Hjem Opinion Kronikk Prinsippet om uavhengighet og autonomi må være absolutt

Prinsippet om uavhengighet og autonomi må være absolutt

VERDEN Afghanistan lot seg nok en gang ikke bekjempe militært og Vesten må dermed grave dypere i verktøykassen for å finne egnet verktøy for at også denne nasjonen skal holdes nede og uten mulighet til utvikling basert på egne forutsetninger og ressurser. Akkurat som i Middelhavet «kidnappes» nå tusenvis i Afghanistan for å bli brakt til Vesten og der tjene som drivstoff i den nyliberale verdensorden. Slik tappes hjemlandene for essensielle ressurser og hjernekapasitet, en ond spiral for nasjonene som blir rammet.

Det islamske emiratet Afghanistan                                                  Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Islamic_Emirate_of_Afghanistan_(2021).jpg
Foto: skjermdump fra Twitter

I en koordinert kampanje mellom politikere, forsvarsmakten og mediene har man i det siste kunne bevitne i bilder «feel-good» situasjoner mellom soldater fra en okkupasjonsmakt og sivile, ofte spedbarn, idet sistnevnte blir brakt til Vesten. Dette er samme strategien som ble brukt under flyktningkrisen i 2015, med eksempler som gutten på stranden, den danske politimannen med en syrisk jente osv. WikiLeaks avslørte i 2010 at CIA publiserte, bearbeidet og koordinerte en informasjonsstrøm som skulle sikre en fortsatt støtte til krigen i Afghanistan blant befolkningen i Vesten, her skulle man fokusere på to punkter: kvinners rettigheter og sivilbefolkningens skjebne dersom okkupasjonsmakten skulle trekke seg ut. Nå når okkupasjonsmakten endelig trekker seg ut blir dermed bearbeiding av den hjemlige opinionen viktig, for at disse skal akseptere flyktninger. 

Nargis Nehan, tidligere statsråd for olje og mineraler i den afghanske regjeringen  Foto: skjermdump fra Twitter

For det er de samme kreftene som går til krig, og dermed bringer død og lidelse, som opprettholder de imperialistiske mekanismene som blant annet legger til rette for hjerneflukt, og som ønsker å «undergrave den etniske homogene befolkningssammensetningen i Vesten» slik at de rike kan opprettholde sin rikdom på bekostning av befolkningen ellers, og som mener hvite og «hvithet» bør forvises til historiens skraphaug. Og hele det politiske landskapet, inkludert det som blir omtalt som «den radikale venstresiden», så vel som «høyreekstreme» (i form av kontrajihadister), gir sin tilslutning til alt eller deler av dette, og derigjennom legitimerer og opprettholder vekstforholdene for hele strukturen. Derfor vil dette også pågå helt til det kommer en motkraft som angriper roten og stammen til dette systemet av ugress, ikke bare de enkeltstående greinene. Hvis man da vil ta rede på hva eller hvem denne motkraften skulle utgjøre så trenger man simpelthen kun å se til hvem myndighetene utpeker som fiende og med størst iver forsøker å bekjempe.

 

Midt i evakueringen og de velregisserte «feel-good» bildene fra Kabul, finner den tyske arbeidsministeren det betimelig å legge inn en bestilling på 400 000 innvandrende konsumenter hvert år fremover, for Tyskland. Kapitalmaktens fyrkjele kjølner og må ha fersk og tørr ved.  Foto: skjermdump fra Twitter

Med nasjonalsosialismen ville man stoppet intervensjonskrigene, skrapet imperialismen og latt alle folk leve og utvikle seg i samsvar med sine egne forutsetninger og egen kultur og religion, uten innblanding. De korrupte 1%`ene i de vestlige nasjonene (og i verden for øvrig) ville fått det tøft, med makt og rikdom sterkt redusert, men det ville tjent deres respektive nasjoner som helhet, og dermed verden. Vi ønsker økonomisk, intellektuell, åndelig og territoriell selvstendighet og uavhengighet, både for oss selv så vel som verdens folk for øvrig; vi vil simpelthen styre oss selv. Det er dette som er genuin internasjonal solidaritet, anerkjent også av individer vanligvis forbundet med venstresiden, som nasjonalisten og sosialisten Bobby Sands (som sultestreiket seg til døde for sine prinsipper). Man kaster ikke ut babyen med badevannet, man ødelegger ikke sitt eget land i sympati med andre, det hjelper ingen.