Hjem Nyheter Norge Rester av vikingskip funnet i Halden

Rester av vikingskip funnet i Halden

HISTORIE Rester av et over 20 meter langt vikingskip er funnet på Jellestad i Halden. Skipet har fått navnet Jellestadskipet.

Jellhaugen i Jellestad, hvor Jellestadskipet ligger.

Arkeologer har ved hjelp av georadar funnet rester av et vikingskip ved Jellestad-haugen i Halden. Skipet, som har fått navnet Jellestadskipet, skal strekke seg over 20 meter og mest sannsynlig ha tilhørt en eksklusiv elite.

– Vi har bare rundt 20 så svære skip fra vikingtiden i hele verden. Det er veldig eksklusivt og lengden i seg selv tyder på veldig høystatusskip. Det tyder på en virkelig stor makt, som høvding- eller kongemakt, forklarer Bjørn Bandlien som underviser i vikingtiden ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er 115 år siden sist et norsk vikingskip ble oppdaget, så det er knyttet stor spenning til funnet, som man mener kan bidra til å utvide vår egen historie.

– Jeg tenker at dette funnet potensielt kan fortelle mye mer om ritualene og selve gravleggingen. Det vi vet for eksempel ut fra Oseberg-funnet, er at massive ofringer er antydet i forbindelse med gravleggelsen. Et dusin med hester, hunder, økser og mat, forteller Bandlien.

Det over 20 meter lange skipet ligger nedgravd en halvmeter under jorden og man tror det skal ha blitt anvendt i en begravelsesseremoni.

– Vi er helt sikre på at det er et skip, men det er vanskelig å si hvor velbevart det er før vi har undersøkt det nærmere, forteller konservator Morten Hanisch.

I området er det også oppdaget et flertall gravhauger og hus fra jernalderen.

Relaterte artikler:
1 600 år gammel runestein oppdaget i Rakkestad
Myteomspunnet militærbase fra vikingtiden funnet i Tyskland
Historisk vikingskatt funnet i Danmark
Hakekorset var svært populært blant vikingene