Hjem Nyheter Østeuropeere skeptiske til masseinnvandring

Østeuropeere skeptiske til masseinnvandring

UTENRIKS En ny meningsmåling fra Gallup viser at et flertall av befolkningen i de fleste østeuropeiske land er imot ikke-europeisk innvandring. Den største motstanden mot innvandring finner en i Ungarn og Makedonia.

«Flyktninger» stormer grensen til Makedonia i februar 2016.

På fredag publiserte Gallup en meningsmåling som viser at folk i Øst-Europa er imot asylinnvandring fra Syria. I hele 9 av 14 land motsetter et flertall seg all asylinnvandring, mens resten sier seg villig til å akseptere en begrenset mengde syrere. De som ønsker åpne grenser og ønsker alle syriske asylsøkere velkommen utgjør en mye mindre del av befolkningen. «Flest» finner man i Bosnia-Hercegovina med 8 prosent.

Den største motstanden finner man i Ungarn, hvor 70 prosent er imot all asylinnvandring, mens bare 22 prosent sier seg villige til å ta i mot et lite antall syrere. Nesten like stor er motstanden i Makedonia, hvor 66 prosent er for å stenge grensen og kun 16 prosent vil ta i mot en mindre mengde.

Gallup bemerker også at Ungarn, Polen, Slovakia og Tsjekkia, hvor en finner en stor innvandringsmotstand, har motsatt seg EUs planer om å fordele asylsøkere blant alle medlemsstatene. Det er også interessant at man i Hellas, som har fungert som det første ankomstlandet i Europa for mange innvandrere, er veldig delt i spørsmålet om asylinnvandring. De som mener at Hellas skal stenge grensen og de som ønsker å motta et begrenset antall syrere er ifølge Gallup jevnstore med 47 prosent hver, mens bare 4 prosent ønsker å ta i mot alle syrere.

Kilde:
Östeuropéer skeptiska till massinvandring