Hjem Artikler Psykologisk beredskap

Psykologisk beredskap

KRISEHÅNDTERING Martin Saxlind deler tanker og råd om hvordan man som nasjonal aktivist kan forberede seg mentalt til å bedre håndtere kriser og problemer som kan oppstå på grunn av ens politiske engasjement.

Selv om Sverige blir et stadig mer lovløst og voldelig land har de aller fleste svensker det relativt bra hva gjelder materiell livskvalitet. For de fleste er utryggheten også bare noe man enn så lenge opplever lavintensivt. Det er bare en liten del av befolkningen som personlig har blitt utsatt for en alvorlig forbrytelse.

Dette gjelder også for nasjonale. Den nasjonale kampen er ikke særskilt voldelig eller risikofylt sett fra et historisk perspektiv. 20-tallet i Sverige ser fremdeles ikke ut som det forrige 20-tallet i Tyskland.

Tross dette skulle jeg si at særskilt de som er eller tenker å bli politisk engasjerte bør se over sin psykologiske beredskap. Som organisert nasjonalist finnes det likevel en ikke ubetydelig risiko at du kommer til å havne ut i mindre eller større personlige kriser. Du kan bli dratt inn i rettsprosesser mot staten for at du krenket noen minoritetsgruppe og tvinges betale litt bøter for det; du kan få fengsel for å ha tilrettevist en ekkel kommunist som ordensforstyrret en demonstrasjon; om du har en illojal arbeidsgiver kan du få sparken for dine meninger; din bil kanskje blir vandalisert når du ligger og sover; eller så kan det hende noe annet uventet som tilfeldig snur litt opp og ned på din tilværelse, f.eks. at Skatteetaten eller en annen myndighet som kan påvirke din økonomi begynner å være besværlige.

Alt dette er slikt som faktisk forekommer med en viss regelmessighet. Ingen enkelt individ rammes av alt dette og de fleste rammes sannsynligvis ikke av noe. Men det finnes likevel alltid en liten risiko at akkurat du blir rammet av noe og jo mer blind du er for den risikoen desto mer sjokkert kommer du til å bli om noe hender.

I min mening er det også sjokket som er det store problemet her. For alt det jeg nettopp nevnte er små praktiske problemer som burde gå å løse ganske enkelt. Spesielt om man er en del av en bevegelse der man har kulturen at en kamerats problem er alle sitt problem blir det veldig lett å få den hjelpen man behøver, uansett om det er juridiske, økonomiske eller mer praktiske problemer man har blitt rammet av. Gjennom å kollektivt parere angrep gjør man disse mindre effektive og gjør vi angrepene tilstrekkelig ineffektive blir de tilslutt helt meningsløse og da kommer de også til å opphøre.

Å rasjonelt og praktisk løse problemer blir derimot vanskelig om den som rammes av en form for represjon blir sjokkert og mister grepet. Derfor synes jeg at aktivister skal være bevisste om risikoene som finnes slik at ingen kan komme som en fullstendig overraskelse og slik at man kan se til å være generelt bra mentalt forberedt.

Mange av de mest irrasjonale avhoppene og forræderiene skjer når noen rammes av en personlig krise som ofte kan ha blitt årsaket av systemets represjon. Avhopperen rammes da av panikk og finner i sin sinnsforvirrete tilstand på grunner for å bli en forræder, en person som ikke bare går videre med sitt liv, men helt bryter med sitt tidligere livssyn og meninger, og åpent stikker tidligere kamerater i ryggen. Utover den mer avanserte og vanskelig begripelige sinnsforvirringen som kan forekomme når personer helt bryter sammen etter å ha blitt utsatt for viss stress finnes også den enkle og egoistiske logikken: «Systemet pisker meg, jeg stiller meg på systemets side fordi jeg ikke vil bli pisket mer nå!»

Med dette sagt tenkte jeg å kaste fra meg litt tanker og teorier om mentale knep som forhåpentligvis kan øke din mentale styrke i krisesituasjoner.

Ta ingenting for gitt

Om du alltid har en viss «passiv pessimisme» der du er bevisst over risikoene og ikke tar noe i ditt liv for gitt kommer du ikke å være like fast på saker som du kan miste, som jobben, din frihet eller en samlivspartner. Livet er uforutsigbart og det eneste du kan kontrollere helt er dine egne handlinger. Om du innser dette og alltid handler rasjonelt kommer du til å kunne løse kriser du havner i bedre.

Vær takknemlig

Å være takknemlig kan fremstå som noe som krever en optimisme som går imot pessimismen jeg nylig argumenterte for, men faktum er at disse to synsvinklene hører sammen og forsterker hverandre. Om du innser at du ikke har noen evig «rett» til forskjellige saker blir det også naturlig å sette bedre pris på det du faktisk har: Om du har blitt oppsagt fra jobben, vær glad over at du i det minste er et fritt menneske. Om du havner i fengsel, vær glad over at du har gratis mat og bra med tid til trening og lesing. Om du har fått juling, vær glad at du lever og kan gjøre hevn.

Det finnes alltid noe positivt du kan fokusere på. Er du dessuten bevisst på at du i fremtiden kan komme til å miste det positive du har nå, da forstår du nok også at du skal være takknemlig for det så lenge du har det.

Perspektiv og sammenligning

Et annet triks for å lindre egen lidelse er å huske på at andre har hatt det mye verre. Du er kanskje fattig, men du ble iallefall ikke født med 80 fattige IQ-poenger og en matchende fenotype. Dine forfedre levde ute eller i primitive bygninger om vinteren, da skal vel ikke du klage over å måtte sitte i fengsel og glo på TV en vinter? SA-menn ble drept i gatekamper med kommunister i 1920-tallets Tyskland, så du har ingen rett å bli opprørt av at en kjønnsforvirret anarkist skriver noe ondskapsfullt om deg på Twitter i dag. Historisk sett og sammenlignet med andre deler av verden er livet ganske enkelt i Sverige, i det minste når man har befridd sine tanker fra den giftige kulturmarxismen og ikke forsøker å konkurrere med andre svensker om hvem som har den feteste bankkontoen og eier mest ting.

Ikke vær urolig over saker du ikke kan påvirke

Et viktig tillegg til det første punktet er at du skal være bevisst på risiko, men du skal ikke være konstant redd eller urolig. Du skal bare fra tid til annen mentalt gå gjennom hvilke måter systemet skulle kunne angripe deg på og fundere gjennom hvordan du best løser disse situasjonene om de skulle oppstå. Når du har kontroll på det finnes det ingen mening i å være konstant oppjaget og fiksert på negative saker som skulle kunne skje. Ta ikke tap i forveien!

Som tidligere nevnt kan du bare kontrollere dine egne handlinger og når du er mentalt forberedt har du tatt ditt ansvar og kan slappe av og fokusere på positive saker som det å være takknemlig. Det som skjer det skjer.

Fokusere på andre ting

Selv ikke når noe har gått ordentlig til helvete blir det bedre av at du funderer mer enn nødvendig på det. Men om man er midt i en krise kan det være vanskelig å tenke på noe annet enn krisen. Mitt råd her er helt enkelt å forsøke å flytte fokus til noe annet, skjenk deg med jobb som krever at du konsentrerer deg, gå på gymmen, omgås med kamerater eller se en hjernedød komediefilm. Dette gjør du når du kjenner at du har tenkt gjennom den pågående krisen og vet hva du skal gjøre for å deeskalere krisens konsekvenser. Visse kriser går å løse kjapt, men ofte kan man også behøve å løse problemer stykkevis og over tid og da behøver man bare å ha en plan å følge samtidig som man for øvrig forsøker å fokusere på noe annet og holde moralen oppe. Om du lar moralen din synke unødvendig ødelegger du for deg selv og øker risikoen for at du bryter sammen, noe som skaper unødvendige problemer for deg og andre.

Ha konkrete og realistiske planer

Når du i forveien planlegger hvordan du skulle kunne løse ulike problemer som kan oppstå gjelder det å være konkret og realistisk. Dette kan for eksempel innebære at om du funderer over hvordan du skulle håndtere et angrep så kanskje du skal ha ulike planer for ulike steder du teoretisk sett skulle bli angrepet på. Finnes det en dør du kan låse for å blokkere angripere eller en trapp som det hadde vært taktisk å kjempe i? Hvilke odds og våpen bør du retirere innenfor og i hvilke moduser vil du utøve så offensivt selvforsvar som mulig? Alle har ulike grenser og prioriteringer her, så det gjelder å sette opp taktiske regler for seg selv som er holdbare. Om man bare optimistisk fantaserer om at man helt ensom og ubevæpnet skal beseire ti bevæpnete fiender skulle ikke det kunne regnes som en realistisk plan man faktisk har nytte av om man formodentlig skulle havne i en slik situasjon på riktig.

En annen situasjon som det kan være bra å ha en plan over er om sjefen innkaller deg til et møte og begynner å kritisere ditt «verdigrunnlag». (Profftips: Du tar opp samtalen og skriver ikke under på noe oppsigelsespapir!)

Du bør også ha navn og nummer til en bra advokat i tilfelle du skulle havne i en situasjon der du behøver en offentlig forsvarer. Om du selv ikke har hatt juridiske problemer tidligere finnes det sikkert en kamerat som vet om en advokat som har gjort det bra i andre saker.

Jo flere slike praktiske saker du har tenkt gjennom innen problemer oppstår, desto lettere kommer du til å håndtere problemet.

Ikke ta viktige beslutninger når du er ut av balanse

Spesielt når det gjelder drastiske beslutninger som å overgi sitt politiske engasjement er det feil å ta slike avgjørelser mitt i en krise når man er følelsesmessig ute av balanse og ikke klarer å tenke rasjonelt og langsiktig. Vent i stedet til saker har roet seg ned og du kan tenke gjennom dine beslutninger mer uforstyrret.

Alkohol er en annen sak som kan påvirke evnen til å ta bra beslutninger negativt.

Innen du tar avgjørelser i ulike situasjoner er det også viktig å ha all fakta tilgjengelig, noe som også kan innebære at man må avvente samt gjøre etterforskninger. Om du står fremfor et juridisk problem er det for eksempel viktig å vite hvilke rettigheter og skyldigheter du har og hvordan de relevante lovene fungerer.

Hat dine undertrykkere

Når du utsettes for represjon finnes det alltid noe eller noen som er ansvarige for dette. Det er viktig at du hater dine undertrykkere minst like mye som de hater deg. Deres mål er å ødelegge ditt liv og få deg til å slutte og være politisk aktiv – la dem ikke lykkes med det.

Vær beredt, slå tilbake, kjemp videre!

Ta og gi hjelp

Avslutningsvis er det viktig å betone vekten av å hjelpe under kriser.

Om det ikke er noe veldig ubetydelig problem du rammes av på grunn av ditt politiske engasjement skal du alltid kontakte en kamerat. Det er bra at andre vet om hva du utsettes for, dels slik at de kan støtte deg og dels slik at mønsteret kan noteres og bedre metoder for å håndtere det aktuelle problemet kan tas frem.

Omvendt skal du også alltid gjøre hva du kan for å hjelpe kamerater som hører av seg til deg angående problemer de har blitt rammet av på grunn av sitt engasjement. Vær alltid moralsk støttende og fundere på hvordan du eller andre personer du har kontakt med rent praktisk skulle kunne hjelpe til med det aktuelle problemet. Om du stiller opp for andre, kommer andre til å stille opp for deg når du i fremtiden behøver forsterkning med noe.