Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Protestaksjon utenfor den finske ambassaden i Oslo

Protestaksjon utenfor den finske ambassaden i Oslo

AKTIVISME Aktivister fra Rede 1 gjennomførte onsdag kveld en protestaksjon utenfor Finlands ambassade.

Aktivister fra Rede 1 gjennomførte onsdag kveld en protestaksjon utenfor Finlands ambassade i Oslo. Dette som en reaksjon på at organisasjonen nylig ble kriminalisert i Finland.

Med en spesiallaget banner med teksten «Finland forbyr politisk opposisjon!» stilte aktivistene seg opp utenfor ambassaden, og markerte sin avsky over den finske forbryterstatens avgjørelse om å forby Motstandsbevegelsen.

Ingen problemer oppstod, og flere aksjoner er ventet.

Ønsker du å engasjere deg i Den nordiske motstandsbevegelsen? Søk om medlemskap i dag! Husk også at du kan støtte oss økonomisk via Hatreon.

Bakgrunn for aksjonen

Den 30. november falt dommen i rettssaken mot Den nordiske motstandsbevegelsen i Finland. Det var politistyret som hadde tatt organisasjonen til retten og begjært at den skulle forbys i Finland. Saken ble drevet av den finske staten med advokat Marku Fredman i spissen.

Hele rettssaken var et spill for galleriet, og dommen hadde åpenbart blitt bestemt på forhånd, da ikke ett eneste argument fra forsvarsiden ble lyttet til eller tatt i betraktning. Retten anså f.eks. at forræderen Henrik Holappas ord veide tyngre, enn organisasjonens finske leder, Antti Niemi.

I den absurde dommen konstaterte de med at organisasjonen bryter mot «god skikk», hva nå enn det er, og at den også «oppfordrer og belønner vold» – og kan den således skulle oppløses og forbys.

Ettersom dommen ble anket er den enn så lenge ikke rettskraftig, og Motstandsbevegelsen i Finland kan således fortsette virksomheten til saken er behandlet i neste rettsinstans. Politiet har dog reagert på dette og ønsker å få gjennom et midlertidig virksomhetsforbud. Hvorvidt dette går gjenstår å se, men vi skal vel ikke utelukke noen ting i forbryterstaten Finland.

Les også:
De kan aldri stoppe oss!
Protestaksjon utenfor den finske ambassaden i Stockholm