Hjem Nyheter Norge Rekordlave søkertall på lærerutdanningene

Rekordlave søkertall på lærerutdanningene

FLERKULTUR Stadig færre ønsker å søke seg til et yrke der hverdagen preges av alvorlig vold og trusler fra rasefremmede elever.

Illustrasjonsfoto. En forlatt skole i Pripyat. Foto: Shanomag. (CC BY-SA 4.0)

Årets tall fra Samordnet Opptak viser en nedgang på 21,9% i førstevalgssøkere til lærerutdanninger siden i fjor. Dette er det laveste antallet søkere siden 2008.

Steffen Handal fra Utdanningsforbundet påpeker i en kommentar til Fosna-Folket momenter som dårlig lønn og manglende verdsettelse av lærerkompetanse fra skoleledelsene som årsaker til sviktende rekruttering.

Tidligere denne måneden ble det i Dagsavisen rapportert om at en lærerinne var blitt syk av Afghanistan-liknende tilstander på en Oslo-skole og deretter nektet menerstatning og medisinsk oppfølging fordi skolen hadde forsømt sin rapporteringsplikt til NAV. PTSD-rammede Anne Marte Nesdal Sandnes beskriver jevnlige episoder hvor elever har trukket våpen, kastet gjenstander omkring og mishandlet andre elever.

En undersøkelse slår fast at læreryrket er et av de mest stressende yrkene, hvor mange utvikler fysiske og psykiske plager. I 2019 ble det også avdekket at om lag 75% av lærerne på 1. til 4. trinn i Trondheim utsettes for vold og trusler på jobb.

En ny rekord er dessuten blitt satt i antallet klager Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt fra barn angående vold, trusler og andre krenkelser, med en oppsving på over 140% fra i fjor. Hos Statsforvalteren ser man også at stadig flere uteblir fra skolen i uker eller måneder av frykt for vold. Situasjonene blir ofte møtt med mørklegging fra skolenes side, og får dermed utvikle seg.

Årsrapporten for 2022 fra Elev- og Lærlingombudet slår fast at elever nesten daglig bankes opp på skoleveien, og at det er særlig problematisk for elever som må passere mellom ulike utenlandske territorier for å komme seg til skolen. Elevene møter på innfløkte regler for ferdsel i Oslo, og kryssing av okkuperte soner kan medføre dyre gebyrer. Sonene er formelt under norsk myndighet, og FN anerkjenner ingen av sonene som selvstendige stater. Å rapportere om vold er forbundet med retaliasjon, og skolene kan heller ikke regne med bistand fra norsk politi under pågående voldshendelser, idet de ofte vegrer seg for å komme.