Hjem Nasjonal kamp Presseinformasjon for 12. november-demonstrasjonen

Presseinformasjon for 12. november-demonstrasjonen

INFORMASJON Her følger viktig informasjon til alternative medier som ønsker å rapportere om demonstrasjonen i Stockholm den 12. november.

borlänge-16

For å opprettholde sikkerheten for demonstrasjonsdeltakere og forenkle rapportering vil vi at de alternative medier som ønsker å rapportere fra demonstrasjonen i Stockholm den 12. november, søker om presseakkreditering.

De personer og alternative medier som søker om presseakkreditering vil få et kort som identifiserer de som godkjente journalister.

For de alternative mediene som ikke har mulighet til å sende sine egne journalister, vil Motstandsbevegelsen kunne tilby bildemateriale til de medier som kan garantere en objektiv rapportering av demonstrasjonen.

OBS! Medier med en folkefiendtlig agenda behøver ikke ta seg bryet med å søke.

Send søknad til:
Robert Eklund,  Tel: 0046 (0)762804023

Husk å angi følgende:
Navn, e-post, telefonnummer, firmanavn og hjemmeside.