Hjem Nasjonal kamp Prat ikke med politiet!

Prat ikke med politiet!

OPPFORDRING Politiet rekrutterer informanter for å motarbeide Motstandsbevegelsen. Prat ikke med politiet, bli ikke en tyster som sviker sine kamerater!

Taushetsplikt: Når du har gått med i Motstandsbevegelsen råder det taushetsplikt om organisasjonen og dens virksomhet. Du har fått tillit og skal opprettholde den. Det du får vite om organisasjonen og dens medlemmer, skal forbli hos deg. En grunnregel er at alt som vi rapporterer om offentlig både får og bør du spre – all annen informasjon du får er hemmelighetsstemplet. Å avsløre organisasjonshemmeligheter er forræderi. Dette gjelder også dersom du forlater organisasjonen. […]

Som aktivist i Motstandsbevegelsen har du et krav på deg om å umiddelbart kontakte din nærmeste sjef dersom: Du kontaktes av politi, PST eller en annen myndighet. […]

Vi lever i et system som er dypt fiendtlig innstilt og blant annet forsøker å utnytte politiet mot oss. […] Det kan dreie seg om alt fra trakassering på gaten under flyvebladsutdelinger, eller etterforskningsgrupper bestående av karrierepolitimenn som har i oppdrag å «finne noe» for å kunne fengsle aktivister og ledere. […]

Informasjonen som samles inn kan brukes i etterforskninger, til utpressing, hetskampanjer eller videreformidles til makteliten.

– Utdrag fra «Håndbok for aktivister i Motstandsbevegelsen»

Troskap er et av Motstandsbevegelsens mottoer. Å være trofast er å være pålitelig. I sosiale sammenhenger prater man ofte om troskap og utroskap i kjærlighetsforhold, men et individ kan oppvise troskap også mot en gruppe kamerater og en høyere idé.

En person som er trofast mot sine kamerater utsetter ikke disse for unødvendig fare gjennom å føre videre informasjon om dem til myndigheter som har som uttalt mål å bekjempe organisasjoner som Motstandsbevegelsen. Medlemmer av Motstandsbevegelsen bør dessuten ha lest Aktivisthåndboken og allerede da forstått dette. Det er også av denne grunn av det som regel er partnere eller bekjente av våre medlemmer og aktivister som kontaktes av politi eller PST.

Spesielt under en valgkampanje eller i forkant av en større demonstrasjon kan myndighetene være interesserte i å underminere Motstandsbevegelsen, og informasjon som ved første øyekast fremstår som ubetydelig, kan brukes for å oppnå dette målet. Derfor skal man aldri under noen omstendigheter gi dem noe informasjon. Når du først er på forræderiets vei gjennom å lekke informasjon blir det vanskelig å snu. Politiet vil nemlig bruke ditt første forræderi til å presse deg til å begå flere svikefulle handlinger.

Politiet henvender seg som oftest til moralsk eller mentalt svake individer i jakten på informanter, og du bør se på deres kontaktforsøk som en fornærmelse. Gjør det klart for dem at du ikke er et svakt individ, og at du ikke under noen omstendigheter vil gi de informasjon.

Ofte kan politiet tilby penger eller andre tjenester (som å se mellom fingrene på andre lovbrudd) i bytte mot at du blir en informant. Samarbeidet er det dog kun politiet og systemet som tjener på, og selv blir du en slave til systemet og en forræder til den nasjonalistiske saken. Når ditt forræderi til slutt blir avslørt, mister du dessuten dine kamerater og ditt rykte.

Dersom politiet kontakter deg skal du dokumentere alt og informere dine kamerater. Selv om du har gjort alt korrekt vil det se suspekt ut dersom du hemmeligholder det faktum at politiet har forsøkt å rekruttere deg som en informant. Vær åpen med det fra starten av, noe som også vil ha en avskrekkende effekt da politiet ikke ønsker at slik lyssky virksomhet skal bli offentlig.

Motstandsbevegelsen er ikke en kriminell organisasjon, men vi lever i et kriminelt samfunn. Et samfunn hvor politiet åpent kartlegger og registrerer de med «feil» meninger og holdninger, innskrenker opposisjonens grunnlovsfestede rettigheter, fengsler mennesker som støtter «feil» ideologi, samt i visse tilfeller videreformidler informasjon til venstreterrorister eller kontakter arbeidsgivere for å få mennesker sparket fra sine jobber.

Befinner du deg i en situasjon der du gir politiet, PST eller noen annen myndighet informasjon? Motstandsbevegelsen kan gi amnesti til personer som på det nåværende tidspunkt er informanter, forutsatt at man er helt åpen og oppriktig. Gjelder dette deg? Ta i så fall kontakt med organisasjonen i dag!