Hjem Nyheter Norden Politimann: «Hva faen holder Teodor Smedius på med?»

Politimann: «Hva faen holder Teodor Smedius på med?»

SVERIGE Göteborgs politisjef Teodor Smedius leier inn PK-konsulenter for å «utdanne» personalet. Samtidig bekrefter politimenn det som oppmerksomme mennesker har visst om i flere år – Göteborgspolitiet er ikke politisk nøytralt.

Illustrasjonsbilde. Foto: Frihetskamp.

I en fersk artikkel fra Samnytt ble det påpekt at politiet i Göteborg City har leid inn SD-hatende venstreaktivister for å i løpet av de kommende månedene «utdanne» politiets personale i «likhet, inkludering og bemøtelse».

Totalt 220 800 kroner tar stiftelsen Make Equal betalt, ifølge et anbud som ble sendt inn den 29. juni til politisjef Teodor Smedius, som tidligere i egenskap av tjenestemann har brutt lovkrav om objektivitet, både i 2017 og 2018.

Ifølge innkallingen til «utdannelsen» kommer Göteborgspolitiets personale til å «inspireres og få et kunnskapsløft omkring normer og inkludering». Det er også et krav at samtlige ansatte deltar og at muligheten til ferie i perioden kommer til å være begrenset.

Da Samnytt ringte opp Smedius for å stille spørsmål om utdanningen og anskaffelsen av denne sa Smedius at han ikke hadde tid til å snakke, slang på røret og gjorde seg umulig å kontakte.

Politikilder bekrefter politisk skjevhet

Det mest interessante i artikkelen er at kilder innenfor politistyrken i Göteborg City bekrefter til Samnytt hva annerledestenkende allerede har fått erfare – ledelsen er politisk skjev.

Et eksempel som nevnes er Black lives matter-kaoset i Göteborg i 2020, hvor politiet ifølge sjefene «stod på demonstrantenes side» og skulle ha «en tålmodighet av gull». Altså et klart brudd mot nøytralitet og lovkrav om likeverdig bemøtelse.

De politimenn som uttaler seg har ikke våget å stå frem med navn, da de ikke vil bli trakassert av den politisk korrekte ledelsen på grunn av varsling. Frihetskamp sammenfatter her svarene, men siterer det mest interessante, resten finnes i Samnytts artikkel.

En politimann uttrykker at det føles «utrolig merkelig» å påtvinges en utdanning «som er så tydelig koblet til venstreaktivisme». Dette samtidig som politiet ifølge denne kilden på mange måter er «på vei til å miste kontrollen» over byen. I stedet for klassisk politiarbeid skal det legges tid på «verdispørsmål».

Følgende svar til Samnytt på spørsmålet om hvorfor politiet satser på denne «utdannelsen» og hvordan kilden ville beskrive ledelsen er spesielt interessant:

– Det har fra begynnelsen, da Smedius ble sjef i City, vært tydelig at hans hjertebarn er likhetsarbeidet. Han har i lang tid hatt den såkalte forandringsprosessen som prioritet én i lokalpolitiområdet. Det er så klart en agenda. Da Smedius kom til området fikk vi i City helt plutselig høre at vi har problemer. Problemer med alt fra høy voldsbruk til en sexistisk kultur. Problemer som Smedius skal løse.

Samtidig som det snakkes fint om «likhet» ser det ikke ut til å fungere slik i praksis, mener politimannen:

– Det er uhyre tydelig at på tross av alt snakk om likhet og så videre har det blitt en forandring i vårt arbeid. Det tydeligste eksempelet er hvordan demonstrasjoner og andre allmenne sammenkomster håndteres. Er hendelsen på noen måte koblet til høyresiden eller har et budskap som er noenlunde politisk ukorrekt er det tøffe tak som gjelder. Handler det om venstresiden skal politiet være så hjelpsomme som mulig med å fremføre budskapet. Det politiske budskapet styrer alt. Dette er noe jeg aldri trodde jeg skulle få se såpass tydelig. Men for hvert arbeidsskift som går blir jeg desto mer urolig for at jeg kommer til å bli beordret til noe som går helt imot hvorfor jeg ble politi til å begynne med.

Politikilden forteller også for Samnytt at det tidligere har vært bedre stemning innenfor politistyrken lokalt, men at det har gått utfor siden Smedius tok over. Nå stoler man ikke lenger på hverandre, ifølge kilden.

Verdt å notere er at det politimannen sier om den politiske skjevheten innenfor Göteborgspolitiet også må anses å ha vært gjeldende under den beryktede politisjefen Erik Nords tid, basert på hvordan sammenkomster «koblet til høyresiden» eller som er «politisk ukorrekte» nettopp har blitt håndtert. Et tydelig eksempel er en rolig demonstrasjon i 2017, hvor politiet rett ut forbød sammenkomsten.

Vitnesbyrdet ikke unikt

Også en rekke andre kilder har fortalt for Samnytt om hvordan de ser på situasjonen. En politimann stiller seg retorisk spørsmålet «hva faen holder Teodor Smedius på med», med henvisning til «utdannelsen». En annen kommenterer om Make Equal «objektiv virksomhet, akkurat det en objektiv myndighet trenger».

En annen politiansatt har den oppfatning at om man ikke deler Smedius sine «personlige meninger» blir man utfryst, omplassert eller degradert, mens de som deler hans agenda kan oppføre seg i prinsipp hvordan de vil.

– Under Teodor Smedius sin ledelse våger ikke en gang folk å pågripe mistenkte lenger, demonstrasjonene prioriteres etter budskap, mot venstre skal vi ikke gripe inn, høyre, ja da skal de helst ikke en gang få gå, sier en tredje politimann til Samnytt.

Les også:
Filmer viser politivolden i Sverige
Aktivister trakassert, pågrepet og tvangsdeportert fra Sverige
Politiet legger ned etterforskningen mot AFA-lederen Tor Alsén
FBI: «Antifas vold er ikke vårt bord»
USA: Hvordan politiet behandler hvite sammenlignet med hvordan de behandler svarte