Hjem Nyheter – Porno er et folkehelseproblem

– Porno er et folkehelseproblem

USA En amerikansk senator tar et oppgjør med pornografi og ønsker å få det definert som et folkehelseproblem i USA.

Weiler

Det er den republikanske senatoren Todd Weiler fra den amerikanske delstaten Utah som har fremmet en resolusjon om å få pornografi definert som et folkehelseproblem. Weiler peker på den teknologiske utviklingen som noe som har muliggjort og forenklet tilgjengeligheten til pornografi.

– Da jeg var liten så kunne folk kanskje sniktitte i et Playboy-blad. Nå finnes det all slags grusomme og sterke bilder, som er tilgjengelig for alle som har en internettilkobling, bare ett eller to klikk unna.

Weiler mener barn som blir eksponert for pornografi blant annet deltar i risikofylt seksuell aktivitet senere i livet. Han peker også på britisk forskning, som hevder seg å ha påvist likheter mellom personer som er avhengig av pornografi med personer som er avhengig av narkotika.

Bak resolusjonen stiller samtlige av Weilers partifeller og en representant fra Utah-senatets helsekomité seg. Weilers resolusjon vil hverken forby eller regulerer pornografien, men tiltrekker oppmerksomhet om temaet. Ifølge Weiler var det også hans intensjon.

Weiler tilhører Mormoner-kirken, som i en årrekke har bekjempet pornoindustrien i USA. I 2013 lanserte de en nettside for å avvenne personer som lider av porno-avhengighet. Kirken er også sterke motstandere av såkalte samkjønnede ekteskap, og nekter også barn av homoseksuelle par å bli medlemmer av kirken.

Kilde:
Amerikansk senator mener porno er et folkehelseproblem