Hjem Nyheter Norge Politiet bevæpnes i påsken

Politiet bevæpnes i påsken

POLITIET Politiet bevæpner seg midlertidig i hele landet i påsken etter en oppdatert trusselvurdering.

Norsk bevæpnet politi i ved Stavanger i 2011. Foto: Mats Danielsen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

På grunn av en oppdatert trusselvurdering av PST er det besluttet at det innføres midlertidig nasjonal bevæpning av politiet i påsken. Dette skriver politidirektoratet i en pressemelding mandag.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom påsken, sier beredskapsdirektør Tone Vangen fra Politidirektoratet.

De forteller videre at grunnen til dette er at kirker og kristne forsamlingssteder framstår som aktualiserte terrormål i påsken. Trusselnivået i Norge generelt er fortsatt uendret. Politiet oppfordrer også folk til å feire påsken som normalt tross at man kan se mer synlig og bevæpnet politi.

− Påsken er en tid som samler mange mennesker til ulike arrangementer i trossamfunn. Dette er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og hurtighet i responsen fra politiet over hele landet, avslutter Vangen.

Det kan antas at terrorangrepet i Moskva på fredag hvor de siste tallene forteller om 137 døde er en av faktorene for tiltakene i påsken. Frankrikes statsminister Gabriel Attal skriver i et innlegg på X/Twitter at sikkerhetsnivået i Frankrike er hevet til det høyeste nivået etter terrorangrepet i Moskva: