Hjem Nyheter Globalt Reaksjoner på USAs falske terrorklassifisering av Motstandsbevegelsen

Reaksjoner på USAs falske terrorklassifisering av Motstandsbevegelsen

MOTSTANDSBEVEGELSEN Den nordiske motstandsbevegelsen ble i går feilaktig klassifisert som en terrororganisasjon av det amerikanske utenriksdepartementet. Frihetskamp gjengir her Nordfronts samling av reaksjoner og uttalelser knyttet til skandalen.

USAs jødiske utenriksminister Anthony Blinken / Den nordiske motstandsbevegelsens leder Fredrik Vejdeland.

Offisiell uttalelse fra Motstandsbevegelsen

Den nordiske motstandsbevegelsen publiserte i går en nyhetsartikkel på Motståndsrörelsen.se der man kalte avgjørelsen «absurd» og skrev blant annet at USAs utenriksdepartement «uten noen som helst bevis [hevder] at organisasjonen, som i Sverige er et helt lovlig registrert politisk parti, er svært voldelig og har utført angrep mot politiske motstandere og journalister».

I løpet av formiddagen i dag har organisasjonen også gitt ut en kort kommentar fra Martin Engelin, en av organisasjonens aktivister, som sier at kampen fortsetter og blant annet gjør et poeng av at Motstandsbevegelsen åpenbart er en svært dårlig terrororganisasjon fordi bevegelsen ikke har klart å gjennomføre en eneste terrorhandling. Engelin påpeker også at USAs utenriksdepartement ledes av en jøde, Anthony Blinken, som neppe er objektiv i denne saken – et poeng som Warren Balogh også kom med på Telegram.

Björn Björkqvist

Den uavhengige nasjonalistiske opinionslederen Björn Björkqvist var tidlig ute og kommenterte nyheten i går kveld på sin Substack. Björkqvist skriver at han «har svært vanskelig for å gjenkjenne dette bildet som tegnes av en gruppe som har utført voldelige angrep på for eksempel journalister». Videre skriver han følgende:

For meg er det veldig rart. Det er mange organisasjoner som utfører voldshandlinger som ikke er utpekt av USA som terrorister. Men USA har holdt seg til NMR med den begrunnelse at de har gjennomført nærkampøvelser.

Artikkelen avsluttes med at Björkqvist reiser spørsmålet om hvorfor dette skjer og hvorfor det amerikanske utenriksdepartementet velger å ta denne beslutningen nå. Teoriene Björkqvist legger frem er i sammendrag:

  1. At det kan ha med NATO-medlemskap og DCA-avtalen å gjøre. For eksempel at USA lovet sosialdemokratene å ta denne beslutningen i bytte mot at sosialdemokratene droppet sin motstand mot svensk NATO-medlemskap og solgte ut landet til USA, eller at det var den sittende regjeringen som ønsket denne beslutningen fra våre nye allierte.
  2. At det kan være Motstandsbevegelsens støtte til Palestina som irriterer USAs utenriksdepartement.
  3. At USA formelt ønsker å opprette en terrororganisasjon i sitt nye NATO-land for å skape et påskudd som rettferdiggjør spionasjevirksomhet fra de amerikanske militærbasene som nå etableres på nordisk jord.
  4. At det kan være en måte for USA å vise at de fortsatt er gode sionister, til tross for at staten forsiktig har blitt tvunget til å fordømme deler av Israels oppførsel mot palestinerne under den pågående folkemordskrigen i Gaza. Warren Balogh påpekte også i en uttalelse på Telegram at USA, i tillegg til å stemple Motstandsbevegelsen som en terrororganisasjon på løst grunnlag, i går også rettet mildere kritikk mot Tzav 9 – en jødisk gruppe med koblinger til militæret og ulovlige bosettere, som de facto gjennom voldshandlinger, blokader og trakassering hindrer hjelpesendinger fra å nå palestinere som sulter og har akutt behov for medisinsk utstyr.

Dan Eriksson (DFS)

Den svenske opinionslederen og formannen i Fritt Sverige, Dan Eriksson, kommenterte indirekte avgjørelsen med et retorisk spørsmål på sitt Telegram:

Spørsmål: Hvis USA klassifiserer et svensk politisk parti som et terroristparti, slik at dette partiet ikke kan åpne bankkontoer, er det ikke da utenlandsk valginnblanding? Hva gjør regjeringen i et slikt tilfelle for å beskytte det svenske demokratiet?

Henrik Palmgren (Red Ice TV)

I gårsdagens sending av Red Ice TV kommenterte den svenske medieprofilen Henrik Palmgren og hans kone Lana Lokteff avgjørelsen.

Palmgren sier i innslaget, som begynner rundt 1 time og 15 minutter ut i sendingen, at han har intervjuet Motstandsbevegelsen før, og at den faktiske volden som organisasjonen har vært involvert i har vært når motstandere har angrepet demonstrasjoner og andre samlinger.

– De er de hyggeligste mennesker, utbryter Lokteff også i sjokk over avgjørelsen.

Laura Towler (Patriotic Alternative)

Den britiske nasjonalisten Laura Towler oppfordrer sine følgere på Telegram til å være skeptiske til denne avgjørelsen på grunn av hvordan politikere og journalister vanligvis lyver om nasjonalister, hvilket hun selv, hennes familie og Patriotic Alternative (som hun er et ledende medlem av) har blitt hardt rammet av. Hun avslutter innlegget med en oppsummering av egne erfaringer med Motstandsbevegelsens medlemmer:

Jeg har kjent til NRM i omtrent et tiår. Hver gang jeg har engasjert meg med medlemmene deres, enten det er på sosiale medier, på en «stream» eller personlig, har jeg funnet dem å være gjennomtenkte, intelligente, engasjerte og familieorienterte. De er disiplinerte som ingen annen organisasjon jeg kan komme på. Og til syvende og sist er grunnen til at de blir utpekt, mens grupper som Antifa og BLM får lov til å begå vold på gatene våre, fordi de er en ekte pro-hvit opposisjon mot systemet.

Night Nation Review

Overrasket reaksjon på Night Nation Review når han blir kontaktet om nyheten om at Motstandsbevegelsen har blitt stemplet som terrorister.

Streameren Night Nation Review reagerer også med overraskelse når han kommenterer nyheten i en sending natt til i dag.

Tilsynelatende har (((Anthony Blinken))) i utenriksdepartementet bestemt at Den nordiske motstandsbevegelsen nå er terrorister. Hæ! Hva??? Det gir ikke mye mening, og vet du hva – jeg antar at det ikke trenger det for dem. De er ikke spesielt opptatt av å gi mening. De er opptatt av å tie fiendene sine, sier han cirka 14 minutter i sendingen.

Information Liberation

Den antisionistiske publikasjonen Information Liberation har rettet oppmerksomheten mot terrorklassifiseringen i en artikkel og skriver at utenriksdepartementets offisielle erklæring er «tull». Dette er fordi USA, mens de tar denne beslutningen mot Den nordiske motstandsbevegelsen, ikke har noe problem med andre «høyreekstremister» (når de handler i tråd med amerikanske interesser) eller til og med folkemord (som i tilfellet Israel mot Palestina):

Alt dette er ren «claptrap» ettersom Blinkens utenriksdepartement gikk inn for å bevæpne den «nynazist»-tilknyttede Azov-brigaden i Ukraina med våpenleveranser fra USA, for bare få dager siden.

Blinkens utenriksdepartement hjelper til med å sende våpen til den illegale atom-bevæpnede jødiske overherredømmestaten Israel, for å hjelpe til i deres etniske rensingskampanje i Gaza, mens de stempler et pan-nordisk svensk politisk parti som «terrorister» kun for deres politiske overbevisning.

Tidligere denne måneden trakk nok en tjenestemann i utenriksdepartementet seg fordi Blinken forfalsket en rapport med den intensjon å «frita Israel for ansvar ettersom de blokkerer humanitær bistand til Gaza», samt sikre at amerikanske våpen fortsetter å strømme på til den jødiske staten – stikk i strid med amerikansk lov.

Blinken bøyer samtidig loven for å legge til rette for et folkemord i Gaza og kriminalisere all kritikk av folkemordet internasjonalt.

Twitter

Twitter-profilen The Ferryman’s Toll informerte sine 27 000 følgere om at han mener avgjørelsen er «homofil».

Vet du om flere eksempler? Nevn dem i Nordfronts uavhengige chattegruppe på Telegram!