Hjem Nyheter Norge Overkjører lokalbefolkningen – oppretter mottak med 150 plasser

Overkjører lokalbefolkningen – oppretter mottak med 150 plasser

MASSEINNVANDRING: Da Utlendingsdirektoratet (UDI) i januar 2014 søkte om å utvide asylmottaket i Hamar, ble det møtt med massive protester fra lokalbefolkningen. Denne gangen har man unngått protester ved å ikke informere hverken lokalbefolkning eller kommunen.

Klokken 22 onsdag kveld i forrige uke ankom 30 asylsøkere det nye mottaket på Vangseter i Hamar. Ettersom Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde unnlatt å informere både kommunen og lokalbefolkningen, uteble protestene som oppstod sist gang man hadde planer om å opprette et mottak på Vangseter.

Lokal motstand

På Vangsåsen i Hamar kommune ligger det fra før et asylmottak på Ormseter som huser omkring 140 asylsøkere. Da det i januar 2014 ble kjent at UDI hadde søkt om å opprette utvide mottaket, gjennom å opprette et asylmottak på Vangseter (også på Vangsåsen), ble det enorme protester fra lokalbefolkningen.

Beboere gikk da dør til dør og samlet inn underskrifter fra berørte husstander, og hele 45 av 70 husstander skrev under på at de var imot etableringen av et nytt mottak. 15 husstander valgte å vente med å skrive under, og 20 var ikke hjemme.

3434943812-460x260

Et brev ble også sendt til ordfører Morten Aspeli hvor beboerne beskrev sin uro overfor etableringen av enda et mottak, samt de problemene lokalsamfunnet hadde hatt med det allerede eksisterende mottaket.

Det hele endte med at et nytt mottak på Vangseter ble skrinlagt, men at mottaket på Ormseter fikk fornyet kontrakt og høsten samme år fikk utvidet kapasitet. Fra 120 til 140 beboere.

Senere samme høst ble en 27-årig afghansk kvinnelig asylsøker funnet drept bak et nedlagt garasjeanlegg i Hamar. Kvinnen var bosatt på mottaket på Ormåsen sammen med sin ektemann og deres to barn. Politiet DNA-testet senere samtlige beboere på asylmottaket, noe som resulterte i at kvinnens 37-årige mann ble pågrepet og siktet for drapet. Les mer om dette HER og HER.

Det nye mottaket på Vangseter.
Det nye mottaket på Vangseter.

Mottak etablert – ingen ble informert

Bak ryggen på både lokalbefolkning og kommune har UDI nå inngått avtale med eieren av Vangseter om at stedet skal fungere som et «nødhjem» for nyankomne asylsøkere.

Ifølge daglig leder på Vangseter, Jens Pettersen, så har de inngått en seks måneders avtale med UDI.

– I går [torsdag 1. oktober, red. anm.] fikk vi brått beskjed om at UDI trengte oss. Det er snakk om folk i nød som trenger tak over hodet i noen dager.

På Hamar kommunes nettsider beklager både UDI og Pettersen at hverken lokalbefolkning eller kommunen ble informert:

– Vi responderte raskt på en akutt henvendelse fra UDI, og i den første fasen informerte vi ikke godt nok utad, forteller Pettersen.

UDI på sin side skylder på at de er i en såkalt beredskapssituasjon, og er i akutt behov av nye mottak.

Kilder:

Fortsatt asylmottak på Ormseter – men ikke på Vangseter
Vangseter blir nødhjem for inntil 150 flyktninger
Asylsøkere til Vangseter
Ordfører og rådmann besøkte Vangseter