Hjem Nyheter Norden Prisbelønt forfatter: Rasefremmed innvandring vil oppløse Danmark

Prisbelønt forfatter: Rasefremmed innvandring vil oppløse Danmark

0

RASEKRIG Den prisbelønte forfatteren Birgithe Kosovic gir klar tale i et intervju med Berlingske.

– I mine øyne er det naivt å forestille seg at konflikten aldri vil bli væpnet i ulik grad. De gjensidige offerfortellingene er allerede i gang, og dødsvolden har allerede funnet sted.

Ordene stammer fra den danskboende serbiske prisbelønte forfatteren, Birgitte Kosovic under et intervju med Berlingske.

Ifølge Birgithe Kosovic er innvandringen fra ikke-vestlige land i gang med å splitte og ødelegge det folkelige fellesskapet i det tidligere så homogene Danmark. Og det er især innvandringen fra ikke-vestlige muslimske land, fremgår det.

Konflikten mellom muslimer og ikke-muslimer

– Hun kommer nå med en direkte advarsel til politikerne om at oppdelingen mellom muslimer og ikke-muslimer kan bli skjebnesvanger for vårt land, fordi konflikter er uunngåelige i et flerkulturelt samfunn, skriver Christian Foldager, som har gjort debattintervjuet i Berlingske.

Faren ligger ifølge Birgithe Kosovic i at danskene og de rasefremmede ikke blander seg, men søker sammen i hver sine grupper med en vidt forskjellig kultur.

– Idéen om at man er integrert hvis man snakker dansk, forsørger seg selv og overholder lovene, er feil. Man er ikke integrert hvis man som innvandrer kun søker sammen med sine egne, forklarer Birgithe Kosovic.

Oppdelingen skyldes ifølge Birgithe Kosovic en fundamental forskjell mellom danskers og rasefremmedes levesett.

Mens dansker har en individualistisk kultur, har innvandrere og deres etterkommere fra muslimske land ifølge Kosovic en kollektivistisk kultur.

– Det gjør det vanskelig å leve sammen. Og intet tyder på at det vil bli enklere i fremtiden, forutspår Birgithe Kosovic, og nevner de videregående skolene som et slående eksempel.

– Det som skjer på de videregående skolene er en svært god indikator. Her velger de unge aktivt bort hverandre, når andelen innvandrere kommer over 30 prosent. Det er en kritisk grense der fellesskapet kollapser og danskene trekker seg.

Advarer mot å ansette muslimer i det offentlige

På et tidspunkt var tørklær og hjemmehjelper oppe i den aktuelle valgkampen, men problemet stikker ifølge Birgithe Kosovic langt dypere enn et stykke tekstil.

– Det er jo ikke fri fantasi når jeg sier at det kan forstyrre våre offentlige institusjoners alminnelige virke dersom en masse ansatte har andre levesett og lojalitet overfor sitt eget parallellsamfunn, påpeker Kosovic i intervjuet med Berlingske og fortsetter:

– Flere kommuner må for eksempel ha parallelle IT-systemer for sentrene for voldsrammede, fordi opplysningene om kvinnene ellers tilflyter parallellsamfunnet. Men fordi det hele foregår frivillig, har vi som demokrater ikke begreper til å kritisere det. Selvsegrergeringen kan pløye ukritisert gjennom boligområder, offentlige institusjoner, private virksomheter og politiske partier fordi det er den enkeltes frie valg. Men den blir ekstremt problematisk når den angår politiet, advarer Birgithe Kosovic.

Statens voldsmonopol er selve fundamentet

Det er politiet, som representerer statens voldsmonopol, som er selve fundamentet for staten.

Men det fundamentet er allerede i full gang med å glippe, påpeker Kosovic.

– Det er allerede slik i dag at folk med muslimsk bakgrunn nærer mistillit til det danske politiet og i det hele tatt til staten. Når folk ikke føler seg beskyttet av dem som har voldsmonopolet, finner de alltid andre måter å beskytte seg på, sier Kosovic og fortsetter:

– Det ser vi allerede i ghettoområderne, hvor et alternativt voldsmonopol har vokst frem. Her finnes en stat i staten med egne lover, egne domstoler og eget politi. Der er det bandene, imamene og klanlederne som bestemmer.

– Og hvis du som utenforstående, fortsetter Kosovic, kommer i berøring med staten i staten, så kan ingen beskytte deg, fordi nasjonalstaten har mistet sitt herredømme over områdene.

– I mine øyne er det naivt å forestille seg …

Birgithe Kosovic sier til Berlingske at hun ikke tror på borgerkrig i klassisk forstand med politiske erklæringer og avgrensede territorier, men påpeker det faktum at det er en stor splittelse og konflikt mellom oss.

– Ingen vet hvordan det skal stoppes. Ingen snakker om hvordan det vil omforme samfunnet med tiden. Enklavene vokser, terroren har funnet sted, og vi bruker store ressurser på å imøtegå den, sier Birgithe Kosovic, og avslutter intervjuet i Berlingske med disse betraktningene:

– Det er ikke diktert eller erklært av noen. I mine øyne er det naivt å forestille seg at konflikten aldri vil bli væpnet i ulik grad. De gjensidige offerfortellingene er allerede i gang, og dødsvolden har allerede funnet sted.

Om den intervjuede forfatteren

Birgithe Kosovic har i de siste årene markert seg kraftig i debatten om den muslimske innvandringens negative og farlige konsekvenser for kohesjonen i fremtidens danske samfunn.

Hennes engasjement er særlig bemerkelsesverdig i og med at hun kommer fra kulturlivet med en rekke litterære priser i bagasjen og tidligere har vært tilknyttet blant annet dagbladet Politiken.

Således innbrakte romanen «Det dobbelte land» (2010) ikke færre enn tre forskjellige kulturpriser til Birgithe Kosovic: DR Romanprisen på 25 000 kroner, Weekendavisens kulturpris på 100 000 kroner og til sist Danske Banks Litteraturpris på 300 000 kroner.

For den høyt roste romanen om Eric Scavenius, «Den innerste fare», (2018) mottok Birgithe Kosovic i 2019 Politikens Litteraturpris på 200 000 kroner.

En trojansk hest

Intervjuet i Berlingske tar utgangspunkt i den utviklingen Birgithe Kosovic gjentatte ganger har advart mot med utgangspunkt i den aktuelle rasefremmede befolkningsandelen på over 300 000 personer.

Imidlertid skal det være slik at så lenge Danmark fortsatt er tilsluttet en rekke internasjonale konvensjoner har politikerne intet å stille opp med mot en fortsatt rasefremmed tilstrømming til landet. Og selv om et flertall i Folketinget skulle komme til fornuft og forsøke å sikre restene av samfunnets fortsatte kohesjon ved å frigjøre Danmark fra konvensjonene, er det stort sett likevel så å si for sent – den asylpolitikken som hittil har vært ført av samtlige danske regjeringer har sluppet en trojansk hest inn i form av barnefødsler, som jo ingen myndighet kan forby, skriver Nordfront.dk.