Hjem Nyheter Norge Retur av asylsøkere til Italia kan ta slutt

Retur av asylsøkere til Italia kan ta slutt

MASSEINNVANDRING: Italia kan ikke håndtere masseinnvandringen. Dette legger et ytterligere innvandringspress på Norge.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Italia er første ankomstland for mange innvandrere til Europa. Ifølge Dublinavtalen skal en asylsøknad som hovedregel behandles i det første Schengen-landet innvandreren kommer til. I tråd med dette returnerer Norge en del asylsøkere til Italia, som er det enkeltlandet Norge returnerer flest asylsøkere til.

En ny dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kan imidlertid endre på denne praksisen. Dommen slår fast at Sveits handlet «i strid med menneskerettighetene» da landet ville sende en afghansk familie til Italia uten først å ha fått en «garanti» fra italienske myndigheter om at familien ville få «den hjelpen den trenger».

Advokat Halvor Frihagen representerer klienter som klager på at de skal tvangsreturneres. Han hevder at italienske myndigheter ikke engang har kapasitet til å svare på henvendelser fra land som vil returnere asylsøkere fordi asylsystemet der er sterkt overbelastet.

Returer i henhold til Dublinavtalen til Hellas fra Norge, og en rekke andre europeiske land, ble for tre år siden stoppet som følge av en Strasbourg-dom.

Danmark har allerede stanset returer til Italia og andre land som er overbelastet av masseinnvandringen, «inntil myndighetene har vurdert rekkevidden av Strasbourg-dommen», ifølge Danmarks justisminister Mette Frederiksen.

Relatert artikkel:
Forsker taler uvanlig klart om masseinnvandringen til Europa

Kilder:
Denne dommen kan endre norsk asylpraksis
Danmark stanser asyl-retur til Italia