Hjem Nyheter Norge PST bryter mot Grunnloven – kartlegger og bekjemper ytringer de ikke liker

PST bryter mot Grunnloven – kartlegger og bekjemper ytringer de ikke liker

TANKEPOLITIET Politiets sikkerhetstjeneste erkjenner politisk kartlegging og sensur av ytringer de ikke liker. En praksis som bryter mot både Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

PST-leder i Trøndelag – Per Einar Hollum

Det er leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Trøndelag, Per Einar Hollum, som til Adresseavisen uttaler at de registrere en økning av såkalte høyreekstreme i både Trøndelag og ellers i landet.

– De høyreekstreme miljøene i Norge vurderes som økende. Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende, forteller en bekymret Hollum.

Man får her anta at det Hollum mener med det negative samlebegrepet «høyreekstreme» er nasjonalsosialister, nasjonalister, samt islam- og innvandringskritikere og lignende, og at han dermed bekrefter offentlig at PST bedriver politisk kartlegging personer og grupperinger med slike meninger.

– Metodemessig har vi god oversikt over utviklingen. Det er viktig for PST å ha fokus på det høyreekstreme miljøet, selv om vi ser at aktiviteten er lav. At vi har fokus kan også være med på å holde aktiviteten nede.

Hollum erkjenner altså offentlig at PST ser på det som sin oppgave å både kartlegge og bekjempe ytringer og politiske strømninger de (og systemet) ikke liker.

Denne praksisen til PST er ikke bare et brudd mot Grunnlovens paragraf 100, men også en rekke konvensjoner Norge er bundet av, som blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Hvem det er som definerer hvilke politiske ytringer PST skal kartlegge og bekjempe, og hvorfor de skal bekjempe nettopp «høyreekstreme» fremkommer ikke i artikkelen.

Kilde:
PST: Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag