Hjem Nyheter Norge Propagandister opprørt over NRK-serie som de mener er for nyansert

Propagandister opprørt over NRK-serie som de mener er for nyansert

INNENRIKS NRKs nye dokumentarserie «Frontkjempere» har opprørt ettersom nordmenn som kjempet mot bolsjevismen har fått komme til tale i serien.

Med Waffen-SS og Den norske legion mot en felles fiende. Front mot Bolsjevismen.

NRKs nye dokumentarserie «Frontkjempere» har premiere på tirsdag. Dokumentarserien har opprørt subjektive historikere og forskere ettersom serien inneholder intervjuer med nordmenn som kjempet på Quislings side, mot bolsjevismen, under andre verdenskrig. Serien er derfor blitt for nyansert i henhold til deres egen smak.

– Det vi ikke trenger nå, er en serie som i forsøk på å forstå motivasjonen til norske frontkjempere, ender opp med å bli et ukritisk mikrofonstativ, og lar dem presentere sin parfymerte framstilling for å legitimere sine valg, sier seniorforsker ved Holocaustsenteret, Terje Emberland, til Dagbladet.

Les også: Hvorfor kom 9. april 1940? – Forord

Sammen med andre forskere og historikere som ofte har problemer med å forholde seg objektive når det kommer til andre verdenskrig, har også Emberland fått komme til tale i serien. Emberland er dog ikke fornøyd med resultatet.

«Slik denne serien er blitt, ønsker jeg overhodet ikke å bidra til å legitimere den ved mitt nærvær!», skriver Emberland i et innlegg på Facebook.

En annen historiker, Lars Borgersrud, fikk også muligheten til å komme til tale i dokumentarserien. Men etter å ha sett resultatet er han opprørt over at han ikke har fått muligheten til å manipulere resultatet nevneverdig i ettertid.

– Vi fikk se utkastet for to uker siden. Da var det ikke lenger mulig å påvirke resultatet nevneverdig. Jeg hadde ikke medvirket hvis jeg visste at det skulle bli sånn som det ble, sier han.

Emberland mener det er synd at norske frontkjempere tillegges like stor vekt som han selv.

– De norske Waffen-SS-frivilliges egne fortellinger i ettertid tillegges like stor vekt som den samlede forskningsbaserte kunnskapen vi i dag sitter på, om deres bakgrunn, motiver og handlinger. Det er en slik falsk balanse som opprettes her, forteller en opprørt Emberland.

Emberland forteller overfor Dagbladet at det er blitt gjort noen endringer i dokumentarserien basert på deres klager.

ET MER NYANSERT BILDE

Ikke alle deler Emberland og Borgeruds syn på dokumentarserien. I en e-post til Dagbladet skriver historiker Knut Flovik Thoresen at det er positivt med et mer nyansert bilde:

– Jeg tror nesten folk får se serien og bedømme selv. Jeg registrerer at mange mener mye uten engang å ha sett serien. Det deltar sju kompetente faghistorikere i serien, som alle får uttale seg. Personlig synes jeg ikke serien ukritisk formidler kun frontkjempernes versjon, jeg registrerer at et par av de andre historikerne har et annet syn på dette, og det må være greit.

– Selv mener jeg at serien får fram mangfoldet i synet på frontkjempernes historie og den forskjellige tolkingen av kildene. Et historiefaglig mangfold er svært viktig for en bred og god fagdebatt, og ingen av oss kan ta eierskap på historien. Historiefaget er ingen eksakt vitenskap, spesielt når det kommer til fortidas aktørers motivasjon, avslutter han.

Les også:
Nasjonalsosialisme