Hjem Nyheter Globalt Pfizer vil ekskludere «visse kategorier» fra den øvrige menneskeheten

Pfizer vil ekskludere «visse kategorier» fra den øvrige menneskeheten

PFIZER Koronapandemien kan ifølge Pfizers forskningssjef gå over i en endemi mot 2024. Han mener at det da er berettiget å isolere mennesker og områder som ikke kvalifiserer seg for det menneskelige globale fellesskapet.

Pfizers hovedkontor
Foto: Coolcaesar (CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Forskningssjefen i Pfizer fortalte sammen med andre ledere i selskapet på en konferanse sist fredag at covidpandemien, under forutsetning at vaksinen i større grad enn hittil «når ut» til steder med et lavt vaksinasjonsnivå, kommer til å kunne utvikle seg til en endemi mot år 2024.

Med endemi menes en smitte som omfatter en mindre gruppe folk eller et begrenset geografisk område, til forskjell fra en pandemi, der smitten rammer en eller flere verdensdeler.

I uttalelsen beskrives den kommende endemien som en tilstand da «smitte, sykehusinnleggelser og dødstall» under enkelte gitte forutsetninger «er under kontroll» og sammenligningen er med nåtidens ulike sessonginfluensa.

Forskningssjefen unnviker noe nærmere spesifisering når han forklarer at en viss kategori mennesker eller enkelte geografiske områder kommer til å behøve avgrensning og isolering under global kontroll i fremtiden, og under former som fremstår som konsentrasjonsleire eller «konsentrasjonsområder».

På både nyhetsselskapet NBCs hjemmeside og Sveriges Radio, to sider der uttalelsene til forskningssjefen gjengis og kommenteres, fremstilles det som en saklig avrapportering rundt forskningsresultater hentet fra objektiv ekspertise uten egeninteresse innenfor det utforskete området.