Hjem Nyheter Norden Rasefremmede mafiaklaner velger Sverige på grunn av bidragene

Rasefremmede mafiaklaner velger Sverige på grunn av bidragene

FOLKEUTBYTTET Rasefremmede klaner holder Sverige i et jerngrep. Når klansystemer overføres til hvite land med høyt nivå av sosial tillit, muterer de til organisert kriminalitet.

Rasefremmede klaner har makten i den svenske byen Angered. Foto: Youtube

Kriminelle klaner fra Midtøsten, Nord-Afrika og Balkan ligger bak en voldsom kriminalitet i en gang så fredelige svenske byer. I fjor ble det utløst 257 sprenginger og mer enn 300 skyteepisoder i Sverige.

I august tidligere i år satte Göteborgs mest notorisk kriminelle klan Ali Khan opp veisperringer i de nord-vestlige delene av byen i jakt på medlemmer i en rivaliserende gjeng.

Politiet oppløste disse kontrollstasjonene og gjorde 20 pågripelser. Men i et tiltak, som ble sett på som symbolsk for Sveriges «myke linje», ble de mistenkte løslatt – for aktoren bedømte at «ingen lover hadde blitt overtråkket».

Politisjefen i Göteborg, Erik Nord, kommenterer til den britiske avisen MailOnline:

– Disse kriminelle klanene har en helt annen kultur, hvilket gjør de veldig vanskelige å takle med normale politimetoder…vi risikerer å bli et paradis for gangstere.

Mens statsminister Stefan Löfven konsekvent vegret å innrømme at migranter ligger bak den økende volden, bryter stadig flere i politiet nå tausheten.

– For to år siden ble de som knyttet migrasjon med kriminalitet, slik som jeg gjør nå, anklaget for rasisme. Men paradigmet holder på å skifte, sier Nord.

Mats Löfving, regionpolitisjef for Stockholm og Gotland, identifiserer 40 mafiaklaner, som har kommet til Sverige med den eneste hensikt å organisere kriminalitet.

Hans uttalelse kommer etter veiavsperringene nevnt ovenfor, som var del av en strid utløst når medlemmer i en gruppering kalt Backagänget skjøt et medlem av Ali Khan.

Medlemmer i Ali Khan har blitt anmeldt til myndighetene mer enn 200 ganger under de siste to årene, men i mange av tilfellene har anmelderne  på mystisk vis trukket tilbake sine anmeldelser.

Den lokale politisjefen Ulf Merlander forklarte under rettsaken:

– Familien Ali Khan har vært en del av en omfattende kriminell virksomhet gjennom årene. De har påvirket lokalsamfunnet negativt under lang tid…Når jeg gransket familien så jeg at omtrent 60 av de 120 individene er over 15 år. Rundt 40 er menn, og over 30 av dem har et kriminelt rulleblad.

Han la til:
– Typer av forbrytelser som Ali Khan er kjente for er drap, utpressinger, alvorlige krenkelser av en kvinnes integritet, fysiske overgrep, grove trusler, narkotika- og våpen-forbrytelser.

Ali Khan-nettverket, beskrevet av svensk politi og media som en av landets mest fryktede og voldelige gjenger, er typisk for mafiaringer rundt om i landet.

Som del av en større klan bestående av sju beslektede familier, har den forgreninger i Danmark, Tyskland og Libanon. Ali Khan ses som den større klanens utførende gruppe.

Klanlederen holdes fritatt for straff

Hashem Ali Khan, 63, anses å være familieoverhodet. Han kom til Sverige i 1984 med en kule i ryggen som «flyktning» fra Libanon og slo seg ned i den daværende ganske rolige forstaden Angered i nord-østre Göteborg i det som skulle bli hjertet i familiens territorium.

Selv om uførepensjonisten og imamen Khan ble pågrepet to ganger i 2019 – en gang i forbindelse med at et automatgevær ble funnet ved en husransakelse – har han aldri vært dømt for noen forbrytelser.

Han unngikk tiltale for våpenbrudd når hans mindreårige barnebarn kom til politistasjonen og hevdet at det illegale våpenet tilhørte han.

Men fem av hans sju barn og tre av deres koner har vært dømt for lovbrudd inkludert drap, narkotikalovbrudd, grov mishandling, trusler mot politi og for å ha hindret politiet i deres arbeid.

Hans mellomste sønn Ibrahim, 38, ble pågrepet da han forsøkte å smugle inn tåregass og knivbelagte knokejern i fjor og hans yngre sønn Abdelbaset, 33, skjøt ihjel en 18-årig chilener i et hevnangrep i fjor.

Ni av imamens 34 barnebarn har også vært dømt for lovbrudd. Khalil, 28, har for eksempel begått mishandling, ransforsøk, hindring av rettferdighet, tyveri og narkotikalovbrudd, mens hans bror Hashem, 22, har to fengselsdommer for narkotikalovbrudd, grov mishandling og hindring av rettferdighet.

Bildekollage: MailOnline

Toppen av isberget

Ali Khan og veisperringene i Göteborg er bare toppen av isberget. Utover de 40 klanene finnes hundretalls mindre gjenger, og konflikter mellom rivaler har medført at kun én måned de siste tre årene har passert uten gjengrelatert drap i Sverige. I Sverige utføres nå ti ganger så mange drap som i Tyskland.

Forrige uke forlangte utvekslingsstudenter ved Dalarnas Universitet i Borlänge å bli flyttet fra sine boenheter i et migrant-dominert naboområde etter ett antall skuddløsninger, ran, knivhugginger, voldtekter og mordbranner på skoler.

De er plassert i området Tjärna Ängar, der tallene over voldsforbrytelser har skutt til himmels, og domineres av migranter fra land som Somalia, Afghanistan og Irak.

I et brev til universitetsledelsen, sendt på vegne av den internasjonale studentunionen, skriver den indiske studenten Mufassireen Ahmed:

Studentene har i sine boforhold en opplevelse av land i krig med hverandre, hvilket har ført til utbredt depresjon.

Ali Khan og andre etablerte klaner kom til Sverige under den første store massemigrasjonsbølgen for tretti år siden. Familien har sin opprinnelse fra Palestina og Mardin i sørøstlige Tyrkia, men spredte seg siden under 1900-tallet til Libanon og derfra til nordlige Europa.

De som har kommet til Sverige den siste tiden anpasser seg fort til gjengkulturen. Syriskfødte Ouday Alwaked gikk for eksempel med i klanen Ali Khan som en fotsoldat.

Ifølge en politikilde tjente han klanlederen lojalt til han ble dømt til fengsel i to år, etter å ha knivhugget et medlem i en annen klan i halsen under et målrettet angrep.

Etterforskningssjefer innen det svenske politiet har fortalt til MailOnline om sin uro over at syrere og andre nye migranter nå begynner å danne sine egne kriminelle nettverk som en dag kommer til å utfordre slike som Ali Khan.

Bidragssystemet lokket de hit

Ifølge Göteborgs politisjef Nord lokkes disse forbryterne til Sverige av statlige bidrag.

– Hvorfor har de valgt Sverige? Det er åpenbart! sier han og fortsetter:

– Vårt generøse velferdssystem og tillitssamfunn kan utnyttes av kriminelle nettverk. Halvparten av våre bidrag beregnet for funksjonshemmede betales ut til gjengene under falske forespeilinger. Vi ser migrantene forlate landet for ett par måneder, siden kommer de tilbake i en rullestol for å kreve bidrag for funksjonshemming.

Han kommenterer videre:

– Når klansystemene som finnes i Midtøsten, Nord-Afrika og Balkan ble overført til Sverige med vårt høye nivå av sosial tillit, muterte det til organisert kriminalitet.

Johanna Bäckström Lerneby, forfatter av «Familjen», en bok om Ali Khan, sier:

– Vanlige svensker stoler på at samfunnet tar hånd om dem og garanterer deres sikkerhet. Men klanene stoler kun på sine familier…For dem er familien viktigere enn liv og død. Staten er ikke så viktig. De snakker ikke med politiet. De lever i en annen verden.

Bäckström Lerneby påtaler videre at disse grupperingene har sine egne advokater, som har sverget klanen – og ikke sannheten – sin lojalitet.

Tidligere i år ble juristen Edip Samuelsson straffet etter at han ble avslørt å ha hjulpet to gjengmedlemmer med å koordinere sine forklaringer mens de satt i arresten mistenkte for narkotikalovbrudd.

Til forskjell fra andre gjenger er klanene sammenknyttet av blodsbånd og ledet i et strikt familiehierarki.

Krigen med Backagänget sluttet når eldre medlemmer av Ali Khan utropte en «fredskonferanse», som siden eide rom på det femstjernede hotellet Clarion Post i sentrale Göteborg, mindre enn 500 meter fra byens hovedpolitistasjon.

Backagänget aksepterte en betydelig erstatning for å unngå mer vold, oppgir politikilder.

Det eneste betydelige tiltaket som ble iverksatt av svenske myndigheter med anledningen av «fredskonferansen», var omsorgsbeskyttelse av et tenårig barnebarn av klanlederen Khan.

Les også:
Rasefremmede riksdagsmedlemmer i Sverige tilhører kriminelle klaner
Sverige: Politiet behøver nå selv beskyttelse mot rasefremmede klaner
Politisjef: 40 kriminelle klaner har kommet til Sverige kun for å begå lovbrudd
Löfven: «Jeg vil ikke koble kriminaliteten til etnisitet»
Löfven fornekter eksistensen av no-go-soner i Sverige