Hjem Nyheter Rasefremmed innvandrer fikk ungdomsomsorg etter barnevoldtekt – går fortsatt på Mora gymnasium

Rasefremmed innvandrer fikk ungdomsomsorg etter barnevoldtekt – går fortsatt på Mora gymnasium

SVERIGE Mora tingrett i Dalarna dømmer to rasefremmede til fengsel og respektive ungdomsomsorg for voldtekt og voldtekt mot barn. Overgrepet skal ha funnet sted på en «fest» i en leilighet i Älvdalen og en av gjerningsmennene går fremdeles på Mora gymnasium.

En av de dømte barnevoldtektsmennene går fortsatt på Mora gymnasium. Foto: Matanb (CC BY-SA 4.0)

Forrige uke falt dommen mot Ayman Jamal (20031010-8394) fra Mora og den syriske borgeren Idriss Hessu (20001017-1536) fra Älvdalen, som kom til Sverige som «ensomkommende» under den såkalte flyktningkrisen i 2015. Hessu dømmes til fengsel i 2 år og 9 måneder for voldtekt og voldtekt mot barn, mens den 16-årige Jamal dømmes til ungdomsomsorg og ungdomstjenste i 140 timer for voldtekt mot barn.

Begge dømmes også til å betale høye skadeerstatninger til to jenter, 14 og 16 år gamle, som ble voldtatt av disse migrantene.

Ble lokket til fest av jevnårige kamerater

Voldtektene skal ha funnet sted i juni på en såkalt fest i Hessus leilighet i Älvdalen. De to jentene hadde blitt lokket av en jevnårig kamerat som var bekjent med Jamal och Hessu. Den 14-årige jenta fortalte under rettsaken at de rasefremmede innvandrerne var kjent med at hun bare var 14 år, blant annet ettersom de tidligere hadde lagt henne til på Snapchat der hennes fødselsår, 2005, fremgår av brukernavnet.

14-åringen ble voldtatt mens den 16-årige kameraten var ute og deres felles venninne lå og sov. De begge skal ha presset sine fingre inn i jenta for deretter ha byttet på å gjennomføre hvert sitt overgrep på henne. Gruppevoldtekten ble ikke avbrutt før 16-åringen kom tilbake til leiligheten, hvorpå de to rasefremmede migrantene kledde på seg kjapt og «latet som ingenting».

Senere under natten skal Hessu også ha begått en voldtekt på 16-åringen ved å føre sine fingre inn i henne mot hennes vilje.

Begge jentene har også fortalt at de under kvelden følte seg veldig «ubekvemme» med de to eldre rasefremmedes seksuelle tilnærmelser, og at de blant annet skrev SMS til hverandre der de planla hvordan de skulle klare å komme seg vekk. De ville derimot ikke forlate sin venninne alene med disse mennene, da hun allerede hadde rukket å sovne i leiligheten.

«Jeg utsettes for rasisme»

Både Jamal og Hessu har nektet overgrep på 14-åringen da de mener at de ikke utførte disse handlingene mot henne som beskrives i aktorens gjerningsbeskrivelse. Hessu har innrømt at han førte sine fingre inn i 16-åringen, men mener at hun deltok frivillig.

Mora tingsrett skriver i dommen at jentenes vitnemål er troverdige, logiske og detaljrike. Deres fortellinger støttes også av andre beviser, blant annet et videoopptak som ble funnet i en av gjerningsmennenes mobiler. I dette opptaket ble jentene filmet mens de sov og de to mennene blir sett å gjøre bevegelser som kan tolkes som at de er henrykte over sine seksuelle erobringer samtidig som det zoomes inn på jentenes bakender.

I innspilte samtaler der jentenes venninne, som sov i leiligheten mens voldtektene pågikk, konfronterer gjerningsmennene kan man dessuten høre  at de gjør visse innrømmelser, både hva gjelder 14-åringen og 16-åringen. For eksempel sier de begge at de ikke kjente til at den ene jenta bare var 14 år og at de burde ha tenkt på «det» før. Venninnen skal også ha spurt Jamal om det var verdt å ødelegge sin fremtid ved å «hoppe på» en 14-åring, hvorpå Jamal svarer nei.

Når Jamal under rettsaken ble spurt om de innrømmelser han hadde gjort under venninnens konfrontasjon forklarte han seg med at han ble «sjokkert når [venninnen] konfronterte han» og at «han har vært mobbet og utsatt for rasisme i Älvdalen når han vokste opp». Dermed mener Jamal at han ikke riktig forstod hva samtalen handlet om.

SD Älvdalen: «Overgriperne hånflirer av oss»

Hendelsen har blitt ett stort samtaleemne i Älvdalen, blant annet ettersom media frem til dommen virker å ha ignorert dette og dessuten mørklagt at voldtektene er nok ett tilfelle av rasefremmedes seksuelle overgrep på svensker, ved å bare beskrive gjerningspersonene som «tenåringer». I en offisiell uttalelse på Facebook kritiserer også ledelsen for Sverigedemokraterna i Älvdalen aktorens agerende og tingrettens dom. Man skriver blant annet at Jamal, som ble dømt til ungdomsomsorg og ungdomstjeneste, allerede er tilbake på gymnasiet i Mora der han studerer som vanlig – noe som også gymnasiesjefen Lena Rowa bekrefter i en mail til nettavisen Nordfront.

Hessu er dessuten blitt løslatt i påvente av å få plass på anstalt for å avtjene sin fengselstraff.

Ifølge SD Älvdalen burde utvisning også være obligatorisk i denne type forbrytelser, men dette er noe aktoren ikke engang har bedt om. I innlegget skrives det også at en politimann som hadde avhørt jentene, skal ha oppmanet dem om å ikke spre ut at gjerningsmennene «har opphav fra sørligere trakter».

Det kritiseres også det faktum at Mora tingrett avviste aktorens krav om at mennene skulle dømmes for grov voldtekt mot barn, med begrunnelsen at de ikke samarbeidet nok under gruppevoldtekten.

«Det fremgår med skremmende tydelighet fra ovenstående sammenfatning at det er veldig ille stilt med det svenske rettsvesenet. Overgriperne hånflirer i retten og dermed av oss», avslutter SD Älvdalen sin uttalelse.

Mora tingrett ble også i forrige uke dømt til å betale 25 000 SEK i erstatning til et mindreårig voldtektsoffer etter at hennes fornavn og brukernavn ble skrevet ut på sosiale medier i en dom til tross for at denne informasjonen var taushetsbelagt i henhold til svensk grunnlov.

Källa:
Mora tingsrätt: B900-20

Les også:
Innvandrere topper svensk statistikk over seksualforbrytelser