Hjem Nasjonal kamp Politistyret i Finland vil be om midlertidig virksomhetsforbud for Motstandsbevegelsen

Politistyret i Finland vil be om midlertidig virksomhetsforbud for Motstandsbevegelsen

FINLAND At den skandaløse forbudsdommen i Finland blir anket har betydd at Motstandsbevegelsen har kunnet fortsette sin virksomhet som vanlig. Nå meddeler dog politistyret at de har til hensikt å sette stopp for det, ved å søke om midlertidig virksomhetsforbud frem til lagmannsrettens dom.

Som Frihetskamp tidligere har rapportert besluttet Birkaland tingrett å forby Motstandsbevegelsen i Finland. Rettens beslutning innebærer at Motstandsbevegelsens virksomhet i Finland blir forbudt så fort dommen blir rettskraftig.

Hvis dommen ankes blir den dog ikke rettskraftig før den har blitt vurdert av en høyere rettsinnstans, hvilket betyr at delene av virksomheten som ikke omfattes av forbudet kan fortsette som tidligere. Den eneste virksomheten som dommen mener må avvikles umiddelbart er den som skjer innom rammene av den registrerte foreningen Pohjoinen perinne, som blant annet inkluderer Motstandsbevegelsens finske nettbutikk.

Retten har dog ikke brukt muligheten til å innføre midlertidig virksomhetsforbud i tiden før ankesaken, hvilket er årsaken til at virksomheten i Finland i prinsipp har kunnet fortsette uforstyrret siden dommen.

At rettens beslutning mangler tilfeldig virksomhetsforbud innebærer dog ikke at noe slikt ikke kan komme til å opprettes. Politistyret har nemlig mulighet til å søke om tilfeldig virksomhetsforbud for Motstandsbevegelsen i ettertid, hvilket de nå tenker å gjøre hvis Motstandsbevegelsen velger å anke dommen. Uttalelsen kommer etter at regimemedia i Finland undret seg over hvordan Motstandsbevegelsen kan delta på selvstendighetsdagens frihetsmars.

Fra politistyret meddeles det at de har fattet en beslutning om følgende: Hvis dommen som ble utstedt av Birkaland tingrett ikke blir rettskraftig vil politistyret begjære at Åbo lagmannsrett utsteder et midlertidig virksomhetsforbud for Motstandsbevegelsen i Finland under ankeprosessen.

— En slik søknad vil leveres inn, sier Politiets overinspektør Heikki Lausmaa til finske YLE.

Hvorvidt Åbo lagmannsrett kommer til å samtykke til politistyrets begjæring gjenstår å se.

Kilde:
Finska Polisstyrelsen: »Vi kommer att begära tillfälligt verksamhetsförbud mot Motståndsrörelsen»