Hjem Nasjonal kamp PST gir opplysninger til media for å bekjempe politiske dissidenter

PST gir opplysninger til media for å bekjempe politiske dissidenter

EKSKLUSIVT! Det var under et møte med journalistene som ligger bak NRKs hetsreportasje om Den nordiske motstandsbevegelsen, at samarbeidet med PST ble bekreftet.

Representanter fra Den nordiske motstandsbevegelsen møtte på lørdag tre journalister fra NRK for å gjennomføre et tiltenkt intervju om organisasjonen. Intervjuet skulle være en del av hetsreportasjen som i dag ble publisert på NRK, og skulle blant annet omhandle: Organisasjonen og dens virksomhet, PSTs beslag av lovlige våpen hos aktivister i Motstandsbevegelsen, samt hendelsene i Göteborg.

Det var leder for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, samt pressetalsmann og partisjef for Motstandsbevegelsen i Sverige, Pär Öberg, som var på plass i Ludvika for å besvare journalistene. Forwald og Öberg hadde dog i forkant av intervjuet fått opplysninger om at journalistene fra NRK hadde bedrevet omfattende trakassering av organisasjonens medlemmer og sympatisører – som blant annet gikk på alt i fra trusler om å henge ut medlemmer med navn og bilde, kontakt av familiemedlemmer og annet. Utover dette hadde man fra sikre kilder, fått opplysninger om at NRK hadde fått informasjon fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – for å utføre sin trakassering.

FRA VENSTRE: Øyvind bye Skille, Olav Døvik, Pär Öberg og Haakon Forwald.

For at et intervju i det hele tatt skulle være aktuelt, ønsket Öberg og Forwald naturligvis å konfrontere journalistene med både trakassering av organisasjonens medlemmer og påstanden om at de samarbeidet med PST.

Utrustet med både kamera og diktafon ble journalistene Olav Døvik og Øyvind Bye Skille konfrontert. Døvik stilte seg uforstående til at medlemmer av Motstandsbevegelsen skal ha blitt trakassert, og forsøkte å unnskylde seg med at det kun handlet om «opplysning» av personer som eventuelt skulle bli omtalt eller kunne bli gjenkjent i en reportasje.

På spørsmålet «Kan du med hånden på hjertet avkrefte at dere har fått opplysninger fra PST?», svarte Olav Døvik nølende at de «ikke kunne kommentere hvor de hadde sine opplysninger fra» og tittet deretter med nervøst og vaklende blikk ned i bordet.

For Öberg og Forwald var dette, i kombinasjon med tidligere nevnte opplysninger og NRKs trakassering av mer eller mindre anonyme medlemmer, bekreftelse nok. Etter en kortere verbal utblåsning ble samtalen avsluttet med «Dere kan dra til helvete!» hvorpå Motstandsbevegelsens representanter forlot lokalet, og NRKs journalister fikk kjøre sine fem timer tilbake til Oslo – uten et intervju med organisasjonen.

Flere artikler om NRKs hetsreportasje(r) vil bli publisert senere. En film fra samtalen med NRK vil også bli publisert i løpet av kort tid.

Olaf Døvik var ikke fornøyd med sitt møte med Motstandsbevegelsen.