Hjem Nasjonal kamp Partiet er grunnlagt!

Partiet er grunnlagt!

0

MOTSTANDSBEVEGELSEN: Den nordiske motstandsbevegelsens parlamentariske gren i Sverige, ble den 5. september offisielt lansert.

front18-640x352Den 5. september på Motstandsbevegelsens årlige samling, Nordendagene, ble organisasjonens parlamentariske gren i Sverige lansert.

Partinavnet vil være Nordiska motståndsrörelsen og er ikke et klassisk parti, men snarere den parlamentariske gren i den allerede eksisterende organisasjonen. Motstandsbevegelsen har allerede en vel opparbeidet struktur og måte å arbeide på, som fungerer bra. Vår parlamentariske gren vil være et komplement til dette, snarere enn et separat og frittstående parti. Samtlige av organisasjonens støttemedlemmer i Sverige vil per automatikk nå bli partimedlemmer. Organisasjonens ledelse og sjefer vil være partiets ledelse og sjefer.

Partinavnet kan komme til å endres i fremtiden, men da det ikke er valg før om noen år, så vil dette arbeidsnavnet enn så lenge brukes.

Partiets politiske punkter

Partiets ideologi hviler på ni programpunkter. Hver og en av disse vil senere forklares mer inngående her på Nordfront, men presenteres i sin enkelhet her.

Den nordiske motstandsbevegelsen vil:

1. Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag, skal innledes så fort som mulig. På den mest humane måten som er mulig, skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.

2. Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden.

3. Sammen med de øvrige nordiske landene skape en nordisk selvforsørgende stat med felles forsvar, felles valuta og sentralbank, og felles overgripende lover og regler. Dette innebærer også at man umiddelbart forlater den Europeiske unionen og eventuelle andre lignende folkefiendtlige sammenslutninger.

4. Innføre en sterk stat med utpreget folkestyre. Ansvarsposisjoner skal tildeles etter kompetanse, og statens mål blir først og fremst å arbeide for folkets vel og bevarelse. Ytringsfriheten skal være omfattende.

5. At våre massemedier skal eies av statsborgere av det nye Norden. Utenlandsk såvel som innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys. Et altfor konsentrert eierskap må motarbeides.

6. Skape et moderne samfunn i harmoni med naturens lover. Våre dyrebeskyttelseslover skal legge vekt på etikk fremfor profitt. Naturen og dens ressurser skal brukes med fornuft og fremtiden i tanke. Allemannsretten skal vernes.

7. Innføre et nasjonalsosialistisk samfunn der ressursene fordeles slik at man tar hånd om hele folket, såvel sterke som svake, og der alle gis mulighet til å nå sitt fulle potensial. Det skal finnes et sosialt sikkerhetsnett som gir statsborgere rettigheter, men også plikter. Staten skal kontrollere grunnleggende infrastruktur av allmennyttige interesser, da dette krever mer ansvar enn hva et privat selskap kan håndtere. Samtidig skal forretningslivet og innovasjonsånd oppmuntres.

8. Gjeninnføre allmenn verneplikt og ekspandere militæret. Alle som har fullført sin verneplikt, beholder sitt våpen og sin utrustning. Hver statsborger skal kunne bidra til forsvaret av nasjonen mot ytre såvel som indre fiender.

9. Innføre en rettsstat der alle statsborgere er like for loven. Utdannede jurister skal dømme i domstolene. En folkedomstol skal opprettes for å føre sak mot alvorlige tilfeller av folkeforræderi.

FREMSTE1_640x369Europa brenner – tiden er knapp

Føler du at du kan stille deg bak disse punktene, så behøver vi din hjelp uansett hvilken politisk etikett du setter på deg selv. Det finnes ikke lenger tid til å krangle om detaljspørsmål, eller å håpe på bedre tider. Er du ikke allerede medlem av Motstandsbevegelsen i dag, så er det på tide at du blir det.

For å søke om et aktivt medlemskap i Motstandsbevegelsen – besøk denne siden.

For å bli støttemedlem – besøk denne siden.

Norden reiser seg!

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg