Hjem Historie Dagens historiske Paul Schultze-Naumburg: arkitekt, kunstner og nasjonalsosialist

Paul Schultze-Naumburg: arkitekt, kunstner og nasjonalsosialist

HISTORIE Paul Schultze-Naumburg ble født den 10. juni 1869. Han var en tysk arkitekt, kunstteoretiker, maler, naturvernforkjemper og nasjonalsosialist.

Foto: Klaus Piontzik.

Paul Schultze-Naumburg ble født den 10. juni 1869 i den lille landsbyen Almrich like utenfor Naumburg i den tyske provinsen Sachsen. Hans foreldre var Gustav-Adolf Schultze, en portrettmaler, og Emma, født Lienemann.

Da den unge Paul gikk på skolen la han til Naumburg i etternavnet da familien kom derifra, for det var flere elever med etternavnet Schultze i klassen. Etter skolegangen fortsatte han å bruke Naumburg i navnet og det ble senere en del av hans etternavn. Schultze-Naumburg gikk på flere kunstskoler og studerte også arkitektur.

Etter kunststudier i Karlsruhe flyttet han i 1894 til München hvor han startet en malerskole. Der ble han medlem av Münchener Secession; en gruppe kunstnere som dannet sin eget alternative forening som alternativ til det statsstøttede og konservative kunstnerforbundet.

Fra 1894 var han redaktør for tidsskriften Der Kunstwart, hvori han skrev artikler om kunst, arkitektur og relaterte emner. I 1897 flyttet han videre til Berlin hvor han startet en ny kunstskole. Også i Berlin ansluttet han seg til den alternative gruppen kunstnere i Berliner Secession.

I 1901 ble hans bok «Die Kultur des weiblichen Körpers als Grundlage der Frauenkleidung» publisert, en bok som bidro til å få bort det kvinnelige korsettet og hvor Schultze-Naumburg argumenterte for en mer naturlig bekledning for kvinner. Sammen med andre kunstnere, blant annet sangerinnen og designeren Anna Muthesius, arbeidet han med å reformere den kvinnelige klesdrakten.

Saalecker Werkstätten.
Saalecker Werkstätten.

Samme år flyttet Schultze-Naumburg til Saaleck hvor han skapte Saalecker Werkstätten GMBH, som var virksom innenfor kunst, arkitektur og formgivning. Mange tyske kunstnere, formgivere og arkitekter arbeidet der oppgjennom årene, og i dag er den lille landsbyen Schultze-Naumburg skapte erklært kulturminne og er museum.

Schultze-Naumburg var også en av grunnleggerne av Deutscher Werkbund, som var et forbund av tyske kunstnere, formgivere og arkitekter som strevde etter å kombinere kunst, håndverk og industriproduksjon til en kunstnerisk og kvalitativ helhet. Denne bevegelsen har hatt stor innflytelse på moderne design og arkitektur.

I 1904 grunnla Schultze-Naumburg og musikeren Ernst Rudorff Deutschen Bund Heimatschutz, en av Tysklands første naturvernorganisasjoner og var dets leder frem til 1913.

Fra 1901 til 1917 gav han ut en bokserie under tittelen «Kulturarbeiten». Hensikten med bokserien, erklærte han, var å arbeide mot den forferdelige ødeleggelsen av landet på alle kulturområder og vise en alternativ vei for fremtiden. Han inkluderte da hele kulturlandskapet, naturen og miljøet. De forskjellige delene tok for seg forskjellige områder som bolighus, hager, distriktområder, landsbyer og byer.

Slottet Cecilienhof ble tegnet i Tudorstil av Schultze-Naumburg til keiser Wilhelm II. Dessverre ble hans byggverk skjendet da de virkelige krigsforbryterne Churchill, Stalin og Roosevelt valgte å møtes der under Potsdamkonferansen i 1945 da de delte opp Tyskland og Europa.
Slottet Cecilienhof ble tegnet i Tudorstil av Schultze-Naumburg til keiser Wilhelm II. Dessverre ble hans byggverk skjendet da de virkelige krigsforbryterne Churchill, Stalin og Roosevelt valgte å møtes der under Potsdamkonferansen i 1945 da de delte opp Tyskland og Europa. Foto: Rainer Kaufhold.

De tre siste delene av «Kulturarbeiten» tok for seg hele det tyske kulturlandskapet og hvordan det hadde blitt påvirket av mennesker. Han lot ofte bilder sammenligne, vise forskjellene og påvise den kulturelle ødeleggelsen i kulturlandskapet. Gjennom dette ville han påvirke leseren til å velge side, å bestemme om noe var vakkert eller stygt og etisk rett eller galt osv. Å for eksempel skape stygg arkitektur som ikke var i harmoni med de naturlige omgivelsene var ifølge Schultze-Naumburg ikke bare å skjende kulturlandskapet, men også etisk galt.

Schultze-Naumburgs hjem i Saaleck ble et møte- og samlingssted for kunstnere, arkitekter og andre kulturpersonligheter. Etter første verdenskrig ble det også et samlingssted for fremtredende nasjonalsosialister. Richard Walter Darré skal ha skrevet sin bok «Blod og jord» under et besøk hos Schultze-Naumburg. Der ble også den såkalte Saaleck-sirkelen grunnlagt; en gruppe bestående av ledende nasjonalsosialister som Richard Walter Darré, raseforskeren Hans F. K. Gunther, Wilhelm Frick og flere.

En side med billedillustrasjoner fra «Kunst og rase» som illustrerer degenerert kunst.
En side med billedillustrasjoner fra «Kunst og rase» som illustrerer degenerert kunst.

I 1928 ble hans bok «Kunst og rase» publisert. Der slo han fast at forskjellige raser uttrykker seg kunstnerisk på forskjellige måter. I boken fører han aggressiv kritikk mot datidens moderne kunst og kaller den degenerert og et uttrykk for mindreverdige raseelementer. Samme år grunnla den nasjonalsosialistiske sjefideologen Alfred Rosenberg Kampforbundet for tysk kultur, hvor Schultze-Naumburg ble et prominent medlem.

I 1930 ble Schultze-Naumburg direktør for den statlige høyskolen for bygningskunst, billedkunst og håndverk i Weimar.

I 1938 ble han valgt inn i den tyske riksdagen som nasjonalsosialistisk riksdagsmann, en posisjon han beholdt frem til 1945. I 1944 ble han belønnet med medaljen Det tyske rikets ørneskjold med innskriften «den tyske byggmesteren». Samme år ble han også ført inn på Det tredje rikets liste over «gudbenådede» som en av de tolv mest betydningsfulle billedkunstnerne i Det tredje riket.

Etter krigen mistet han sin pensjon og hans eiendom ble beslaglagt. Paul Schultze-Naumburg gikk bort i 1949.