk retorikk der du skinner som en ekte rasist lik sionist-vennene dine.

      du er morsom. 40 år har vietnameserne bodd i Norge og det som er igjen av norge, de kan fremdeles ikke Norsk. de oppfører seg fremdeles som om de bor i jungelen. Og vi ser også at omtrent alle andre etniske grupper gjør akkurat det samme, segregerer seg fra det Norske folk.

      nå gjelder ikke dette disse nye velferds-innvandrerne da. de vil lengst mulig inn for mest mulig profitt før også de trekker seg ut.

      og hvordan i all verden kan du sammenligne folk fra balkan og vietnam i multikulturalismeperspektiv hvor det er snakk om assimilasjon?

      men det norske folk tviholder på sin oppfattelse av at det er de som er rasister, og der finnes vel ikke bedre eksempler på hvor stor forakt mennesker som deg har for menneskegrupper. attpåtil inkludert eget folk. NRK hadde fint program om det i går, lisenskontrolløren. du som nordmenn flest har aldri forstått bæret av noe som helst og kun skuet verden som sirkusapekatter. vær respektfull ovenfor de som har forstått det hele så mye bedre en deg selv. du er tydeligvis nysgjerrig, still spørsmål istede for å provosere deg frem til hva du vil ha svar på. du mistet tråden for lenge siden og ingen andre en deg selv kan plukke den opp.

     • Velden
     • Tommy Nyberg

      Putin Trump och Kina.
      Aha….
      Att läsa det du skriver är som att läsa en bakfull Dagbladet med migrän.
      Du är så komplett tvärsäker när du har totalt fel om det mesta.
      En propagandamegafon på 45rpm med sprucken högtalare.
      Har du kommit ihåg att ta ditt Litium? Dags att varva ner ett par snäpp.

     • Arne Grostøl

      Jeg foretrekker at du prøver å tilbakevise mine påstander på et saklig sett istedet for å avvise dem by default og komme med lite flatterende personkarakteristikker. Men bevares jeg kan forstå at sinte menn i denne gruppa føler for å ha piggene ute mot dem som ikke automatisk sier seg enig i hva de mener. 🙂

     • Tommy Nyberg

      Har inte du varit otrevlig nog før att førtjena en liten tillbakakaka?

      Eller er du fortfarande helt perfekt i dina egna øgon?

     • Arne Grostøl

      Finnes ikke perfekt jeg. Det har jeg aldri hevdet. Men noen politiske saker engasjerer.. og det jeg leser her på gruppa er rimelig skremmende… Hadde det ikke vært fordi nazisme er farlig så kunne dere bare drevet med hva som helst for min del.. men vi kjenner alle historien… og slike strømninger SKAL bekjempes…. jeg gjør det jeg kan bak tastatur og skjerm, men jeg har null problem med å ta en prat face to face om noen skulle ønske det. Folk må reddes ut av denne hengemyra her….

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Arne Grisepøl, du velter deg i ordene. Selv julemiddagen har mere vett enn du. Du sitter sjøl i myra og gråter. Har hun forlatt deg? Er du langt nede i flaska?

     • Arne Grostøl

      Grisepøl? Den var kreativ. 🙂 sender noen varme tanker i din retning. Det føles ikke godt når man kommer så alvorlig til kort at man må benytte seg av lite flatterende personkarakteristikker av dem man har en debatt gående med. Sorry mac.

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Klengenavn er også en dom. Enhver får som fortjent.

     • Arne Grostøl

      Og du vet nok om meg uten å truffet meg til å sette deg til doms over meg? 🙂 sjarmerende

     • Tommy Nyberg

      Du själv har inga problem med att sätta dig till doms över andra. Du är en första klassens hycklare och inte ett uns charmerande.

     • Frank Petterson

      hei frank fra norge her! hvordan kan jeg bli medlem, kan du hjelpe meg med det. jeg er soldat hvit og stolt således er min kone

     • Tommy Nyberg

      Tror du hamnat lite fel Frank.
      Soldier of fortune kanske kan hjälpa dig vidare.

     • Frank Petterson

      har du en link er du snill??

     • Tommy Nyberg
    • Norrøn

     http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc

     Her har du svaret. David duke er forlvrig en som stiller som senator.

    • Kim Larsen

     Islamister er bare et symtom på problemene. vi går etter selve viruset

     • Arne Grostøl

      Nei dere går ikke etter noe virus, dere velter dere bare i vrangforestillinger. Men dere er tydelig langt langt forbi ethvert håp om redning fra egne demoner….

     • Norrøn

      Vi velter oss i dokumenterte fakta.

  • Norrøn

   http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc

   Jeg undrer faktisk hvordan det er mulig at folk kan bli så ignorante. Se denne videoen som dokumenterer hva som skjer, så kanskje du får deg en øyeåpner.

  • Kim Larsen

   The Outrageous Racist Hypocrisy of Israel and World Zionism!

   http://www.nullrefer.com/?https://www.youtube.com/watch?v=-TvSiYu8z2M

   • Arne Grostøl

    som om raljeringen fra et nettroll på youtube skal tas som noen seriøs kilde. Det der sprøytet der får du dra lenger ut på landet med….

    • Det er jo alltid lettere å gå til angrep på personen, når man ikke kan et dugg om saken som diskuteres.

     • Arne Grostøl

      Jeg kan mer enn nok om ulike verdensproblemer, historie etc til å si at sionistisk verdensherrredømme er sprøyt. Denne møkka har hengt ved oss siden noen klodrianer i tsarens stab fant det for godt å sette sammen falsumet sions vises protokoller. At det fortsatt finnes folk som forfekter det grundig falsifiserte makkverket i en eller annen grad sier litt…

     • Henrik

      Sier hva da? Kom med noe logisk så prater vi.

     • Arne Grostøl

      Hvem definerer hva som er logisk? Mitt forrige innlegg burde være logisk nok for enhver med minimalt med historiekunnskap. Om du er ute etter folk som snakker deg etter munnen så bør du titte videre.

     • Velden

      Ber du oss virkelig repetere hva Johan sa?

     • Arne Grostøl

      repeter hva du måtte ønske å repetere. 🙂

     • Henrik

      Tja, hva med å fremlegge nøyaktig hvilken historisk hendelse du mener vi tar feil om? Eller er det noe ideologisk du finner ulogisk/uetisk med nasjonalsosialismen? Du finner nok av lesestoff på siden her om emnet. Hvis du prøver å nå fram til noen av oss bør du komme med noe annet enn føleri og drittslenging. Bare et tips.

     • Arne Grostøl

      Vel la oss ta eksempelvis rasetenkningen som finnes i nasjonalsosialismen. argumentet om at mennesket er inndelt i raser er grundig tilbakevist av biologer og antropologer for den del. gendiversiteten mellom oss alle er forsvinnende liten, uansett hvor du er født og uansett hudfarge. Hva har du å si til det?

     • Det finnes mennesker som utgir seg for å være vitenskapsmenn, som påstår at det ikke finnes ulike menneskeraser, men det er jo naturligvis bare vrøvl. Foreslår at du lukker den kulturmarxistiske (vrang)læreboka di og tar en titt på virkeligheten. Fornekter du fortsatt at det eksisterer menneskeraser, er det faen meg gal.

      Dersom en person fortalte deg at det ikke finnes hundraser, ville du trodd på ham, eller stolt på din egen dømmekraft og oppfattelse av virkeligheten?

     • Arne Grostøl

      biologer, antropologer som har forsket på emnet er enige med meg. At du kaller dem alle kulturmarxister er jo et valg du står fritt til å ta. Men det sier mer om at du benekter at det finnes andre realiteter enn den du har kokt sammen selv.. og jeg må si det er rimelig arrogant å benekte hva en rimelig unison forskerstand av 2016 mener.

     • Og dagens «forskere» vil snart benekte at det finnes kjønn, i god «politisk korrekt» ånd.

      Hva du taler om er politisk korrekthet som dessverre gjennomsyrer den moderne tid. Men ser du til virkelige forskere, vil de samtlige vise til hva vi sier, og samtidig motbevise den politisk korrekte idiotien om at det «ikke finnes ulike menneskeraser.»

      At vi er ulike er ikke noe en skal se i et negativt lys!

     • Arne Grostøl

      jeg liker heller ikke politisk korrekthet, kulturreletavisme etc… selvsagt er vi ulike! vi er alle like genetisk sett.. men oppdragelsen vi får.. omgivelser etc fører til at vi får ulike verdier… ulike holdninger… etc.. ulik soleksponering fører også naturlig til at vi har ulikt nivå av melatonin i huden… Men vi er nesten urovekkende like rent genetisk. Bare spør en hvilken som helst biolog og få bekreftet hva jeg sier…

     • Thomas W Mosveen

      En ting kan vi vœre helt enige om. Vi er begge for pinneraketter.

     • Arne Grostøl

      hehe ja… fyrverkeriet mista litt av sjarmen når de ble forbudt. 🙂 men må innrømme at fyrverkeriinteressen har dalt for hvert år… 🙂 var gal som tenåring.. men det er lenge siden nå.

     • Thomas W Mosveen

      Blir ikke for gammel for fyrverkeri, men nå må man mekke litt på det.

     • Arne Grostøl

      vel i tenåra var det småskummelt det vi fant på… rev i stykker en haug med flashing thunder og samla det i en tinnvase….. *kaboom* splinter føyk i alle retninger…. strengt tatt noe i nærheten av en rørbombe…. og ene kompisen min fikk et fragment i øyebrynet… kunne gått riktig ille…

     • Haha, så for et skrudd sinn du har!

     • Arne Grostøl

      vel i motsetning til dere så begrunner jeg mine synspunkter…. det jeg sier har forankring i vitenskapen. Det har ikke sprøytet deres. så kall meg gjerne skrudd… men det er dere som ikke tar dere spesielt bra ut for å si det mildt.. men på den andre siden… hvorfor pokker har jeg forvillet meg inn i et såpass borti natta toskete høyreekstremt nettsted. Jeg har aldri opplevd maken i forhold til kvantitet av toskeskap noe sted på nett…. og det sier litt… nettet flyter over av nettsteder med hatere… trangsynte og tildels mindre begavede folk…

     • Nei, du begrunner ikke dine påstander. Du kommer bare med nye påstander for å begrunne dine allerede forskrudde påstander.

      Hvilke er det som er «hatere»? Motstandsbevegelsen? De som skriver i dette kommentarfeltet? Hvorfor er de «hatere»? Hvem er det de «hater»?

     • Tommy Nyberg

      «biologer, antropologer som har forsket på emnet er enige med meg.»
      Du er helt sansløs. Multigeniet Arne, best på allt.

     • Arne Grostøl

      Om det betyr mye for deg så kan jeg godt omformulere til at jeg mener det samme som biologer og antropologer som har forsket på dette i årevis. Jeg har lært av dem, ikke vise versa. 🙂

     • Nei, du mener det samme som enkelte politisk korrekte pseudo-vitenskapsmenn har ment de siste årene. Du etteraper de, da det er stuerent og politisk korrekt.

     • Politisk korrekt pseudovitenskap, er hva det er.

      Hvorfor har vi forresten en rasismeparagraf om det ikke finnes raser? Eller hvorfor opererer amerikanske myndigheter med rasebegreper, om raser ikke eksisterer?

     • Arne Grostøl

      mens «vitenskap» fra tida tilbake før DNA og annet var kjent mener du fortsatt er valid? Ny vitenskap skal ikke tas imot med åpne armer? Spesielt ikke når de river istykker gamle vrangforestillinger. Jeg mener forøvrig at rasisme som begrep er foreldet siden raser ikke finnes. Men det er nå likevel slik at folk blir diskriminert utfra hvordan de ser ut… og som jeg har nevnt er det fortsatt slik at man genetisk sett er blitt påvirket av hvor man bor.. eksempelvis i forhold til soleksponering… og alle får trekk av sine foreldre.. Hvorfor amerikanske myndigheter opererer med rasebegreper handler jo ihvertfall i noen grad om at det er en smeltedigel der svært mange ulike etniske grupper er samlet. Raser og rasisme er et historisk begrep som jeg sier… selv om vitenskapen forteller oss noe annet… strengt tatt trenger man bare si noe om et absolutt menneskeverd og sementere en gang for alle at vi alle er like…. Men så har vi jo folk som i denne gruppa som ønsker seg hundre år eller mer tilbake i tid…. glemme all forskning og fortsette med skylapper på…

     • Du erkjenner at natur, leveforhold og lignende har preget og formet etniske grupper. Hva er det som skiller en etnisk gruppe fra en rase?

      Et absolutt menneskeverd? Fra hvem sitt perspektiv? Naturen? Nasjonen? Folket? Familien? Individet?

      «Alle er like», skriver du. På hvilken måte da?

      Det er ingen her som ønsker å glemme forskning, vitenskap eller annet. Skylapper er det du som har på deg, politisk korrekte sådan, og dette har satt deg og dine likesinnede i en slags politisk korrekt transe, hvor hvitt er svart, opp er ned og ondt er godt.

     • Arne Grostøl

      vitenskapen anerkjenner ikke «raseinndeling». akkurat det holder i massevis for meg. Om dere ønsker å tviholde på utdaterte rasebegrep utfra utseendemessige forhold så er det lite jeg kan gjøre med det, men implisitt ligger det da at dere driter i hva vitenskapen sier og mener dere vet best selv. 🙂

     • Arne Grostøl

      Eller med andre ord… dere står selvsagt fritt til å tenke at det eksempelvis William Gooddell sa på 1800 tallet er riktigere enn hva dagens biologer og vitenskapsmenn måtte si.

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Ordet «rase» er opprinnelig en funksjon og ikke en kategori. Ordet beskriver en gjennomstrømmende åndskraft, som skaper mannen. Ordet beskriver sjelens reise, som vokser gjennom livet, og strømmer over i neste liv. Den opprinnelig betydning av ordet «rase» er synonymt med «evig liv» i gjenfødelse i ættens blod.

      Din osmoseteori er en trussel imot ætten, og må derfor fordømmes.

     • Du svarer ikke på et eneste spørsmål, men kommer kun med nye påstander. Svakt.

     • Arne Grostøl

      jeg kommer ikke med påstander, jeg henviser til veldokumenterte vitenskaplige faktum. 🙂

     • Ehhh, kan du vise meg ETT ENESTE sted hvor du har henvist til noe som helst?

     • Tommy Nyberg

      Førklara Afrikas negrer før oss.

     • Arne Grostøl

      en DNA test av deg og en «neger» vil gi deg sjokket at dere er ufattelig like. det vil faktisk være mindre genetisk forskjell mellom deg og «negeren» enn mellom to sjimpanser i en flokk i afrika.. forskjell i hudfarge handler utelukkende om soleksponering og kroppen vår sin reaksjon på den… høyere melatonininnhold i huden..

     • Tommy Nyberg

      Och nu vill jag höra om kineserna.

     • Norrøn

      Akkurat der du feiler i tolkningen. Vi er ufattelig like i DNA, men naturen er utrolig hårfin. Det er lite som skal til som gjør at det finnes forskjellige raser.
      Jared tayler summere her de hårfine forskjellene som gjør de ulike humanoide skapningene på jorda til forskjellige raser: http://www.nullrefer.com/?https://m.youtube.com/watch?v=lHB6PrpHAGI

     • Arne Grostøl

      det er større dna spredning i en enkelt flokk med sjimpanser i afrika enn det er mellom SAMTLIGE mennesker på kloden… vi har null problem med å anse sjimpansene som en art…. selv om de har større genetisk variasjon…. mens vi tviholder på visuelle traits hos oss selv og mener at slike overfladiske forskjeller burde være nok til å beholde rasebegreper. Vitenskapen har bestemt seg… Jeg er enig med vitenskapen… du står selvsagt fritt til å ta tidsmaskinen tilbake i tid og aldri komme tilbake… men spesielt smart er det ikke.

     • En DNA-test kan faktisk påvise hvilken rase du tilhører. I en amerikansk undersøkelse fra 2004 kunne man påvise rasetilhørighet i 99,8 prosent av tilfellene.

      De ulike menneskerasene anslås ha omtrent 99 prosent likhet med hverandre. Men samtidig har mennesker generelt 95 til 98 prosent likhet med sjimpanser. Små prosentandeler kan utgjøre en stor forskjell, forstår du.

     • Arne Grostøl

      btw det finnes IKKE hunderaser. Det finnes bare EN hund. begrepet rasehund har samme bakgrunn som rasetanken i forhold til mennesket… the eugenics movement… etterhvert som rasehygiene og flere slike begreper mistet fotfestet blandt tobeinte…. så gikk flere av de involverte.. spesielt i england over til å bli en rasehundklubb istedet… the kennel club… det er fortsatt en noe større gendiversitet blandt hunder enn blant folk. men i prinsippet kan alle hunder parres med hverandre og produsere avkom selv om man kanskje ikke bør parre ei chihuahua tispe med en grand danois hann… motsatt vei lar seg helt greit gjøre…. rasehundtenkningen har faktisk bare skapt problemer… flere raser idag har store forekomster av arvelige sykdommer…. Og samme problematikken vil man kunne ha om man praktiserer rasehygiene hos oss tobeinte…. etter den store genetiske flaskehalsen man opplevde etter Toba utbruddet for mange tusen år siden så har vi et i overkant smalt genetisk materiale idag.. og alle vi tobeinte er i slekt langt langt tilbake uansett hvor mye noen av oss skulle ønske vi ikke var det….

     • RaHoWa14

      «Hvem definerer hva som er logisk?»
      Det er f…. ikke håp for folk som deg. Klarer du å underbygge påstandene dine med fakta?

     • Arne Grostøl

      Jeg definerer ikke noe som helst. jeg forholder meg bare til almennt anerkjente vitenskaplige faktum. Det er dere ikke nærheten av å gjøre. Ergo har jeg ALT på det tørre. 🙂

     • RaHoWa14

      Vitenskapelige faktum? Du klarer knapt å starte en setning med stor bokstav, er du klar over hvor uskolert du fremstår som da?!

     • Tommy Nyberg

      Du kan mer enn nok du. : )
      Kanske skulle köpt dig en stege så du kan ta sig ner från din höga häst.
      Syrefattigt på hög höjd. Är du på höghästträning?

     • Arne Grostøl

      jeg kan ikke mer enn nok på generelt basis, men jeg kan mer enn nok til å kunne gruse vrangforestillinger om sionistisk verdensherredømme. De to tingene er hvidt forskjellige ting. 🙂

     • Angrvadil
     • Arne Grostøl

      trengte ikke lese langt i den artikkelen før den kunne skrotes… «They often resort to using the communist term of “Nazi”, proving their
      lower IQ and in-ability to think for themselves beyond the narrow
      spectrum of the Jewish owned media.» Seriøse artikler bruker ikke slik toskeskap. Har man et riktig og viktig budskap så taler budskapet for seg selv, man trenger ikke frame dem som mener noe annet som mindre intelligente. 🙂 I det hele tatt å bruke slik argumentasjon vel…. det fremstår faktisk som mindre intelligent i seg selv. 🙂 knegg… latterlig… amatørmessig…. tåpelig… Og helt uten noen som helst validitet…

     • Point proven, haha!

     • Angrvadil

      Ok, bare fikk lyst å søke litt på temaet og finner mye forskjellig materiale om sionistiske jøder og hvor stor makt og innflytelse de har i verden. Hvorfor mener du at de har liten eller ingen makt eller innflytelse, når så mange mener det? Jeg tenker det kan jo ikke være tatt fra intet? Får du ikke lyst å grave litt mere i det? Kan jo hende du finner ut noe du ikke viste fra før. Skader jo ikke

     • Kanskje fordi innholdet stemmer ganske godt overens med virkeligheten, og at det derfor er ganske irrelevant hvem som er forfatter av den. Eller benekter du at jøder har et et ekstremt stort eierskap og/eller kontroll over massemedia, underholdningsindustri, bankvesen og lignende? Benekter du at jøder er og har vært drivende bak svært destruktive ideologier og politiske strømninger som blant annet homolobbyen, feminismen, kommunismen osv. osv.?

     • Arne Grostøl

      jeg kan vanskelig se at hverken homolobby feminisme eller kommunisme er problematiske ideologier noen av dem. For det første… jeg har heller ikke noe til overs for hyklerske feminister av idag som kun fokuserer på vestlige mannsgriser mens de overhodet ikke kjemper for sine medkvinner av andre kulturers rettigheter…. kultursensitiviet er tydeligvis langt viktigere for dem enn menneskerettigheter…. men da er det snakk om en perversering av noe som i utgangspunktet var bra. at homofile får rettigheter skulle strengt tatt bare mangle… Kommunisme har aldri eksistert og vil heller aldri eksistere da menneskenaturen er en uoverkommelig barriere i forhold til å kunne få noe rent folkestyre.. det er alltid noen som søker makt…. SAMTLIGE såkalte kommuniststyrer rundt om i verden har vært diktaturer, despotier eller elitediktaturer.

  • Johan Garmann

   «Hvordan i huleste…bla, bla, bla…»

   Fordi det er fanden så åpenbart, såfremt en faktisk har NOE innsikt.
   Og ikke minst er det noe de selv åpent skryter av, men går utifra dette også har gått deg hus forbi?

   Flyktningstrømmen Putins skyld? Er nok din egen aluminiumsfoliehattfantasi 😉

   • Arne Grostøl

    Meget meget enkelt. Flyktningestrømmen spesielt den fra Syria kommer i stor grad fra opprørerområder som Aleppo. Her er det Assad som driver og bomber sivilbefolkningen… Assad er støttet av Putin som nylig sendte tett på hele sin flåte ned i middelhavet for å støtte Assad.

    • BlondMyth

     Assad bomber ikke sitt eget folk, hvorfor skulle han det? Det er IS som i likhet med Taliban er opprettet av organisasjoner i vesten. Hele den «arabiske våren» er et resultat av landenes nekt til det jødiske pengesystemet og israel prosjektet.

     • Arne Grostøl

      «hvorfor skulle Assad bombe sitt eget folk»? Meget enkelt…. fordi de gikk til oppfør mot han og hans brutale regime. IS var ikke en del av borgerkrigen i Syria innledningsvis… det var opprinnelig en av fraksjonene i konglomeratet av grupper der som underveis ble til noe annet enn det var i utgangspunktet… Og hvordan i huleste klarer du å koble den såkalte arabiske våren til det jødiske pengesystemet? Det må du nesten dokumentere nærmere…

     • Nordboer

      Har du kilder på dette brutale regimet?

     • Arne Grostøl
     • Nordboer

      Det der er jo bare piss! «The main thing you need to know about Assad is that his regime is responsible for killing a huge number of people.» Om hvem har vi hørt det før? Kanskje hvert eneste regime vesten er i krig med …

      https://www.frihetskamp.net/logner-om-borgerkrigen-i-syria-avslort-av-canadisk-journalist/

     • Tommy Nyberg

      Edward P. Schneider
      Private Investor
      Retired Chairman and Co-Founder
      Triton Container International
      San Francisco, California

      Marguerite S. Hoffman
      Private Investor
      Dallas, Texas
      http://www.nullrefer.com/?http://www.pri.org/pri-board-directors

      Public Radio International (PRI) is a global non-profit media company
      focused on the intersection of journalism and engagement to effect
      positive change in people’s lives. We create a more informed,
      empathetic and connected world by sharing powerful stories, encouraging
      exploration, connecting people and cultures, and creating opportunities
      to help people take informed action on stories that inspire them. Its
      mission is to serve audiences as a distinctive content source for
      information, insights and cultural experiences essential to living in
      our diverse, interconnected world.

      Public Radio International’s mission is to serve audiences as a
      distinctive content source for information, insights and cultural
      experiences essential to living in our diverse, interconnected world.

      Content: PRI creates and distributes distinctive news, information and
      stories that increase people’s understanding of the complexity and
      interdependency of world events and issues. We produce media that
      fulfills unmet content needs; we seek and market a portfolio of similar
      content produced by other organizations; and we strive to spur other
      media organizations to emulate our work.

 • Gjest

  Hei! Jeg har lest artiklene deres i litt over ett år nå, og støtter arbeidet deres fullt. Jeg vil gjerne søke om medlemskap, men jeg fant ikke noe på om dere er villige til å ta inn utlendinger. Selv kommer jeg fra Belgia og kom til Norge da jeg var 5 år, i 2001. Jeg er nasjonalsosialist, og støtter synspunktene deres fullt ut.

  • Tommy Nyberg

   Är du etnisk europé är du välkommen att sända in en ansökan som medlem och aktivist.
   Stödmedlem kan vem som helst bli om man sympatiserar med vår politik.

 • Arne Grostøl
  • Arne Grostøl

   det tar bare 6 minutt…

  • En kosher-nasjonalist kalles slike personer. Aner problemet, men våger ei å peke til roten av problemet og si det ved navn.

   Og for å informere deg:
   Vi tror ikke ALLE jøder er slemme.
   Vi vet også at ikke ALLE globalister er jøder.
   Men det faktum som du ser ut til å fornekte, er den at det er ledende jøder som er den største maktfaktor og orkestrator for det elende vi idag tydelig ser.

   De etablerte politikere går dessverre i deres ærend, og har som lydige majorinetter også lagt samtlige nasjoner under deres kontroll.
   Vår nasjon er idag et lydrike for disse internasjonale krefter, takket være våre egne politikere!
   Disse er uten tvil landsforrædere, og folkeforrædere, som her har solgt både nasjon og folk til en liten klikk av mektige menn, hvilket kosher-nasjonalistene diffust beskriver som «eliten».
   Vi som da har sett nærmere på denne eliten, har også sett den røde tråden; nemlig deres stammetilhørlighet, som igjen er viktig å legge seg merke til, om en skal forstå og således få bukt med problemet!

   http://www.nullrefer.com/?https://youtu.be/iTLB3wFM9nU
   http://www.nullrefer.com/?https://youtu.be/1_LjvSIBKVc

   • Arne Grostøl

    youtube klipp er ikke gode kilder. det er ikke etterettlige kilder… man kan si hva man vil. så gidder ikke engang å se på dem. Jeg har sagt en del om hvorfor det finnes flere velstående jøder i et tidligere innlegg, men det har tydeligvis ikke blitt snappet opp. Alt du lister opp her er konspirasjoner av foliehatt typen. Du vil ikke kunne finne en eneste anerkjent forsker noe sted som vil være enig i dette her. Dette er tvers gjennom blind hatretorikk uten noe som helst forankring i virkeligheten. Men bevares føl deg fri…

    • Rolf Gunnar Rolfsson

     Sjel er ikke noe som kjøpes for penger. Uten sjel, så kan livet ikke strømme over i neste liv, men stuper i avgrunnen. Djevlene har ingen sjel, så de stuper i avgrunnen uansett. Det er «rasen» som gjenfødes, og den forsøker du forgifte med din osmoseteori.

     • Arne Grostøl

      Vel svartere såkalt sjel enn den man erverver seg ved å snuble inn i nazistisk ideologi er det ikke mulig å få. 🙂 så kan ikke si jeg er spesielt bekymret.

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Den «svarte solen» er druidenes opprinnelige lære om tyngdekraften, som holder sammen på galaksen. Det, som du tror er «sjel», er gullkalven. Det motsatte er berget, som har tyngde. Hakekorset er druidetegn, som utledes av gralrunene, som er oldtidens vitenskap.

     • Arne Grostøl

      oldtidens vitenskap er selvsagt enormt mye viktigere enn nåtidas. 🙂 som nevnt tidligere.. du står fritt til å dra lua nedover øynene og velte deg i gammeldagse riter og vrangforestillinger. 🙂 du står også fritt til å mene hva du vil om meg uten at det bekymrer meg det aller minste. 🙂

     • Rolf Gunnar Rolfsson

      Du beskriver deg selv, Per Gynt… deg selv nok, som trollet sa.

     • Arne Grostøl

      hverken middelalderske dogmer eller 1800 talls sitater bekymrer meg. 🙂 verden har dessverre for deg gått videre.. noe «kunnskap» er blitt til stein i solen… og jeg ser enormt mye i den kategorien i denne gruppa her… nesten skremmende hvor opphengt i utdaterte dogmer og vrangforestillinger det er mulig å bli.

 • Freedom4all

  Det er lite gladnytt på disse sidene deres, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe til litt!

  http://www.nullrefer.com/?http://www.tv2.no/nyheter/8782526/

  • Tommy Nyberg

   Vilken man!
   Han måste ha fått en god uppfostran.
   Tack før link.

   • Freedom4all

    Helt enig, og det er jo heldigvis slik at brorparten av nasjonalsosialister etterhvert ser galskapen og kommer seg ut. Bare tenkt hvilken bevegelse dette hadde vært hadde alle som opp igjennom historien har bekjent seg til denne ideologien fremdeles stått ved det.! 🙂

    • Tommy Nyberg

     Han gav sina pengar till sina vita brøder och systrar på sin ålders høst. Det var veldigt nobelt gjort av honom.
     Veldigt omtyckt Onkel Heinz. Och aldrig tog han avstånd från nationalsocialismen.
     Heinrich Steinmeyer nervarande!

    • Tommy Nyberg

     Har du nån link der en av Afrikas 1,2 miljarder skenker 4,5 miljoner till ett eldreboende i Europa?