Hjem Nyheter Norge Regjeringen vil ta inntektene fra kraftkommunene

Regjeringen vil ta inntektene fra kraftkommunene

NORGE Regjeringen har mottatt en rapport om skattesystem for norske vannkraftverk. Rapporten konkluderer med at de direkte inntektene som kraftkommunene har må sterkt reduseres eller fjernes, hvilket vil bety en kamp på liv og død for disse kommunene.

Regjeringen, under Finansminister Siv Jensen (Frp), har mottatt det som må betegnes som et bestillingsverk vedrørende skattesystem for norske vannkraftverk. I en rapport som er utarbeidet av et utvalg nedsatt av finansministeren selv, konkluderes det med at de direkte inntektene som kraftkommunene har, må sterkt reduseres eller fjernes. Dette vil i så fall vil bety en kamp på liv og død for disse kommunene.

I over 100 år har det vært en enighet om at de kommunene som leverer elektrisitet til landet og har stilt sin natur til disposisjon for betydelige naturinngrep, også skal kompenseres for dette gjennom konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt. Dette har vært av avgjørende betydning for å opprettholde bosetning og utvikling gjennom det meste av landet. Det har gitt forutsigbarhet og handlingsrom for 175 kommuner. Til nå.

I tillegg til politireform og kommunereform fortsetter altså sentraliseringsprosessen gjennom at staten nå skal ta kraftinntektene fra kommunene.

– I løpet av noen år er distriktene bygget ned. Det blir mørke grender. Bare se til Sverige som ikke lenger har levende distrikter. Det samme vil skje her med denne politikken. Det kommer til å bo langt færre i Bykle, Valle, Rysstad og Bygland. Du vil ha et livskraftig samfunn på Evje, men regjeringen mørklegger Setesdal gradvis, sier ordfører i Bykle i Aust-Agder, Jon Rolf Næss (Ap).

Gjennom denne statskapitalismen skal pengene fordeles etter andre nøkler, noe som vil tjene kommuner som ikke har har vannkraftverk, som Oslo, mye bedre.

Hvordan, og om, dette skal implementeres er foreløpig ikke klart.