Hjem Nyheter Norden Politiet i Norrbotten: «Vi har ikke hatt noen problemer med Motstandsbevegelsen»

Politiet i Norrbotten: «Vi har ikke hatt noen problemer med Motstandsbevegelsen»

SVERIGE Systemmedia i Sverige er krakilske over Norrbottenpolitiets beslutning om å forholde seg til grunnloven. Politisjefen lar seg dog ikke kues av hylekoret, men velger å holde seg til loven.

Politiet i Norrbotten holdt tirsdag en pressekonferanse angående Den nordiske motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjon i Boden. Systemmedia var på plass og var som vanlig kritisk til at politiet praktiserer likhet for loven ved å tillate politisk opposisjon å demonstrere.

– Den viktigste motivasjonen for at samtlige får tilstand til å demonstrere er at demonstrasjonsretten er grunnlovsbeskyttet, fortalte Per Karlsson ved politiet i Norrbotten.

SVT Norrbotten stilte spørsmålstegn ved hvorfor politiet i Norrbotten ønsker å opprettholde forsamlingsfriheten og refererte da til en pensjonert politimann, Eric Rönnegård, som selv mener at politiet burde ha stoppet demonstrasjonen.

Rönnegård, som ofte blir sitert av systemmedia, har i flere år forsøkt å innskrenke ytringsfriheten for nasjonale organisasjoner i Sverige og mener at disse bør forbys. Denne gangen ønsker den pensjonerte meningsmotstanderen at politiet i Norrbotten skal henvise til såkalte lovbrudd som han selv mener skal ha oppstått under Den nordiske motstandsbevegelsens demonstrasjon i Göteborg den 30. september 2017. Det vil si «lovbrudd» som ingen er dømt for.

Per Karlsson lar seg dog ikke farges av politikk og press fra ytringsfrihetshatere i sitt arbeid, men står fast på å håndheve loven.

– De har ikke vist til slike problemer for oss her oppe. Derfor sier vi ikke nei. Det skulle jo være rart om det i Norrbotten helt plutselig skulle være en hardere bedømming koblet til hvordan det ser ut i resten av Sverige.

– Så vi har ingen grunn til å si nei, uttalte Per Karlsson.

SVT er ikke det eneste media som hetser mot politiets selvklare beslutning om å forholde seg til grunnloven. Norrbottens-Kuriren skriver at «det har lenge vært usikkert om hvorvidt NMR skal få tillatelse til å demonstrere i Boden», hvilket er Fake News. Så tidlig som i januar, da søknaden ble sendt, meddelte stedfortredende kommenderingsjef, Per Karlsson, ved politiets region nord at politiet i utgangspunktet allerede hadde tatt beslutningen om å la Den nordiske motstandsbevegelsen få demonstrere.

Arrangøren for Den nordiske motstandsbevegelsens 1. mai-demonstrasjonen i Boden, Robert Eklund, har sammen med Simon Holmqvist i arrangørgruppen flere ganger uttalt i Radio Nordfront at politiet i Norrbotten foreløpig har opptrådt svært profesjonelt og høflig, samt at demonstrasjonstillatelsen uoffisielt har vært lovet for flere uker siden.

Relaterte artikler:
Ordensregler og plakater for demonstrasjonene 1. mai
Ti talere på våre demonstrasjoner 1. mai
Reklamefilm for de kommende 1. mai-demonstrasjonene
– Det er venstreekstremister som står for bråket!
Göteborgpolitiet kan ikke begrunne oppløsningen av demonstrasjonen
Svensk avis omtaler politiets grunnlovsstridige overtredelse i Göteborg
Forbyr demonstrasjon i Fredrikstad – på grunn av motdemonstranter
Spesialenheten: Demonstrasjonen var lovlig og politiet handlet korrekt
Ekspert: – Uholdbart å forby demonstrasjonen!
Profilert advokat: – Demonstrasjonen i Kristiansand var lovlig