Hjem Opinion Kronikk Pest eller kolera?

Pest eller kolera?

KRONIKK Fire år er gått og et nytt stortingsvalg står igjen på trappene. Den 9. september skal det norske folk lokkes ut av sine hjem og til valgurnene for å avlegge sin stemme.

stemmeseddel-1-640x360

Den 9. september er det atter igjen stortingsvalg. Fire år er passert med Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg ved roret og våre «folkevalgte» er igjen ute og frir til den norske befolkning med løfter om forandring. Men som nasjonalist, nasjonalsosialist, innvandringsmotstander og så videre – hva er dine alternativer?

For politiske dissidenter som oss så står «valget» mellom ulike partier som i bunn og grunn alle støtter den samme destruktive politikk som allerede føres av de styrende partiene. Som dissident er det «demokratiske» systemet i stor grad en illusjon. En illusjon der vi lures til å tro at «våre stemmer» betyr noe og kan utgjøre en forskjell.

De rådende makthavernes mål er tydelig. De ønsker en raseløs grå masse av forbrukere, uten identitet og folketilhørighet, og uten styrke, kraft og evne til å utfordre systemet. Eksempler på deres destruktive politikk gjenspeiles i det norske samfunnet: påtvungen masseinnvandring med blant annet kriminalitet, narkotikahandel, turbulente asylmottak, blodige slåsskamper, prostitusjon, overfallsvoldtekter, ran og knivstikking som følge. Dette satt i kombinasjon med kampanjer for raseblanding, homoseksualitet, promiskuitet, feminisme, antirasisme og så videre. Og en amerikanisert underholdningskultur som aktivt støtter oppunder samme mål. Ja, da har du en sikker oppskrift på undergangen til vårt folk.

Som motstandere av denne dekadansen – hva er ifølge «systemet» vårt alternativ? Jo, vi skal gjøre en endring ved å enten «stemme» eller og politisk engasjere oss i det partiet som deler våre mål (eller delvis deler våre mål). Altså spille «spillet» på deres premisser og med deres spilleregler. Noe vi ALDRI kan vinne, ettersom det per i dag ikke eksisterer ett eneste reelt alternativ som arbeider for vårt folk, vår kultur, vår rase og vår fremtid! Å velge blant dagens partier – er som å velge mellom pest eller kolera!

valg2013-640x465

Personer som ikke er så innsatte i dette vil lett kunne lures til å stemme på et parti som for eksempel Fremskrittspartiet (FrP) eller Høyre, ettersom særskilt FrP ofte fremstilles av systemets propaganda som et «innvandringsfiendtlig» parti. FrP spesielt, fungerer i dette tilfelle som en sikkerhetsventil for systemet, hvor dissidenter kan sluses inn og tro at de ved å stemme på FrP kan endre situasjonen vårt folk og land befinner seg i.

Saken er at FrP ønsker ikke å stanse innvandringen, de ønsker mindre innvandring i kombinasjon med tvangsintegrering. De borgerlige partiene ønsker masseinnvandring og tvangsintegrasjon.

Tvangsintegrering er en gjenganger, ettersom systemets propaganda har overbevist mange innvandringsmotstandere og systemkritikere til å tro at problemet ikke handler om rase og etnisitet, men om kultur og religion. Derfor skal løsningen altså være å tvangsintegrere.

Dette er jo selvfølgelig galskap, ettersom tvangsintegrering ikke er noe annet enn en fremskyndelse av den destruktive innvandringspolitikken. Det er naturlig for folk å bo med sine egne. Dette kan lett observeres blant innvandrernes bosettingsmønstre og de hvites flukt fra innvandringstette områder. Det er naturens gang. Tvangsintegrering er naturstridig!

Det er en enkel grunn til at for eksempel Motstandsbevegelsen og andre politiske dissidenter boikottes fra norsk riksmedia; vi slår sprekker i illusjonen deres. I deres demokratiske «utopia» er illusjonen komplett; alle er frie mennesker (forbrukere) som kan være med på å avgjøre sin egen, sitt folk og sitt lands fremtid. Saken er bare den, at for vårt folk, vår rase og vårt land er ikke dette noe «utopia» og deres demokratiske spill er en påtvungen russisk rulett med en fulladet pistol!

6shotstocount-716917-640x399

Avslutningsvis, så vil jeg si at jeg for min del ikke utelukker partipolitikk som metode helt og holdent, men slik det politiske klimaet ser ut i Norge anno 2013 så er min melding til det norske folk krystallklar: Ikke legitimer dette korrupte system og søk heller alternative måter å få endret Norge og vårt folks fremtid på, som for eksempel et medlemskap i Den Nordiske Motstandsbevegelsen!