Hjem Nyheter Norge PST vil at lærere skal tyste på elevene sine

PST vil at lærere skal tyste på elevene sine

OVERVÅKNING PST vil at lærere skal angi sine elever for å bekjempe skoleskytinger.

Foto: Geir83 (CC BY-SA 4.0/ Politiets sikkerhetstjeneste (offentlig eiendom).

Det er PST som i «Nasjonal trusselvurdering 2023», under overskriften «politisk motivert vold – ekstremisme», mener at det er «mulig» at «høyreekstremister» og «ekstreme islamister» vil forsøkte å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

I rapporten for 2023 mener sikkerhetspolitiet at skoler kan bli enkle mål for «høyreekstremister» og mener at skoleskytinger i USA blir brukt i «høyreekstremisters propaganda».

De siste årene har det vært enkelte høyreekstreme angrepsplaner i Europa rettet mot ungdomsskoler og videregående skoler. Siden hverdagen til unge voksne og mindreårige i stor grad kretser rundt skolen, kan skolen være et enkelt tilgjengelig mål for unge høyreekstremisters angrepsplanlegging. I tillegg blir flere tidligere skoleskytere, spesielt gjerningspersonene bak Columbine-massakren, trukket frem i propaganda.

Nasjonal trusselvurdering 2023

PST vil derfor at lærere skal bli angivere og melde fra til myndighetene om de har mistanker om elever.

– Vi vil at lærere i skolen skal melde fra til oss eller politiet ved en bekymring. Så vil enten vi eller politiet vurdere denne bekymringen, sier kontraterrorsjef ved PST Lars Lilleby i Utdanningsnytt-podkasten «Skoleangrep – den nye terroren».

Forsker Martin Sjøen ved Universitetet i Bergen og NTNU er kritisk til at lærere skal tyste på sine elever. Han mener at tilliten elever har til sine lærere svekkes om lærere angir elever til det hemmelige politiet.

– Ansatte i skole har jo som primær oppgave å bygge relasjoner med unge mennesker. Det skjer jo gjennom tillit. Og hva skjer hvis du bryter den tilliten for å rapportere elever til politi eller sikkerhetstjeneste, sier Sjøen til Utdanningsnytt.

En annen som er kritisk til PSTs utspill er professor Stig. O Johannessen. Han har skrevet en bok om skoleangrep og sier at gjerningsmennene ikke oppfører seg som skoleansatte tror. Han mener i stedet at lærere best forhindrer skoleangrep ved å gjøre jobben sin.

– Både lærere og andre har ofte et stereotypisk bilde av skoleskyteren. De tenker det er en utagerende gutt, men som regel er det tvert om. Det er ofte en skoleflink og tilsynelatende veltilpasset ungdom. […] Lærere bør fortsette å gjøre det gode arbeidet de gjør, sier Johannessen til Utdanningsnytt.

Venstreekstremister «lite sannsynlig»

Om venstreekstremister skriver PST i sin rapport at det er «svært lite sannsynlig» at de vil forsøke å gjøre terror i Norge.

PST vurderer det som svært lite sannsynlig at venstreekstremister eller ekstremister motivert av klima-, miljø- og naturvernsaker vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2023

Nasjonal trusselvurdering 2023

PST mener dog at venstreekstremister kan komme til å gjennomføre voldshandlinger mot politiske motstandere, men klassifiserer ikke dette som terror.