Hjem Nyheter Norge Partisk NRK-dokumentar strør salt i gamle sår

Partisk NRK-dokumentar strør salt i gamle sår

MEDIA NRK har blitt felt av PFU for brudd på god presseskikk i dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt». Programleder Tore Strømøy søkte om oppholdstillatelse i Norge for hovedpersonens kone.

NRKs hovedkontor Marienlyst i Oslo. Foto: Hans A. Rosbach, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Onsdag felte Pressens Faglige Utvalg (PFU) NRK på alle innklagede punkter i saken om dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt». Et av punktene i klagen dreide seg om Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, som klaget saken inn for PFU skriver i klagen at opplysningene om den tidligere dommen åpenbart var relevante for saken, særlig gitt den svært sterke og positive vinklingen på hovedpersonen.

Programleder i den nå fjernede dokumentaren var Tore Strømøy, som skal ha vist tydelig aktiv støtte til Jan-Egil «Bamsegutt» Granfoss og hans familie på Filippinene. Floberghagen skriver i klagen til PFU at den redaksjonelle uavhengigheten svekkes ettersom programlederen går inn som en aktiv part, og viser til VVP punkt 2.2 om uavhengighet og integritet.

Klager fremholder at Tore Strømøy ble «partshjelper» for hovedpersonens kone, fordi han søkte om oppholdstillatelse på hennes vegne.

«Når søknaden blir innvilget, er det programlederen UDI tar kontakt med for å formidle vedtaket. NRK blir dermed part i saken, noe som etter generalsekretærens mening er et brudd på VVP 2.2.»

– Mistet troen på NRK

Flere fornærmede fra sedelighetssaken i 1991 har reagert sterkt på NRKs fremstilling av Granfoss. En av dem er en nå voksen mann i 40-årene.

– For meg har dette vært en veldig tung periode, og på mange måter har det føltes som om jeg har opplevd alt på nytt. Det har gått ut over søvn, jobb og skole, sier den fornærmede mannen til Dagbladet.

– At Tore i etterkant handlet som han gjorde i kjølvannet av avsløringen, gjorde ikke ting noe bedre. Jeg har mistet all respekt for Tore, og troen på NRK, forteller mannen videre.