Hjem Nyheter Norge PST-sjefen etterforskes for ulovlig våpenbesittelse

PST-sjefen etterforskes for ulovlig våpenbesittelse

FRIMURERI PST-sjef Hans Sverre Sjøvold etterforskes nå for oppbevaring av ulovlige våpen. Sjøvold skal ha overtatt flere våpen tilhørende en venn som døde i 2008. Sjøvold har til mediene sagt at våpnene ble innlevert under et våpenamnesti, men dette viser seg å ikke stemme.

Foto: Trond Solberg, VG

Det var i 2008 at nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold overtok flere våpen fra en tidligere losje-bror i den anti-demokratiske Odd Fellow-sekten. Disse skal han etter eget utsagn ha oppbevart frem til et våpenamnesti ble opprettet i 2017. Dette viser seg imidlertid å ikke stemme. Våpnene ble angivelig overlevert politiinspektør Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt personlig, den tiden da sistnevnte var leder for Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt og dermed også øverste leder for distriktets våpenkontor. Altså en periode hvor det ikke forelå noen våpenamnesti i Norge.

At Sjøvold skal ha gått gjennom Kristiansen og ikke de formelle kanalene, og rent konkret innlevert de i skranken, er svært uvanlig:

– Men det var tross alt politimesteren da. Så han kan snakke med meg. Det er ikke noe verre enn det, sier Kristiansen.

Hvorvidt Kristiansen også er losje-bror er ikke kjent.

I formålsteksten til Odd Fellow kan man lese:

Ordenens medlemmer bør søke å
kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse.

Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet,
omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen.

Da må man forutsette at Sjøvold har en metafysisk moralsk-religiøs holdning som han baserer hele sitt livsutsyn på og at han anser de som vurderes å true disse prinsippene som fiender han kan bekjempe med alle tilgjengelige midler. Han har dermed ikke bare en forvaltningsmessig tilnærming til jobben, som lovutøver og forvalter av lover utgått fra den politiske ledelsen i staten Norge, men også prinsipper fra en bakenforliggende, udemokratisk internasjonal orden. Hvem som eventuelt har forrang der det er lojalitetskonflikt: Norges lover eller de losjegitte prinsippene, kan vi bare spekulere i, men våpenbesittelsen burde gi oss et hint.

KILDEVG
Avatar photo
Småbruker med bredt interessefelt. Skriver ofte tekster som griper over flere nivåer, siden det er realiteten vi er konfrontert med, men med uttalt intensjon om at noe skal være tilgjengelig for alle.