Hjem Artikler Rekordrask rettssak i Växjö for «hets» mot jøder

Rekordrask rettssak i Växjö for «hets» mot jøder

MOTSTANDSBEVEGELSEN Medlemmer i Motstandsbevegelsens svenske Rede 7 var i rettssak for «hets mot folkegruppe».

Foto: Den nordiske motstandsbevegelsen.

Bakgrunnen for tiltalen var en flyvebladsutdeling under den jødiske høytiden Yom Kippur i Växjö i september 2020, da svenske Rede 7 informerte offentlig om jødiske tradisjoner som for eksempel omskjæring der rabbineren, etter omskjæringen, suger blod fra spedbarnets penis.

Motstandsmennene så frem til å slå hull på aktors misoppfatninger, men det rakk de ikke så mye av, for før rettssaken engang hadde startet tok en av motstandsmennenes advokat opp at ettersom dette tilfellet berørte trykkede flyveblader var det et pressefrihetsmål, og dermed kan tiltale kun reises av justiskansleren og ikke av aktor.

Aktor fikk da mulighet til å forklare hvorfor man har valgt å reise tiltale, hvorpå han bad om en pause for å kunne overveie med sine kolleger over telefon. Etter en halvtimes pause ble man igjen samlet i rettssalen og aktor påstod da at grunnen til beslutningen om å reise tiltale var en uttalelse fra justiskansleren, men at man på daværende tidspunkt ikke hadde tilgang til denne uttalelsen. Retten tok da en ny pause for å diskutere saken. Da man senere var samlet igjen meddelte retten at det var besluttet å avvente to uker og la aktor legge frem justiskanslerens uttalelse.

Det var med blandede følelser motstandsmennene mottok meldingen. På den ene siden var de selvfølgelig fornøyde med at en politisk rettssak så ut til å ha blitt stoppet, men på den andre siden var de noe skuffet over at de ikke fikk mulighet til å vinne rettssaken, noe de var sikre på at de ville gjort uansett.

Redesjef Hampus Maijala uttaler seg på følgende måte angående rettsaken:

Hvorfor aktor velger å reise tiltale for en hendelse som inntraff for over to år siden, der forundersøkelsesarbeidet er preget av slurv og brister fra start, kan en bare spekulere i. Jeg kan godt tenke meg at systemet, i dette tilfellet, er så presset at det ikke kan tillate at ubekvem informasjon om et visst folks religiøse skikker og tradisjoner kommer offentligheten til kjenne, at det veier tyngre å reise tiltale enn enn det gjør å kaste bort samfunnets resurser bant alle voldtekter, skytinger og drap som har blitt dagligdags innslag i Sverige.

Vi håper at tiltalen avvises og forskrives da dette er en sak for JK. Skulle det mot all formodning gå til offentlig påtale og en fellende dom kan en sterkt stille spørsmål ved rettssikkerheten i Sverige, og svensken må da spørre seg selv hvorfor enkelte religioner kan kritiseres og andre ikke. Eller for å bruke vel kjente sitatet: «For å finne ut hvem som bestemmer, må du finne ut hvem du ikke får kritisere».

Først publisert på Motståndsrörelsen.se.