Hjem Verdensanskuelse Raselære Rase – det store grunnproblem #2: Hvilke raser finnes?

Rase – det store grunnproblem #2: Hvilke raser finnes?

RASELÆRE «Rase – det store grunnproblem» av Jürgen Rieger, kapittel 2: Hvilke raser finnes?

Desto flere overensstemmende kjennetegn man anvender på en rase, desto større vil antallet raser bli. Det er imidlertid blitt almindelig anerkjent med en inndeling etter «storraser» (v. Eickstedt) eller «underarter» (E. R. Hall). Ut fra dette finnes det tre storraser, (europider, negroider og mongolider, i folkelig tale kalt «hvite», «sorte» og «gule»). Ifølge enkelte antroploger danner indianerne og austaloidene egne, idag tallmessig ubetydelige, storraser.

Storrasene kan grupperes i omkring 30 raser, i Tyskland finner vi først og fremst den nordiske, den fäliske, den mediteranske, den alpine, den dinariske og den østbaltiske. I Norge mangler den dinariske rase, men til gjengjeld har vi her i Norge samene, som av enkelte forskere (Günther) ansees som en blandingsbefolkning, av andre (Lundman) vurderes som en egen rasegruppe i slekt med den alpine og østbaltiske rase. Hovedgruppen i Norge er den nordiske rase, dog er også den alpine og den østbaltiske rase i enkelte områder sterkt representert, den mediteranske og fäliske rase svakere.

Publiserte kapitler