Hjem Artikler Historie Purim 2012

Purim 2012

 HISTORIE  Onsdag og torsdag denne uken ble den jødiske høytiden Purim feiret. Hvordan feires den og hvorfor? OBS, artikkelen inneholder materiale som ikke egner seg for barn og følsomme personer.

Untitled-1-427x193-custom_ny

Historie

Det sies at jødene har feiret Purim i to tusen år og det er uten tvil en høytid med meget gamle aner. Denne høytid begynner den 14. Adar i tolvte måned i den jødiske kalender, som oversatt til vår kalender innebærer at den inntreffer i slutten av februar eller mars. Under Purimfesten feirer jødene minnet om deres seire over den ariske Haman og mordet på 75.000 av hans tilhengere.
Denne hendelsen skildres i Esters bok i kristendommens gamle testamentet, som er det samme som jødenes hellige skrift, Torah.

I korte trekk handler den om hvordan den om hvordan den depraverte persiske kongen «Ahasveros», etter å ha henrettet sin kone fordi hun ikke ville vise seg naken offentlig, beslutter seg for å velge en ny dronning. Etter å ha grundig utprøvd en rekke jomfruelige kandidater velger kongen til slutt Ester, en foreldreløs jødisk jente, som har blitt oppfostret av sin kusine Mordokai.

Haman som er det persiske rikets nest mest mektige mann, ønsker å tilintetgjøre jødene og lykkes å få kongens tillatelse til å iscenesette en riksomfattende pogrom mot de.
Etter at Ester avslører for kongen at hun selv er jødisk, lykkes hun overtale ham til å gi jødene muligheten til å angripe først. Haman henges i en galge an hadde forberedt for Mordokai og jødene går så til verks på rikes øvrige «antisemitter». Med kongens støtte slår jødene til mot Hamans lojale folk over hele riket. Under de følgende dagene mister i følge Torahen 75.000 mennesker livet. Jødene henger også ti av Hamans sønner.

Hvordan feires Purim i dag?

I synagoger og hjem leser man høyt fra Esters bok og når Hamans navn nevnes forsøker alle (og spesielt barna) og lage så mye bråk som mulig, ved hjelp av musikkinstrumenter, rangler osv., for å slippe å høre den forferdelige fiendens navn. En spesiell kake, ved navn oznei Haman (Hamans øre) spises også. Denne kaken har en sentral betydning i feiringen av Purim. Under Purim passer man også på å distribuere disse kakene til alle soldater som er i tjeneste. Alle skal smake deres tidligere fiendes ører og minnes.

20120307_purim3_ny

Det faktum at man har med barn på en høytid der man feirer slaktingen av 75.000 «antisemitter» kan virke makabert. Med dette ritualet skal man lære fra tidlig alder at verden er full av fiender som ikke vil annet enn å tilintetgjøre dem. De må alltid være beredt å benytte dødelig vold i «selvforsvar». For de er troende er disse fortellinger alt annet enn kun fortellinger. Dette fremgår tydelig på Chabad Stockholms hjemmeside. Chabad lærer ut om jødisk kultur og jødiske tradisjoner og mer enn 3000 Chabadsentere fungerer som lobbysentraler for blant annet de jødiske forsamlinger rundt om i verden. Om Esters bok i sammenheng med feiringen av Purim, skriver Chabad:

«Talmud forteller oss at «hver og en som leser Megillan (Esters bok) baklengs oppfyller ikke sin plikt». Våre Lærde forklarer at «baklengs» ikke bare betyr å lese det i motsatt retning, men også at om man leser det som om det kun var en gammel historie, så har man mistet poenget! Fortellingen om Purim er direkte relevant til vår tids verden.»

En moderne Purimfortelling

Saddam Hussein og USAs ambassadør, April Glaspie, møttes den 25. juli 1990 og visse anser at Saddam Hussein ved dette møtet fikk oppfattelsen at USA ikke skulle angripe om han invaderte Kuwait. Et problem fra et irakisk synspunkt var at Kuwait krevde tilbake den økonomiske støtten man hadde gitt under Iran-Irak krigen med henvisning til at det var et lån. Dette samtidig som man i følge Irak solgte mer olje enn hva OPEC-landene hadde blitt enige om, resulterte i dårlig pris på råolje.

Krigen innledes med at Irak, den 2. august 1990, angrep Kuwait og okkuperte landet. Samme dag dag ble FNs sikkerhetsråd enige om resolusjon 660, som går ut på at irakiske tropper umiddelbart skal trekke seg ut av Kuwait. I januar 1991 blander USA seg inn i striden og innleder operasjon ørkenstorm (Desert Storm). Den eneste motstanden Irak kunne by på var en og annen scudrakett som blant annet ble sendt mot Israel. Etter at Irak hadde blitt angrepet i rundt en måned, ble de rådet av sin allierte (Sovjetunionen) å adlyde resolusjonen. Den 26. januar meddelte Saddam Hussein på Bagdads radio at irakiske tropper trekker seg tilbake og at dette skulle skje i løpet av dagen. Natten 26.-27. januar innledet USA og deres allierte en massiv bombing av den motorveien som soldater og sivile rømte på. Man tømte alt som fantes på stridsflyene og bombeflyene – blant annet klasebomber.

Dette ledet til at man sprengte 1500 kjøretøy, hvor kun en liten del var militære. Hvor mange ofre det ble på denne motorvei (Highway of Death) finnes det ingen offisielle tall over, men tusenvis mistet livet sitt. Dette til tross for at hverken sivile eller soldater som trekker seg tilbake er legitime mål i følge Genévekonvensjonen.
Hva har nå dette med Purim å gjøre? Jo, dagen etter den makabre bombingen feiret man Purim. Det kan være en tilfeldighet at datoen inntraff akkurat etter den hendelsen, men det kan også være kaldt beregnet, for å sende en beskjed til den arabiske verden at man ikke bråker med Israel og deres allierte.

20120307_purim2_ny

Hva som er sant er vanskelig å svare på, men vi kan konstatere at massakren nevnes i sammenheng med årets feiring av Purim på Chabads hjemmeside:

«Man behøver ikke lete lenge for å finne nåtidens «etterkommere» av Haman. Nå som da finnes onde mennesker som forsøker å gjøre det jødiske folk til syndebukker, og G-d forby, utrydde oss fra jorden. Hver gang de dukker opp for å ødelegge oss, tilintetgjøres deres planer av G-ds mirakuløse hånd. Det mest slående eksempelet for ikke så lenge siden, var Gulfkrigen som endte med seier på Purim 5751 (1991).»

20120307_purim4_ny

Med tanke på at makten over verdens finansielle system har vært konsentrert til ledende personer fra dette folk gjennom de siste 200 årene har de lykkes å sette sine egne i viktige nøkkelposisjoner verden om, i politikk, media og industri. I dag kan man ikke engang kritisere «den jødiske lobbyen» uten å bli stemplet som en moderne Haman.

Med hva som ligner en psykopatisk religiøs oppfostring, flere års verneplikt og tilgang til kjernefysiske våpen, kommer sionistene garantert gjøre flere forsøk på å anvende «G-ds mirakuløse hånd» for å jage ikke-jøder som vegrer å innordne seg i den nye verdensordningen.