Hjem Historie Dagens historiske Paul «Papa» Hausser – Waffen-SS’ «far»

Paul «Papa» Hausser – Waffen-SS’ «far»

HISTORIE Den 7. oktober 1880 ble Paul «Papa» Hausser født. Han var en av de viktigste personene bak skapelsen av Waffen-SS.

Paul Hausser ble født i Brandenburg i 1880. Faren Kurt Hausser var tiden før sønnens fødsel premierløytnant i Den keiserlige hæren. Allerede ved 12-års alderen begynte den unge gutten sin militær-karriere da han ble innrullert på kadettskolen i Köslin. Da kadettskolen var ferdig startet han sin offisersutdannelse på kadettakademiet i Berlin-Lichterfelde. Etter tre års studier ble Paul Hausser uteksaminert og fikk sin løytnantfullmakt i mars 1899.

Sin første tjeneste etter eksamen fikk Hausser ved et infanteriregiment i Ostrowo, Posen. Etter noen års tjenestegjøring ved regimentet fikk han posisjon som adjutant ved en av regimentets bataljoner. Under sin tjenestegjøring viste den unge offiseren stort talent for yrket og etter noen år ble han anbefalt til det keiserlige militærakademiet; utdannelsen ved militærakademiet varte fra 1908–1911. I de kommende årene tjenestegjorde Hausser i forskjellige generalstabfunksjoner. Under første verdenskrig tjenestegjorde han i flere armékorps, divisjoner og regiment som stabsoffiser. Etter krigen ble han overført til Riksvernet som major. I de turbulente etterkrigsårene tjenestegjorde han videre i Riksvernet til han pensjonerte seg i januar 1932 som generalløytnant.

Pensjonisttilværelsen ble imidlertid kort. Hausser ble med i veteranorganisasjonen Stahlhelm og ble organisasjonens lokalleder i Berlin. Et drøyt år senere, da nasjonalsosialistene vant valget, ble Stahlhelm tatt opp i SA og Hausser ble innrullert som SA-Standartenführer og sjef for SA-Reserve-Brigade Berlin-Brandenburg. Etter at et opprør i SA ble slått ned sommeren 1934 mistet organisasjonen anseelse og betydning. I oktober 1934 ble Hausser overført til SS og en måned sener ble han som SS-Standartenführer overført til det nyopprettede SS-Verfügungstruppe (SS-VT) og fikk befalet over SS-Führerschule Braunschweig.

SS-VT ved partidagene i 1935.
SS-VT ved partidagene i 1935.

De kommende årene jobbet Hausser hardt med å bygge opp SS-VT. På kort tid ble han sjef for utdanningsenheten, inspektør for offiserskolene og inspektør for hele SS-VT. I mai 1936 ble Hausser forfremmet til SS-Brigadeführer. Takket være sin omtanke for mennene under sitt befal fikk han på denne tiden kallenavnet «Papa». Paul Hausser gikk med i NSDAP i mai 1937.

Ved krigsutbruddet i september 1939 tjenestegjorde Paul Hausser ved Panzer-Division Kempf. Enheten var en kombinert hær- og Waffen-SS-enhet som var stasjonert i Øst-Preussen. Da det polske felttoget ble analysert kritiserte overkommandoen (OKW) SS-VT, som de mente tok unødvendige risker, hadde større tap enn hæren og at offiserene var udugelige. Til denne kritikken svarte SS at de hadde blitt hindret gjennom oppdelingen og at de hadde dårlig utstyr for oppgavene de hadde blitt tildelt. Det ble bestemt at SS nå skulle kjempe i egne enheter under eget befal, men fortsatt være under OKW, og i oktober 1939 ble derfor SS-Verfügungs-Division opprettet med Paul Hausser som kommandant.

Divisjonen kjempet tappert og effektivt under felttoget i Nederland og Frankrike. Like etter felttoget i vest ble SS’ væpnede gren forstørret; to nye divisjoner ble organisert og den nye våpengrenen ble kalt Waffen-SS. Haussers divisjon fikk navnet SS-Division Reich, som under den korte kampanjen på Balkan viste kritikerne i OKW hva de var gode for; blant annet inntok enheter fra divisjonen den jugoslaviske hovedstaden med 10 soldater.

Paul Hausser med Fritz Klingenberg.

Hausser fortsatte som sjef for divisjonen under det russiske felttoget. I august 1941 ble han tildelt Ridderkorset og litt etter ble han forfremmet til SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Kort tid etter forfremmelsen ble Paul Hausser hard såret av granatsplinter. Skadene førte til at han mistet synet på det ene øyet. Da han returnerte til tjeneste et drøyt halvår senere hadde han øyelappen som skulle bli hans kjennetegn. Etter de harde kampene i øst ble Division Reich trukket tilbake fra fronten. Divisjonen ble reorganisert til en pansergrenadierdivisjon og fikk navnet Das Reich. Divisjonen dannet sammen med sine søsterdivisjoner 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler og 3. SS-Panzergrenadier-Division Totenkopf II. SS-Panzerkorps og Paul Hausser fikk befalet over det nye panserkorpset.

Paul Hausser etter sin øyeskade.

Soldatene i SS-panserkorpset fikk ilddåpen under de harde kampene i Ukraina våren 1943. Soldatene utmerket seg ved slaget om Kharkov. Paul Hausser brøt under dette slaget en direkte ordre fra Adolf Hitler da han tross et forbud om retrett trakk sine styrker tilbake. Haussers ordrenekt viste seg til slutt å være en god avgjørelse da II. SS-panserkorps inntok Kharkov i mars 1943 og ødela store sovjetiske styrker i prosessen.

Sommeren 1943 deltok Hausser og hans korps i det store slaget ved Kursk. Enheter fra korpset vant blant annet over store sovjetiske panserstyrker ved Prochorovka. I slutten av juli ble Hausser tildelt eikeløv til Ridderkorset for sin innsats ved Kharkov og Kursk.

Hausser og II. SS-panserkorps kjempet videre mot de nå avanserende sovjetiske styrkene frem til desember 1943, da de ble trukket tilbake fra fronten for hvile og restitusjon. Hvilen ble dog ikke spesielt lang, da frontsituasjonen i øst atter krevde SS-mennenes tilstedeværelse. Eliteenhetene i SS-korpset fungerte som «brannslukkere» og ble sendt mellom krisesituasjoner på frontlinjen.

I juni 1944 ble korpset igjen dratt bort fra den russiske fronten da de vestallierte hadde landsteget i nordre Frankrike. Direkte etter ankomsten i Frankrike ble SS-soldatene satt inn i harde kamper mot amerikanske og britiske styrker. I slutten av juni 1944 døde befalhaveren for den 7. armé Friedrich Dollmann; Paul Hausser overtok da befalet over arméen. Takket være den enorme numeriske overlegenheten i fiendens styrker ble de tyske soldatene sakte men sikkert tvunget til å retirere mot hjemlandet. I august 1944 ble Hausser forfremmet til SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS; den høyeste graden en offiser i Waffen-SS kunne oppnå. Like etter ble Hausser såret under de harde kampene ved Falaise. Før kampene i Frankrike ble Hausser tildelt sverd til Ridderkorset.

Etter sin rekonvalesens fikk Hausser befal over Armégruppe B, som han beholdt frem til april 1945 da han ble omplassert til staben hos feltmarskalk Albert Kesselring. Paul Hausser kapitulerte til amerikanske styrker og ble satt i fangenskap, hvor han satt til 1948.

Etter krigen var Paul Hausser en av initiativtakerne til Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS (HIAG). Han skrev også flere bøker, blant annet «Waffen-SS i aksjon» og «Soldater som alle andre» hvor han hardnakket forsvarte Waffen-SS. Paul Hausser gikk bort i stillhet den 21. desember 1972 i en alder av 92 år.

Paul Hausser sammen med Kurt «Panzer» Meyer etter krigen.