Hjem Nasjonal kamp Parolen for årets 1. mai-demonstrasjoner i Kungälv og Ludvika er klar

Parolen for årets 1. mai-demonstrasjoner i Kungälv og Ludvika er klar

1. MAI Her presenteres og forklares parolen for Motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjoner.

I flere år på rad har Den nordiske motstandsbevegelsen arrangert vellykkede demonstrasjoner 1. mai. I år kommer Den nordiske motstandsbevegelsen til å demonstrere i både Kungälv og Ludvika, og har også fått tillatelse til dette. Parolen som de nordiske arbeiderne vil samles under er «Arbeidere mot globalisme – For en nordisk nasjon!». Parolen forklares nedenfor.

Arbeiderbevegelsens høytidsdag, 1. mai, inntreffer i år midt i valgkampen til EU-valget 26. mai. Alle de svenske partiene, fra venstre til høyre, har fullstendig underkastet seg globalismen og forkastet sine krav om at Sverige skal forlate EU.

Det globalistiske og overstatlige EU slår hardt ned på nordiske arbeidere blant gjennom åpne grenser, økt import av arbeidskraft og forenklede muligheter for storbedriftene å flytte sin produksjon utenlands. Arbeidsløsheten stiger, lønnene dumpes og arbeidsvilkår og arbeidsmiljø blir dårligere. Dette samtidig som storfinansen gnir hendene og ser sine profittmarginer øke. Å forlate EU er en nødvendighet hvis man verner Nordens arbeidere, av hjerne og hånd.

Samtidig blir hele verden stadig mer globalisert, hvilket medfører enorme vanskeligheter for enkeltnasjoner å stå suverene og selvstendige – å bevare sin frihet. Statene tvinges i stedet til underkastelse og lydighet mot supermaktene i EU, FN, USA, Russland og Kina mfl. Landene i Norden er ingen unntak og er i dag fullstendig avhengige av andre aktører – såvel militært som økonomisk. Er man frihetselskende er det heller ikke realistisk å la Nordens land stå alene.

Den nordiske motstandsbevegelsen er den eneste seriøse politiske aktøren i Norden som tilbyr et virkelig alternativ til globalismen, gjennom visjonen om et fritt og forent Norden.

Demonstrer med oss 1. mai. Mot EU. Mot overstatlighet. Mot globalisme.

For selvstendighet. For folket. For Norden. Vi mobiliserer arbeiderne mot globalisme og for en nordisk nasjon!

Alle som kan stille opp på denne parolen er velkomne i våre demonstrasjoner – uansett alder, kjønn eller politisk tilhørighet. Hold utkikk på Frihetskamp hvor mer informasjon om samlingsplass, tider, skjema og samkjøringsmuligheter snart blir presentert.