Hjem Artikler Pave Frans slår ned på tradisjonell katolsk messe da den er i...

Pave Frans slår ned på tradisjonell katolsk messe da den er i ferd med å bli for populær

KRISTENDOM Pave Frans tyr til stadig mer autoritære midler for å forhindre den tradisjonelle grasrota fra å ta tilbake kirken.

Pave Frans har beordret biskopene sine til å slå ned på de som ønsker tradisjonell katolisisme ved å undergrave de som velger å praktisere en pre-Vatikan II gudstjeneste.

Frans sin plutselige beslutning, erklært i det apostoliske brevet «Traditionis Custodis», er nærmest uten presedens. Brevet reverserer fullstendig Pave Benedikts «Summorum Pontificum» fra 2007, som tillot de som praktiserte den gamle messen å eksistere i de samme menighetene som praktiserer «Novus Ordo» messen, som ble utviklet av liberale geistlige på 1960-tallet.

Under Traditionis Custodis blir biskoper instruert til å forhindre at latinsk messe feires innen den katolske kirkens eiendom, å håndheve teologiske tester der tradisjonelle katolikker blir tvunget til å bekrefte postulatene til Vatikan II, og forby geistlige å tillatte nye tradisjonelle katolske grupper fra å vokse frem i menighetene deres.

Benedikts beslutning om å tolerere tradisjonelle katolikker ble sett på som et forsøk på å forhindre et skisma, men Frans mener at å tillate sosialt konservative katolikker å operere med kirkens infrastruktur har tillatt dem å vokse seg altfor sterke.

En studie fra 2018 fant at til tross for at den har liten til ingen offisiell støtte fra Vatikanet, så var prester som utførte tradisjonell latinsk messe overtallige med hensyn til nye liberale prester, med en margin på 7 mot 1. Denne eksplosive veksten er en reaksjon til den politiske og kulturelle fordervelsen i USA og Europa som det mainstreame Vatikanet fullstendig har underkastet seg. Diverse homoseksuelle aktivister og kulturelt venstrevendte innad i kirken har i årevis advart Frans, som i tidligere har fordømt tradisjonell katolsk ungdom for å være «for rigide», om at drastisk handling er nødvendig for å hindre tradisjonelle katolikker fra å ta tilbake kirken.

Nylig har Frans blitt møtt med enorm motstand når han har sendt ut forslag om å reformere doktrinen til å imøtekomme homoseksuell praksis, diverse boutique liberale moter eller økt underkastelse ovenfor jødiske interesser. Konservative katolikker var til og med i stand til å presse amerikanske biskoper til å anbefale at president Joe Biden burde forbys fra å motta nattverd pga. hans posisjon berørende abort, hvilket påførte Vatikanet stor forlegenhet.

En kilde kjent med diskusjonene blant kirkeledere i USA har fortalt National Justice at liberale katolske autoriteter har klaget til Frans over at tradisjonalister har utmanøvrert dem og undergraver deres autoritet.

De siste årene har en bølge av unge menn ankommet en rekke menigheter, og eldre ledere har blitt forferdet over deres «antisemittisme», «homofobi» og andre illiberale holdninger. Mens Vatikan-støttet liberal katolisisme dominerer mediene i USA så har latinsk messe tjent som både et banner for tilbedere å samle seg rundt for å avvise det herskende status quo, samt et nettverk for både religiøse og sekulære politiske agendaer.

En katolsk intellektuell som insisterte på å forbli anonym fortale National Justice at litteratur av E. Michael Jones og Denis Fahey har stor innflytelse på unge tradisjonelle katolikker, noe som til og med har ført til basketak med den nykonservative eldre garden i bevegelsen for latinsk messe. Dette har begynt å tiltrekke harme fra jødiske organisasjoner. Iblant har disse kranglene blitt offentlige. Ett eksempel er en hendelse i fjor der Biskop Kevin C. Rhoades fra South Bend, Indiana, angrep E. Michael Jones offentlig for hans «antisemittisme».

Mens kirken strever med å tiltrekke seg nye medlemmer og holde fast på de de har så foretrekker den fremdeles å prøve å ødelegge sin eneste voksende gren over dens trossing av Washington og Brussels. Mange katolikker National Justice har vært i kontakt med tror at Frans sitt siste trekk her bare er begynnelsen på en bredere utrenskning som skal konsolidere pavens makt.

/Eric Striker 

Først publisert på National Justice