Hjem Nasjonal kamp Motstandsbevegelsen Pär Öberg holdt foredrag om flyktningpolitikk

Pär Öberg holdt foredrag om flyktningpolitikk

 MOTSTANDSBEVEGELSEN  Den 4. februar 2012 arrangerte Den Svenske Motstandsbevegelsen en offentlig aktivitet i Gøteborg, og senere på ettermiddagen ble et foredrag holdt av Pär Öberg angående «flyktningpolitikken» i Sverige og verden. Her følger en oppsummering av Johan Lindblad, som var var blant de som hørte på foredraget.

20120211_goteborg1_ny

Klokken var rundt fire på ettermiddagen, da over tretti aktivister og sympatisører av Motstandsbevegelsen kom til lokalet som var leiet for dagen. Allerede tidligere på dagen hadde noen personer fått som oppgave å ordne litt varm mat til deltagerne som hadde deltatt i aktivismen på denne kjølige dag i Gøteborgs gater. Maten ble delt i godt selskap og det ble muligheter til å samtale med både gamle og nye kamerater.

Når alle vare mette så ble det klart for Pär Öbergs forelesning om innvandringspolitikk. Pär er meget pedagogisk og metodisk, og begynte med å stille en del spørsmål, som samtlige håpet å få svar på etter foredraget var slutt.

Hvordan kan folket mene en ting og politikerne en annen?
Hvilke krefter tjener på at vi har et «multikulturelt» samfunn?
Hvordan kommer Sverige til å utvikles om vi fortsetter å tillate den masseinnvandring vi har nå?

Pär gjorde også en kobling til kampanjen mot masseinnvandring som Motstandsbevegelsen i Sverige har nå. På det aktuelle flyvebladet stilles en del spørsmål – og det var akkurat disse som forelesningen kretset rundt. Öberg fortsatte med å forklare en del begrep som systemet anvender for å forherlige de faktiske aspektene omkring masseinnvandringen. Ordet «flyktning» kan nå brukes om stort sett hvem som helst.

Pär gjorde det klart at vi i Motstandsbevegelsen ikke på noen måte hater folk av andre raser. Systemet ser på dette som en måte å «splitte og herske». Motstandsbevegelsen retter sin kritikk mot de som har forårsaket situasjonen i verden, og da Norden spesielt.

Öberg forklarte videre at Sverige er ett av ni land i verden som tar imot såkalte kvoteflyktninger. Dette er spesielle flyktninger som får sin status som flyktning av UNHCR. Av alle kvoteflyktninger i verden tar Sverige imot 30%! En spesifikk uttalelse av Öberg jeg tror de fleste reagerte litt ekstra på er nemlig det han fortalte om Libya. FN bestemmer at Gadaffi undertrykker sitt folk, derfor må Libya bombes. Om man bomber et land, blir de som bor der hjemløse og da må FN hjelpe. Altså sender FN en hel del UNHCR-personell for å hjelpe flyktingene. Man har altså skapet et problem, som man siden forsøker å løse. Patetisk!

Pär pratet videre om innvandring gjennom familiegjenforening, og spesielt kjærlighetsinnvandring. Denne innvandringen kan på mange måter sees på som ren menneskehandel, der man kan «kjøpe» en kone fra for eksempel Thailand. Mange stiller seg nok spørsmålet om hvorfor ikke venstrevridde feministgrupper ikke reagerer på denne formen for undertrykkelse?

Pär pratet videre om innvandring gjennom arbeidskraft, enslige «flyktningbarn» og papirløse flyktninger. Akkurat dette om enslige flyktningbarn har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, så på dette punktet ble det diskutert flittig. Har barn skjegg? Begår barn gruppevoldtekter i svømmehaller? Skarp kritikk ble også rettet mot de firmaer som leier ut boliger til flyktninger og tjener store penger på dette. Disse skamløse individer gjør profitt på å selge vårt folk og land!

Foredraget ble avsluttet med å snakke litt omkring argumentasjonsteknikker. Et vanlig argument for masseinnvandring er på hva man kaller humanitære grunner. Klinger dette bra med virkeligheten? Öberg forklarer:

«Antallet underernærte mennesker i verden er i dag 1,02 milliarder mennesker. De fleste av disse bor i utviklingsland. I motsetning til det bildet mediene skaper, forårsaker naturkatastrofer kun en liten del av sultens ofre – under 8%. Få mennesker vet at det finnes over en milliard mennesker som sulter i verden. Det er mer enn befolkningen i USA, Japan og Europa tilsammen. Verdens befolkning øker med rundt 100 millioner hvert år. Rundt 95% av denne befolkningsøkningen skjer i u-land. Afrika har således gått forbi Europa og har snart 1 milliard innbyggere. Om vi tar imot 100.000 per år og alle faktisk er sultende flyktninger, skulle det faktisk kun være 1/10.000 av det stadig økende problemet.»

Et annet latterlig argument som brukes mot oss er at det skulle bli innavl i Norden om vi ikke hadde innvandring. Igjen har Öberg svar på tiltale:

«En effektiv populasjon på 1000 personer holder i all evighet. En effektiv populasjon på 200 holder for å unngå noen påtagelig innavl. En effektiv populasjon på 50 holder for at innavlen ikke får noen store følger, men en del variasjon forsvinner.»

Öberg er en meget dyktig foredragsholder og det var tydelig at han var godt forberedt. Mange av de som hørte på foredraget hadde spørsmål og saker de lurte på – og Öberg hadde gode svar på samtlige. Selv om emnet som sådan er tragisk og trist så lykkes Pär å gjøre det hele interessant og tross situasjonens alvor ble det litt latter.

Av: Johan Lindblad