Hjem Nasjonal kamp Aktivisme Radikal kamp, mediahets, aktivistdager og skryt fra PST

Radikal kamp, mediahets, aktivistdager og skryt fra PST

MOTSTANDSBEVEGELSEN Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald, oppsummerer januar måned.

Hvert bidige år, mens jeg skriver min oppsummering av året som har gått, funderer jeg på hvordan i helsike vi skal klare å overgå fjoråret. 2017 er intet unntak, men tatt i betraktning av hvilken fantastisk innledning vi har fått på 2018, og hvilke planer vi har for året, så er jeg ikke i tvil: 2018 vil bli Motstandsbevegelsens år!

En intensiv og innholdsrik januarmåned er uansett overstått, og det er på tide med en oppsummering. Omfattende aktivisme på den såkalte holocaust-dagen, hets og løgner fra fiendemedia, Aktivistdager, skryt fra PST og flere spennende aksjoner er bare noe av det som har funnet sted i løpet av måneden som har gått.

Propaganda-offensiv i Sandnes

Sympatisører av Den nordiske motstandsbevegelsen innledet det nye året med en større propaganda-offensiv i Sandnes. Sentrale steder i byen ble bombardert med Motstandsbevegelsens plakater og klistremerker, og et løfte ble gitt om å gjennomføre flere lignende aksjoner i fremtiden. Forhåpentligvis resulterer det også i et fremtidig medlemskap i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Les mer og se flere bilder:

Nasjonalsosialistisk offensiv i Göteborg

Andre helgen i januar ble det arrangert en kamphelg i Göteborg, og aktivister fra Rede 1 var naturligvis på plass. Helgen ble innledet med en propaganda-offensiv natt til lørdag, og fulgt opp av hele tre ulike offentlige aktiviteter i sentrale Göteborg.

I løpet av aksjonen oppstod konfrontasjoner med både aggressive meningsmotstandere og politi. Selv om opp mot 20 aktivister ble pågrepet, ble det alt i alt en svært vellykket aktivitet og kamphelg.

Se film fra aksjonen nedenfor:

https://www.youtube.com/watch?v=Cc746UxO-pQ

(((YouTube))) sensurerer Frihetskamp

Det var i midten av januar at YouTube innledet sin sensur av Frihetskamp og Den nordiske motstandsbevegelsen. Den første filmen som ble slettet var filmen «Aktivisme mot homolobbyen på Sørlandet», og flere andre filmer fulgte. I meldingen som filmgruppen mottok fra YouTube stod det følgende:

Videoen din «Aktivisme mot homolobbyen på Sørlandet» ble rapportert for vurdering. Vi har gjort en vurdering og har kommet frem til at videoen ikke er i samsvar med retningslinjene våre. Vi har fjernet den fra YouTube og har gitt kontoen din en advarsel om brudd på retningslinjene for brukere eller en midlertidig anmerkning.

På YouTube er det ikke tillatt med innhold som oppmuntrer til eller fremmer voldelige eller farlige handlinger som kan føre til alvorlige fysiske skader eller ha døden til følge. Vi tillater heller ikke innhold som er ment å være sjokkerende, oppsiktsvekkende eller respektløst.

Frihetskamp Media registrerte umiddelbart en ny konto på tjenesten Vimeo, og la ut de sensurerte filmene der. I fremtiden vil samtlige filmer legges ut på begge steder, altså YouTube og Vimeo.

Se filmen nedenfor:

https://vimeo.com/251071485

Løgnpressen hetser – vi vokser!

Folkefiendtlige NRK publiserte lørdag den 20. januar en lengre hetsartikkel om Den nordiske motstandsbevegelsen. Artikkelen, som var grovt vinklet og full av løgner, var ikke overraskende forfattet av NRKs sjefspropagandist Olav Døvik.

Utgangspunktet for artikkelen var en konferanse som ble avholdt i svenske Sälen hvor nordisk sikkerhetspoliti blant annet diskuterte hvordan man skulle bekjempe Motstandsbevegelsen.

Både en svensk og en norsk representant fra sikkerhetspolitiet fikk komme til tale i artikkelen, og begge forsøkte sitt beste på å underminere og svartmale organisasjonen. PST-sjef Benedicte Bjørnland forsøkte bagatellisere organisasjonens styrke, mens Säpo-sjef Anders Thornberg gjentok løgnene om den påståtte koblingen til bombene i Göteborg.

Selv ble jeg også kontaktet av NRK, og sendte via e-post et kortere tilsvar på Thornberg og Bjørnlands kommentarer. I sedvanlig NRK-stil ble naturligvis et fragment av mitt svar gjengitt, noe som medførte at Frihetskamp omtalte saken. I et intervju med Frihetskamp kommenterte jeg artikkelen slik:

At system-media, PST og Säpo frykter Motstandsbevegelsens styrke og vekst er åpenbart, ettersom deres angrep på organisasjonen var direkte rettet mot potensielle sympatisører, støttespillere og medlemmer.

Et eksempel på dette er Bjørnlands bruk av nasjonsgrenser for å bagatellisere organisasjonens styrke, noe som potensielt kan få gjennomslag hos «kulturnasjonalister» og andre såkalte nasjonalister som ikke evner å se det store bildet. Artikkelen var ellers, og som forventet, kraftig vinklet og full av løgn, men det må man forvente seg av system-media.

Personlig tror jeg slike angrep er kontraproduktive og vil føre til økt oppslutning og rekruttering for oss. Vinklingen er så overdrevet, løgnene så lette å motbevise. Med virkemidler som løgn, svartmaling, sensur, splitt og hersk-taktikker og annet, så viser de dessuten med all tydelighet at de IKKE står på folkets side, og definitivt ikke ytringsfrihetens side.

For den som mot formodning skulle være i tvil om at vi vokser i Norge, eller Norden, er det jo bare å lese gjennom min rapport for kampåret 2017, eller ta en titt på filmen «2017 – et år med kamp og fremganger!». Vi har sannheten på vår side, og det vet de.

Som en liten gladnyhet kan jeg nevne at vi etter NRKs artikkel fikk flere lesere på Frihetskamp, flere søknader og støttende e-poster. Takk NRK!

Les også:

Rede 2 aksjonerte mot løgnpressen

Som følge av NRKs hetsartikkel aksjonerte aktivister fra Rede 2 mot NRK Sørlandets lokaler i Kristiansand. I tillegg til å sperre av bygningen med Motstandsbevegelsens grønne sperrebånd, ble det satt opp både plakater og klistremerker.

Les også:

Nasjonalsosialistisk offensiv i Hordaland

Rede 3 gjennomførte lørdag den 20. januar kampdag i Hordaland. Dagen startet med en aktivitet i Arna, hvor det ble delt ut flere hundre flyveblader og satt opp klistremerker.

Turen gikk deretter videre til Hylkje hvor man gjennomførte en banner-aksjon langs E39. Til slutt gikk ferden til Tellevik kystfort hvor man gikk igjennom dagens og kommende aksjoner. Ved Tellevik kystfort fikk medlemmene også selskap av en politibil, som senere fulgte etter aktivistenes biler på vei hjem.

Les også:

Aktivistdagene 2018

Siste helg i januar ble Aktivistdagene arrangert i Sverige. Helgen bød på flere interessante foredrag og taler, samt en pressekonferanse med nyheter fra årets valgkampanje i Sverige.

Parolen for Aktivistdagene var samme parole som er valgt til årets valgkampanje i Sverige, nemlig: «Vi er ikke politikere – VI ER FOLKET!». Dette var også et tema under flere foredrag, som omhandlet hvordan organisasjonen skal agere for å beholde sin revolusjonære ånd, samtidig som man bedriver en folkelig valgkampanje.

Blant nyhetene som ble avslørt på Aktivistdagene, var kommende 1. mai-demonstrasjoner i både Ludvika og Boden, samt deltakelse i den svenske politikeruken i Almedalen. For Norges del ble det også avslørt en rekke nyheter, men disse skal jeg komme til senere.

Se film fra Aktivistdagene:

https://www.youtube.com/watch?v=qb8KSmC0Ym4

Les også:

Motstandsbevegelsen aksjonerte på «holocaust»-dagen

Samtidig som Aktivistdagene ble avholdt i Sverige, ble det gjennomført en rekke aksjoner mot den såkalte holocaust-dagen i Norge. Flere steder i landet – Som Bergen, Trondheim, Oslo, Kristiansand, Fredrikstad og Kristiansund – ble det satt opp bannere med tekster som «‘Holocaust’ er en bløff!».

Samtidig som aksjonene ble gjennomført, og lokket lesere til nettsiden, publiserte Frihetskamp en rekke artikler om holocaust-bløffen. Flere jobbet også med å spre artiklene i kommentarfelt og på sosiale medier.

Artiklene som ble publisert var:

Les også:
Omfattende banner-aktivisme på «holocaust»-dagen

PST: Motstandsbevegelsen er den største trusselen fra det «høyreekstreme miljøet!»

Da politiets sikkerhetstjeneste (PST) i slutten av januar publiserte sin rapport «Trusselvurdering 2018», var det én «nyhet» som løgnpressen kastet seg over: Den nordiske motstandsbevegelsen ble nevnt for først gang – ved navn!

PST skriver i sin rapport at de anser Den nordiske motstandsbevegelsen som den største trusselen fra det «høyreekstreme» miljøet.

Trusselen fra høyreekstremister kommer først og fremst fra mobilisering og rekruttering til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Miljøet har som et langsiktig mål å etablere en nasjonalsosialistisk stat og gjør dette gjennom organisasjonsbygging og radikalisering.

Hvor det såkalte høyreekstreme miljøet blir beskrevet som uorganisert, beskrives Den nordiske motstandsbevegelsen som strukturert, organisert og med tydelig ledelse. PST tror videre at organisasjonen vil rekruttere, avholde demonstrasjoner og offentlige aktiviteter, og ikke minst vokse i løpet av 2018.

Høyreekstremisme i Norge karakteriseres av uorganiserte og løst sammensatte nettverk, med ett unntak, nemlig Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), som har fått en tydeligere organisering. Grupperingen fremstår med økt offentlig synlighet og en tydeligere ledelse. DNMs målsetting er i første rekke å sikre organisasjonsbygging og rekruttering. Vi forventer å se en vedvarende innsats for å rekruttere flere medlemmer. Dette vil komme til syne gjennom ulike typer demonstrasjoner og offentlige markeringer.

Som en morsom kuriositet kan jeg nevne at venstreekstremistene får en mindre flatterende beskrivelse fra sikkerhetspolitiet. Ifølge PST er de marginaliserte. En liten vekst har dog PST registrert, men den dreier seg først og fremst om aktivitet på internett.

Venstreekstremisme er et marginalt fenomen i Norge. Det siste året er det imidlertid registrert økt aktivitet i deler av miljøet. Den økte aktiviteten dreier seg i hovedsak om kartlegging og uthenging av personer de definerer som høyreekstreme.

Frihetskamp og ny organisasjonsside

Fra og med Aktivistdagene avgikk jeg formelt som sjefredaktør for Frihetskamp.net. Ny sjefredaktør er mangeårig medlem og nå aktivist, Martin Oppegård. Oppegård har i flere år fungert som organisasjonens IT-ansvarlig og vært en viktig brikke i så vel organisasjonen som Frihetskamps redaksjon.

For min del vil dette innebære at jeg får mer tid til å fokusere på min rolle som leder av Den nordiske motstandsbevegelsens norske gren og alt hva dette innebærer. I tillegg til dette vil jeg også være sjefredaktør for hva som vil være neste nyhet, nemlig lanseringen av et nytt nettsted for Motstandsbevegelsen i Norge.

I takt med at Frihetskamp har ekspandert har vi sett behovet av et eget nettsted, utelukkende for organisasjonen, vokse. Hvor Frihetskamp i flere år har fungert som kombinert nettavis og organisasjonsside, vil vi nå se et skille. Det nye nettstedet vil fungere som organisasjonsside, mens Frihetskamp.net vil være organisasjonens nettavis. På det nye nettstedet vil du finne lett tilgjengelig informasjon om organisasjonen, vår ideologi og politikk, pressemeldinger, kommentarer og nyheter, samt lett tilgjengelig informasjon om hva et medlemskap innebærer og hvordan man søker.

Frihetskamp vil naturligvis forsette som før, men da som en mer rendyrket nettavis – drevet av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Det nye nettstedet vil bli lansert lørdag den 10. februar!