Hjem Nasjonal kamp Presseinformasjon før demonstrasjonen i Falun

Presseinformasjon før demonstrasjonen i Falun

INFORMASJON For å opprettholde sikkerheten for demonstrasjonsdeltakerne og for å forenkle rapporteringen, ber vi de alternative mediene som er interessert i å rapportere fra demonstrasjonen i Falun den 1. mai om å søke presseakkreditering.

For privatpersoner og alternative medier som søker presseakkreditering, tilbyr vi et pressepass som identifiserer deg som autorisert journalist ved demonstrasjonen.

For de alternative medier som ikke klarer å sende sine egne journalister til Falun, vil Frihetskamp kunne bistå med bildemateriale i etterhånd til de som kan garantere en objektiv rapportering av demonstrasjonen.

MERK! Den folkefiendtlige løgnpressens henvendelser vil ikke bli besvart.

For mer informasjon og søknad, skriv e-post til:
Robert Eklund,  Tel: 0046 (0)7628 04 023

I søknaden skriver du inn følgende:
Navn, e-post, telefonnummer, medieselskap og nettsted