Hjem Nyheter Politisjef: 40 kriminelle klaner har kommet til Sverige kun for å begå...

Politisjef: 40 kriminelle klaner har kommet til Sverige kun for å begå lovbrudd

0

FLERKULTUR Det finnes ikke noe land i Europa som har like store problemer som Sverige med kriminelle klaner som vil ta over samfunnet. Problemene kommer av innvandringen.

Mats Löfving. Foto: Johan Fredriksson (CC BY-SA 3.0).

Sverige importerer stadig flere kriminelle klaner. Nå finnes det så mange som 40 klaner i landet.

De har innvandret kun for å begå lovbrudd i landet. Det sier Mats Löfving, som er assisterende rikspolitisjef, til Sveriges Radio (SR).

Sveriges situasjon er allerede svært alvorlig og blir stadig verre, mener Löfving. De kriminelle nettverkene påvirker og forsøker til og med å styre Sveriges politikk.

På lørdag rapporterte Sveriges Radio om at politiet vil få økte tilganger til å avlytte mennesker som ikke en gang er mistenkt for lovbrudd. Ifølge Löfving handler det om å bekjempe gjengkriminelle.

Sverige er verst av alle land i Europa når det gjelder klanbasert grov kriminalitet.

— Vi finner ikke noe tilsvarende land i Europa, sier Löfving til SR.

Samtidig hevder han at det ikke finnes noen «evidensbasert forklaring» på hvorfor situasjonen er slik i Sverige.

— Det går ikke an å forklare, påstår Mats Löfving, og antyder at forskningen ikke har formidlet beviser i spørsmålet. Hans egen erfaring er dog at det kommer av innvandringen.

«De naive politikernes feil»

Ifølge Löfving er det politikernes feil, som har en voldsom naiv innstilling til «integreringen». En del av de innvandrerne som tar seg til Sverige vil absolutt ikke bli en del av det svenske samfunnet, de vil ta over og dominere hele, eller deler, av landet.

Ifølge Löfving finnes det ikke mindre enn 40 slektsbaserte kriminelle nettverk i Sverige. Klanene kommer hit bare for å drive med kriminalitet, hevder han, og de er veldig vanskelig å komme innpå ettersom de er basert på blodsbånd. Ekteskap arrangeres for å styrke klanen.

Barna i klanene fostres til å ta over nettverkene, og de vil aldri bli en del av det svenske samfunnet. I stedet vil de kontrollere det politiske styret i Sverige og er på alle måter svært farlige.

Disse klanene finnes etablert i flere svenske byer.

— Akkurat nå har vi minst 40 slektsbaserte kriminelle nettverk i Sverige, såkalte klaner. De har kommet kun i den hensikt å organisere kriminalitet. De arbeider for å skape makt og har stor voldskapasitet. De vil tjene penger. Det gjør man på narkotikalovbrudd, voldslovbrudd, utpressing. Man tar seg inn i næringslivet og politikken. Man vil spille en rolle i den offentlige styringen av en kommune eller til og med Sverige, sier Mats Löfving til SR.

Svensk Webbtelevision gjorde i januar i år et intervju med Hans Jensevik hvor han beskrev og forklarte klansamfunnets utbredelse i Sverige.

Les også:
Hva driver folk til å støtte flerkultur?