Hjem Nyheter Norge PST bryter mot Grunnloven – kartlegger og bekjemper ytringer de ikke liker

PST bryter mot Grunnloven – kartlegger og bekjemper ytringer de ikke liker

5
DEL

TANKEPOLITIET Politiets sikkerhetstjeneste erkjenner politisk kartlegging og sensur av ytringer de ikke liker. En praksis som bryter mot både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

PST-leder i Trøndelag – Per Einar Hollum

Det er leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Trøndelag, Per Einar Hollum, som til Adresseavisen uttaler at de registrere en økning av såkalte høyreekstreme i både Trøndelag og ellers i landet.

– De høyreekstreme miljøene i Norge vurderes som økende. Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende, forteller en bekymret Hollum.

Man får her anta at det Hollum mener med det negative samlebegrepet «høyreekstreme» er nasjonalsosialister, nasjonalister, samt islam- og innvandringskritikere og lignende, og at han dermed bekrefter offentlig at PST bedriver politisk kartlegging personer og grupperinger med slike meninger.

– Metodemessig har vi god oversikt over utviklingen. Det er viktig for PST å ha fokus på det høyreekstreme miljøet, selv om vi ser at aktiviteten er lav. At vi har fokus kan også være med på å holde aktiviteten nede.

Hollum erkjenner altså offentlig at PST ser på det som sin oppgave å både kartlegge og bekjempe ytringer og politiske strømninger de (og systemet) ikke liker.

Denne praksisen til PST er ikke bare et brudd mot Grunnlovens paragraf 100, men også en rekke konvensjoner Norge er bundet av, som blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Hvem det er som definerer hvilke politiske ytringer PST skal kartlegge og bekjempe, og hvorfor de skal bekjempe nettopp «høyreekstreme» fremkommer ikke i artikkelen.

Kilde:
PST: Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag

DEL
 • Captain Kuijt

  Lykke til sier jeg bare. Når folket har begynt å våkne opp så kan de ikke stanse det. De kjemper mot en idé og synspunkter. Dette er noe som de aldri vil klare å ta knekken på.

 • Pingback: Norsk säkerhetpolis bryter mot grundlagen | Nordfront.se()

 • Norrøn

  «Høyreekstreme»? Det er mennesker som reagerer på at det folket de tilhører har så mange odds imot seg! Å ta avstand fra folkemord er sunn fornuft. 14/88!

 • Håkon

  –»De høyreekstreme miljøene i Norge vurderes som økende. Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende, forteller en bekymret Hollum.»

  Landsforræderi er nok grunnlaget i denne bekymringen!
  88

 • Rolf Gunnar Rolfsson

  Politiets argument er å opprettholde systemet for systemets skyld, for å unngå kaos. Det er et forståelig argument. Motstandsbevegelsens hensikt er ikke kaos, men et annet system, som er den opprinnelige samfunnsorden i Norden.

  Argumentet er, at utviklingen henger ikke på greip. Vi må tilbake til grunnleggende prinsipper, som er gått tapt i den moderne verden. Det viktigste er å gjeninnføre gammeldags lærlingordning i håndverkstradisjon.

  Menn, som oppdrager menn, skaper krigere. Kvinner, som oppdrager menn, skaper svake menn, som gjør feminisme mulig. Feminisme eksisterer ikke blant krigere, fordi den automatisk blir fjernet som ukrutt.

  Dette vet kvinnene instinktivt, så de holder kjeft, når krigeren kommer. Derfor forsøker matriarkatet, i regi av frimureri, kjerringmakt og formynderstat, å pumpe emosjoner inn i guttebarn, for å kastrere dem åndelig.

  Nå er det nok. Vi slår neven i bordet. Revolusjon!