Hjem Historie Dagens historiske Prosjekt MKUltra

Prosjekt MKUltra

HISTORIE Den 20. juli 1977 ble det, gjennom en forespørsel under Freedom of Information Act (den amerikanske loven om retten til offentlig innsyn), avslørt eksistensen av et cirka 20 000 sider langt dokument som inneholdt opplysninger om CIAs topphemmelige adferdsendringsprosjekt kalt Prosjekt MKUltra.

mkultra_3_ny

Prosjekt MKUltra, som ble grunnlagt i 1953, forsket på forskjellige måter å endre menneskers adferd på. I tillegg til uhyggelige dyreforsøk ble tusenvis av menneskelige forsøkskaniner, ofte helt uvitende, utsatt for narkotika og andre kjemikalier, forskjellige typer stråling, elektrosjokk, hypnose og tortur.
Ett MKUltra-projekt forskade på att styra aggression genom elektriska impulser.

Forsøk på å styre aggresjon gjennom elektriske impulser.
Forsøk på å styre aggresjon gjennom elektriske impulser.

Da MKUltra ble lagt ned i 1973 hadde dets sjef, Sidney Gottlieb, ødelagt alle dokumenter vedrørende prosjektet. Men han hadde ikke fått ødelagt disse 20 000 sidene, som hovedsakelig inneholdt opplysninger om finansieringen av prosjektet, ettersom de hadde vært lagret på et annet sted. Dokumentet avslørte hva slags underprosjekter som hadde blitt finansiert og gav derfor et verdifullt, om enn veldig begrenset, innblikk i virksomheten.

Under avhør i det amerikanske senatet samme år kom det frem at «over tretti universiteter og institusjoner var involvert i omfattende forsøk og eksperimenter» på uvitende mennesker fra alle samfunnsklasser, både amerikanere og utlendinger. Senere skulle det vise seg at over 80 institusjoner hadde vært innblandet i forskningen, deriblant universiteter, sykehus, psykiatriske sykehus, laboratorier, legemiddelforetak og fengsler.

mkultra_1_ny

Prosjekt MKUltras eksperimenter hadde i stor grad blitt gjort på mennesker fra utsatte grupper i samfunnet som innsatte i psykiatriske sykehus og fengsler. Gjennom MKUltras sekretariat ble det startet grupper på universitetene der studenter ble gitt narkotika (spesielt LSD) og utsatt for eksperimenter. Noe som selv varsomme observatører regner som en medvirkende årsak til at en bølge av narkotikamisbruk (hippiebevegelsen) på 1960- og 70-tallet skulle skylle over USA.

For å skjule at det var CIA som ledet og finansierte forskningen ble finansieringen av prosjektet håndtert gjennom forskjellige front-organisasjoner.

mkultra_gottlieb_ny
Jøden Sidney Gottlieb, sjef for MKUltra.

Desinformasjon om MKUltra, fra blant annet profesjonelle konspirasjonsteoretikere og den amerikanske underholdningsindustrien har bidratt til å mørklegge prosjektet og skape forvirring rundt dets virksomhet og hensikt. En vanlig tilbakevendende falsk påstand er at prosjektet ble drevet av «nazister» som var rekruttert av CIA gjennom Operation Paperclip – mens sannheten var fullstendig motsatt: det var jødiske forskere som var ledende i MKUltra.

MKUltra ble ledet av jøden Sidney Gottlieb (1918–1999). Gottlieb ledet ikke bare MKUltra, men også CIAs forskning på biologisk krigføring og ledet utviklingen av metoder for å snikmyrde mennesker med forskjellige typer kjemikalier, virus og bakterier. Som eksempel kan det nevnes at Gottlieb under et senatsforhør tilstod at han en gang personlig transporterte miltbrannsporer (anthrax) til Afrika som skulle brukes for å myrde Patrice Lumumba.

Et av Gottliebs mer bisarre MKUltra-prosjekt var å opprette bordeller i San Francisco utrustet med gjennomsiktige speil i hvert rom slik at «forskerne» kunne studere når intetanende sexkjøpere og prostituerte ble servert drinker med LSD og annen narkotika.